วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 107 กันยายน ปี2554

ฉบับที่ 107 กันยายน ปี2554
...การที่ไม่มีคนตายตอนอายุยังน้อยนี้ เป็นเพราะทำบุญอะไรมาหรือ ทำไมตระกูลของท่านจึงไม่มีใครตายตอนยังหนุ่ม.....อ่านต่อ
ปลื้มใจยังไม่สร่าง แม้จนวันนี้ ...ภาพแห่งบุญใหญ่วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ ๗ สิงหาคม ที่ผ่านมา ยังคงปรากฏอยู่ในใจ และยังความปลาบปลื้มทุกครั้งที่ระลึกถึง ......อ่านต่อ
วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็นวันที่พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาส วัดพระธรรมกาย เป็นอิสระจากชีวิตทางโลก เกิดใหม่ ในชีวิตสมณะ ......อ่านต่อ
มิใช่เรื่องง่าย ที่ใครสักคนหนึ่งจะกล้าตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยว ปล่อยวางภารกิจการงานอันหนักหนาไว้เบื้องหลัง ......อ่านต่อ
ประเพณีการตักบาตรถือเป็นการส่งต่อกระแสธารที่ชุ่มเย็นแห่งพุทธธรรม ให้ซึมซาบแผ่กว้างไปในใจชาวโลก ดับไฟกิเลสที่เร่าร้อน นำสันติธรรมกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง ......อ่านต่อ
เมื่อกวาดสายตามองพุทธพจน์นี้แล้ว ก็สะดุดใจตรงคำว่า “ให้ทุกสิ่ง” ในขณะเดียวกันก็รู้สึก ดีมาก ๆ ถ้าชีวิตนี้จะมีโอกาสเป็นผู้ให้ทุกสิ่ง แต่ก่อนอื่นก็ยังอยากทำความเข้าใจกับคำว่า “ให้ทุกสิ่ง” ให้มากกว่านี้ ......อ่านต่อ
เพื่อรองรับงานเผยแผ่ พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ......อ่านต่อ
การที่บุคคลหนึ่งบุคคลใด จะกระทำมโนปณิธานในการรื้อขนสรรพสัตว์ ให้หลุดพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารได้อย่างตลอดรอดฝั่งตามที่ตั้งใจไว้ ......อ่านต่อ
เรื่องลมสุริยะหรือพายุสุริยะที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าเป็นลมพายุพัดพุ่งออกมาจาก ดวงอาทิตย์นั้น ถ้าใครเคยอ่านจากคัมภีร์วิสุทธิมรรคมาบ้างแล้ว จะรู้ว่าข้อมูลวิทยาศาสตร์นี้เป็นเรื่องเดียวกับ "ลมบรรลัยกัลป์Ž" ......อ่านต่อ
การสวดมนต์เริ่มต้นมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล ซึ่งยังไม่มีการบันทึกคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นลายลักษณ์อักษร สมัยก่อนใช้วิธีการที่เรียกว่า "มุขปาฐะŽ" คือ การท่องจำ ......อ่านต่อ
เรื่องใดใหญ่ที่สุดในชีวิต ? ผมตั้งคำถามนี้คงเพราะผมได้รับเอกสารฝากมาถวายหลวงพ่ออย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล