วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ปลาบปลื้มบุญใหญ่ วันสมาธิโลก

ทบทวนบุญ
เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

  

ปลาบปลื้มบุญใหญ่
"วันสมาธิโลก"


วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔

         ปลื้มใจยังไม่สร่าง แม้จนวันนี้ ...ภาพแห่งบุญใหญ่วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ ๗ สิงหาคม ที่ผ่านมา ยังคงปรากฏอยู่ในใจ และยังความปลาบปลื้มทุกครั้งที่ระลึกถึง ไม่ว่าจะเป็นการมาตักบาตรในยามเช้า การปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ ในโอกาสแห่ง วันสมาธิโลก และประกอบพิธีบูชาข้าวพระ โดยมีพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เป็นประธาน นอกจากนี้ยังได้กล่าวถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ ได้แสดงมุทิตาสักการะแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค (พร้อม ทั้งอุบาสิกาแม่ชีที่สอบได้บาลีศึกษา ๙ ประโยค) พิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการ ศึกษาแด่สำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศ ได้ถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ๓,๐๐๐ กว่า วัดทั่วประเทศ โดยเฉพาะพระภิกษุจาก ๒๘๖ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ คือ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และสงขลา และยังได้ มอบทุนเป็นกำลังใจแก่คณะครูผู้มีจิตใจงดงามจาก ๔ จังหวัดภาคใต้อีกด้วย

 
 

สันติสุขแผ่ขยาย ในวันสมาธิโลก

          วันที่ ๖ สิงหาคม ของทุกปี ได้รับการประกาศ ให้เป็นวันสมาธิโลกโดยองค์การยุวพุทธศาสนิก-สัมพันธ์แห่งโลก (ย.พ.ส.ล.) ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากใน วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ ได้มีการนำระเบิดปรมาณูที่มีอานุภาพร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติไปทิ้งที่เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น ส่งผลให้เกิดการล้มตายของชีวิตมนุษย์เป็นจำนวนมาก ซึ่งผลจากสงครามโลกครั้งที่ ๒ ทำให้พบความ จริงประการหนึ่งว่า การต่อสู้ประหัตประหารกันไม่สามารถทำให้โลกพบสันติสุขที่แท้จริงได้เลย หรือ แม้จะมีการเจรจาประชุมสันติภาพครั้งแล้วครั้งเล่า ก็ไม่ทำให้โลกเกิดสันติสุขได้ หรือแม้กระทั่งการมอบ รางวัลระดับโลกสาขาสันติภาพ ก็ไม่เคยทำให้โลกสงบพบสันติสุขที่แท้จริง ซึ่งพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้กล่าวถึงสาเหตุของความขัดแย้งของมนุษย์ไว้เสมอว่า โดยแท้จริงแล้ว มนุษย์ล้วนเป็นเสมือนเครือญาติ เราเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น เราไม่ควรเสียชีวิต เลือดเนื้อ น้ำตา เวลา และทรัพยากร ไปกับการเรียกร้องที่รุนแรงและก่อการสงครามทำลายชีวิตเลย ความขัดแย้งทั้งหลายเริ่มจากความขัดแย้งในใจของ แต่ละคน อันมีต้นเหตุมาจาก  ใจŽ ไม่อยู่ในตำแหน่ง ที่ถูกต้อง ดังนั้น เมื่อใจของมนุษย์ไม่อยู่ในสภาวะที่ถูกต้อง การคิด การพูด การกระทำออกมาก็ไม่ถูกต้อง และเป็นต้นเหตุแห่งความขัดแย้งและปัญหา จากระดับบุคคลจนขยายกลายเป็นความขัดแย้ง และ ปัญหาระดับสังคม และเป็นปัญหาของโลกตามมา

 
  

          องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกเห็นว่า การทำสมาธิจะก่อให้เกิดสันติสุขขึ้นภายในใจ และสามารถแผ่ขยายให้เกิดสันติสุขแก่โลกภายนอกได้อย่างแท้จริง จึงกำหนดให้วันที่ ๖ สิงหาคม เป็นวันสมาธิโลก เพื่อให้ชาวโลกทั้งหลายมาทำสมาธิร่วมกัน ซึ่งจะยังความสงบร่มเย็นให้เกิดขึ้นภายในจิตใจ และจะได้แผ่ขยายประสานความสงบบริสุทธิ์ จากแต่ละดวงใจ ให้โลกมนุษย์พบกับความสุขสงบและสัมผัสกับสันติสุขที่แท้จริง

 
                       โล่เกียรติยศ เชิดชูเกียรติ
                       ถวายแด่สำนักเรียนดีเด่น

 

          งานวันสมาธิโลกปีนี้ วัดพระธรรมกายจัดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ ๗ สิงหาคม เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับงานบุญพิธีอื่น ๆ ทั้งนี้ยังคงรักษา กิจกรรมสำคัญของวันสมาธิโลกเอาไว้เช่นเดิม

มุทิตาสักการะ พระผู้ทรงเปรียญธรรม

          นอกจากกิจกรรมวันสมาธิโลกแล้ว จากอดีต ถึงปัจจุบันเป็นเวลาถึง ๒๔ ปี ที่วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกายได้จัดให้มีพิธีแสดงมุทิตาสักการะแด่พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค และต่อมาได้เพิ่มกิจกรรมโดยมีการถวายโล่แด่สำนัก เรียนบาลีดีเด่นที่มีการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา บาลีจนมีผู้สอบได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งถือว่าเป็นการ ส่งเสริมการศึกษาและรักษาพระสัทธรรมคำสอนแห่ง พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะถือว่า ภาษา บาลีเป็นภาษาที่บันทึกคำสอนของพระพุทธองค์เอาไว้จนสืบทอดมาจนถึงยุคปัจจุบัน ดังนั้น การศึกษา และเรียนรู้ภาษาบาลีนั้น นอกจากจะได้ชื่อว่ารักษา พระอริยสัจธรรมแล้ว ยังถือเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาอีกด้วย ซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมาครั้งล่าสุดมีผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคจำนวน ๖๐ รูป และมีอุบาสิกาแม่ชีสอบได้ในหลักสูตรบาลี ศึกษาในระดับสูงสุด คือ ประโยค ๙ จำนวน ๒ ท่าน ซึ่งในวันอาทิตย์ที่ ๗ สิงหาคมที่ผ่านมา พิธีแสดงมุทิตาสักการะอันยิ่งใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ก็ดำเนินขึ้น ท่ามกลางมหาสมาคมของผู้มีบุญที่มาร่วมอนุโมทนา โดยมีพระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๗ รองแม่กองบาลี รองเจ้าอาวาส วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เมตตามาเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมีพระมหาเถรานุเถระจากทั่วประเทศได้มา ร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเป็นเนื้อนาบุญให้สาธุชน ได้ถวายปัจจัยไทยธรรม โดยมีกัลฯอนันต์ อัศวโภคิน เป็นผู้กล่าวรายงาน และสิ่งที่ขาดไม่ได้ในทุกครั้ง

 


 

          "...นาวาลำน้อยที่ลอยเคว้งคว้าง ณ ท่ามกลางมหานที ไร้หางเสือกำหนดทิศ แลไม่เห็นฝั่งแห่งสมุทร ท้ายสุดต้องอัปปางลงด้วยคลื่นลมที่รุนแรงฉันใด ทุกสรรพชีวิตในห้วงแห่งสังสารวัฏอันหาเบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลายมิได้ ถูกความมืดคืออวิชชายึดเหนี่ยวจิต ดำเนินชีวิตด้วยความประมาท แลไม่เห็นฝั่งแห่งสมุทร คือพระนิพพาน ต้องตกต่ำตามลำดับด้วยอำนาจอกุศลกรรมที่ตนทำไว้ฉันนั้น

          จวบจนกระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นเอกอุดมบุรุษ ไร้ซึ่งบุคคลผู้เปรียบปาน เสด็จอุบัติขึ้นบนโลก ทรงค้นพบสัจธรรมความจริงอันประเสริฐ กำจัดความมืดมิดคืออวิชชาในใจของมนุษย์และเทวาทั้งหลายให้พลันสลายไป หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเกินคณานับ เปรียบดั่งดวงอรุโณทัยฉายแสง ณ ท่ามกลางนภา ย่อมขจัดความมืดมนอนธการ ส่องแสงสว่างในทิศทั้งปวงฉันนั้น

          บัดนี้ แม้ดวงตะวันคือพระบรมศาสดาจะลาลับดับขันธปรินิพพานนานแล้ว หากแต่พระธรรมคำสอนที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ดีแล้วนั่นแล นับเป็นศาสดาตัวแทนพุทธองค์ เป็นเครื่องสลัดออกจากภพ เป็นอมตธรรม ที่ไม่ตายจากความจริง อาศัยพระอรหันตสาวกทั้งหลายมีพระมหากัสสปเถระเป็นประมุข ร่วมใจกันรวบรวม เรียบเรียงลิขิตจารึกไว้เป็นภาษาบาลี ในครั้งปฐมสังคายนาหลังพุทธปรินิพพานในกาลไม่นานนัก และได้ ทรงจำรักษาสืบต่อเรื่อยมา ด้วยพลังแห่งศรัทธาทั้งน้ำตาและโลหิตของเหล่าศาสนทายาทผู้ทุ่มเทชีวิตจิตใจ ทรงจำศึกษา เป็นทนายแก้ต่างปกป้องพระพุทธศาสนาให้พ้นจากภัยพาลที่เกิดขึ้นในยุคนั้น ๆ รุ่นแล้วรุ่นเล่า จนกาลล่วงเลยมากว่า ๒,๐๐๐ ปี พระพุทธศาสนาก็ยังคงตั้งมั่นยืนหยัดเป็นที่พึ่งแก่มนุษย์และเทวาทั้งหลายสืบมา

          ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย หากแต่สังคมในยุคปัจจุบันนี้ พระพุทธศาสนาที่บรรพบุรุษของพวกเราได้ปกป้องรักษาเจริญรุ่งเรืองมากว่า ๒,๕๐๐ ปี กลับค่อย ๆ เสื่อมลง ชนทั้งหลายผิดศีล ๕ เป็นอาจิณ เห็นน้ำเมาที่มีโทษทำให้ขาดสติเป็นค่านิยมที่ดี เบียดเบียนทำร้ายกันในรูปแบบต่าง ๆ มีวางระเบิดและเผายาง เป็นต้น วาจาที่เสียดสี หักรานประโยชน์ กล่าวร้ายเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ก็ได้ยินแทบทุกวี่วัน

          ดังนั้น ภาษาบาลีจึงนับเป็นสุดยอดภาษา เพราะรักษาแก่นแท้คำสอนของพระพุทธศาสนาไว้ พุทธบริษัททั้งสี่ย่อมพากเพียรศึกษาพระปริยัติธรรมอยู่เพียงใด พระพุทธศาสนาก็ย่อมตั้งมั่นอยู่เพียงนั้น การศึกษาเล่าเรียนพระบาลีเป็นมงคลของชีวิต เพราะทุกถ้อยวจนะในพระบาลีที่ผ่านตา คือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ผ่านใจ ประดุจดั่งได้เข้าเฝ้าพระบรมศาสดา สดับพระธรรมเทศนาจากพระองค์อย่างชิดใกล้ ดวงจิตที่เลื่อมใสย่อมถูกกลั่นให้ผ่องใส เกิดบุญกุศลราศีทับทวีทุก ๆ ครั้งที่เล่าเรียน

          พระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ผู้ทรงเป็นนาถะของโลก มีคุณค่าเกินกว่าเพชรนิลจินดาหรือเงินตรา ใด ๆ เพราะกว่าพระองค์จะทรงนำความรู้อันบริสุทธิ์มาถ่ายทอดสั่งสอนแก่ชาวโลกทั้งหลาย พระองค์ต้องใช้เวลาในการสร้างสมบ่มบารมีสิ้นกาล ๒๐ อสงไขยแสนมหากัป พระธรรมคำสอนอันทรงคุณค่ามหาศาลนี้คือชวาลาประทีปอันรุ่งเรืองสว่างไสว ส่องนำทางชาวโลกให้พ้นจากความมืดมนอนธการคืออวิชชา ก้าวข้ามวัฏสังสารอันกันดาร ไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพานโดยสวัสดี

          บัดนี้พระบรมศาสดา แม้นจะปรินิพพานนานแล้ว แต่พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ยังคงดำรงอยู่ เป็นประดุจตัวแทนของพระองค์ เป็นหลักใจที่พึ่งพิงแก่ชาวโลก พระธรรมอันประเสริฐนั้นแล อาศัยพุทธบุตรคือพระภิกษุสงฆ์เป็นผู้ศึกษาทรงจำสืบต่อมายาวนานตั้งแต่พุทธกาลจนปัจจุบันกาลนี้ โลกไม่อาจปราศจาก ดวงสุริยันและจันทราฉันใด ชาวโลกทั้งหลายก็ไม่อาจปราศจากกัลยาณมิตรฉันนั้นนั่นเทียว พระสงฆ์คือกัลยาณมิตรของชาวโลกผู้นำพาหมู่ชนให้ปฏิบัติตนในหนทางแห่งพุทธวิธี..."

  

          ก็คือการแสดงสุนทรพจน์ระดับโลก ซึ่งปีนี้ผู้แสดงคือ พระมหาธานนท์ เวคชโย เปรียญธรรม ๙ ประโยค จากวัดพระธรรมกาย การแสดงครั้งนี้สามารถเรียกเสียงสาธุการจากสาธุชนผู้มาร่วมพิธีในครั้งนี้ ดังกึกก้องไปทั่วสภาธรรมกายสากล และต่อด้วยการแสดงสุนทรพจน์ของสามเณรฝาแฝด ๓ รูป คือ สามเณรปิยวัฒน์ ทองชนะ สามเณรปิยภัทร์ ทองชนะ และสามเณรปิยพันธ์ ทองชนะ ทำให้เกิดบรรยากาศ แย้มยิ้มและกึกก้องด้วยเสียงสาธุการเป็นระยะ ๆ และเมื่อสาธุชนได้ทราบว่า ปีการศึกษาที่ผ่านมานี้ พระภิกษุ สามเณร วัดพระธรรมกาย สามารถสอบได้ในหลักสูตรพระบาลีสนามหลวง ตั้งแต่ประโยค ๑-๒ ถึง ประโยค ๙ เป็นจำนวนมากที่สุดในประเทศ ยิ่งยังความปลาบปลื้มแก่สาธุชนตลอดจนผู้นำบุญทั้งหลาย

๑๐ อันดับ วัดที่มีพระภิกษุ สามเณร สอบได้มากที่สุด

๑.วัดพระธรรมกาย             สำนักเรียนปทุมธานี                    จำนวน ๑๓๑ รูป

๒.วัดตากฟ้า                      สำนักเรียนนครสวรรค์                 จำนวน ๑๐๔ รูป

๓.วัดโมลีโลกยาราม           สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม        จำนวน ๑๐๒ รูป

๔.วัดโสธรวราราม             สำนักเรียนฉะเชิงเทรา                 จำนวน   ๙๕ รูป

๕.วัดจองคำ                       สำนักเรียนลำปาง                       จำนวน   ๙๔ รูป

๖.วัดหาดใหญ่สิตาราม       สำนักเรียนสงขลา                        จำนวน   ๖๕ รูป

๗.วัดธาตุ                          สำนักเรียนขอนแก่น                    จำนวน   ๖๒ รูป

๘.วัดปากน้ำ                     สำนักเรียนวัดปากน้ำ                   จำนวน   ๖๒ รูป

๙.วัดบางนาใน                 สำนักเรียนวัดบางนาใน               จำนวน   ๖๐ รูป

๑๐.วัดพิชโสภาราม          สำนักเรียนอุบลราชธานี                จำนวน   ๕๘ รูป

 
 

ถวายไทยธรรม ๓,๐๐๐ วัดทั่วประเทศ และ ๒๘๖ วัด ภาคใต้

          การถวายเครื่องไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ณ สภาธรรมกายสากลได้ทำมาเป็นประจำทุกปี และปีละหลายครั้ง บางครั้งก็ถวาย ๒๐,๐๐๐ วัด หรือ ๓๐,๐๐๐ วัดทั่วประเทศ แต่คราวนี้ ในช่วงเข้าพรรษา เกรงจะเป็นการรบกวนเหล่าพระมหาเถระ พระสังฆาธิการ ที่กำลังปฏิบัติศาสนกิจตามพื้นที่ต่าง ๆ จึงขอความอนุเคราะห์จากพระสังฆาธิการจำนวน ๓,๐๐๐ วัด ได้เมตตาเดินทางจากทั่วประเทศมาเป็น เนื้อนาบุญ พร้อมทั้งถือโอกาสถวายเครื่องไทยธรรม แด่พระสังฆาธิการจาก ๔ จังหวัดภาคใต้ จำนวน ๒๘๖ วัด และมอบทุนสนับสนุนแก่คณะครูอาจารย์จากพื้นที่เดียวกัน โดยมีกัลฯบุญชัย เบญจรงคกุล นำกล่าวถวายเครื่องไทยธรรม

  

          ซึ่งการถวายการสนับสนุนทั้งด้านวัตถุสิ่งของ ปัจจัย และเครื่องใช้อันเป็นสิ่งที่เหมาะสำหรับสมณบริโภคนั้น ได้ทำมานานกว่า ๗ ปี ทั้งในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้ และมอบถวาย ณ วัดพระธรรมกายด้วย ทั้งนี้เพราะพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) มีความห่วงใยในสถานการณ์ของ ๔ จังหวัดภาคใต้นี้เป็น อย่างยิ่ง และเคยมีปรารภด้วยความชื่นชมว่า เป็น ความเสียสละอย่างยิ่ง ที่พระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่นี้ ยังคงรักษาพระพุทธศาสนาและรักษาวัดวาอารามไว้ โดยไม่เห็นแก่ชีวิตของตน

 


 

           ดังนั้น เมื่อพระไม่ทิ้งวัด ชาวพุทธก็จะต้องไม่ทิ้งพระ และชาวพุทธทุก ๆ คน ทั่วโลกควรจะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาพระศาสนา เอาไว้ นอกจากนี้ ท่านยังหวังไว้ว่า สักวันหนึ่ง สิ่ง ดี ๆ ก็จะหวนคืนมาเหมือนสมัยบรรพบุรุษ ปู่ย่า ตายายของเรา ที่มีความรักกัน แม้วัฒนธรรมจะแตกต่างกัน มีความเชื่อแตกต่างกัน และท่านยังชี้ให้เห็นว่า การให้ถือเป็นสิ่งสากลที่ทุกคนควรจะให้ซึ่งกันและกัน ถ้าเราอยากจะให้สถานการณ์เลวร้าย ยุติได้ ก็จะต้องเข้าให้ถึงธรรม คือให้มีความรู้สึก ที่ดีต่อกันและกันเป็นประจำอยู่ในใจ ให้มีความรัก ความปรารถนาดี ให้อภัยซึ่งกันและกัน สิ่งที่ใด ผิดพลาดไปแล้วก็ลืมมันไปให้หมด แล้วก็มาเริ่มต้นใหม่ด้วยใจใส ๆ พร้อมกันนี้ ท่านยังได้เชิญชวนศิษยานุศิษย์และประชาชนทั่วโลกที่รับชม DMC ทั้งหลาย ให้สวดมนต์และรวมดวงใจอันบริสุทธิ์ ส่งกระแสพลานุภาพแห่งการสวดสรรเสริญคุณ พระรัตนตรัยเป็นประจำทุกวัน เพื่อยังความสงบและ สันติสุขให้เกิดขึ้นแก่พี่น้องประชาชนใน ๔ จังหวัด ภาคใต้

 


 

     นอกจากนี้ท่านยังได้เชิญชวนให้ร่วมกัน จัดตักบาตรและบริจาคสิ่งของปัจจัย ๔ เพื่อนำไป ช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนใน ๔ จังหวัดภาคใต้อีกด้วย ส่วนกองทุน หนุนแรงใจช่วยครูใต้นั้น มีการมอบให้แล้วหลายครั้ง ซึ่งมิใช่เฉพาะเป็นกำลังใจแก่คุณครูที่อยู่ในพื้นที่ เสี่ยงภัยดังกล่าวเท่านั้น แต่เป็นการประกาศเกียรติ-คุณแห่งความเป็นครู ที่ท่านทั้งหลายเหล่านี้มีความอดทน เสียสละ ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูผู้ประเสริฐ ควรค่าแก่การยกย่องให้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่มหาชนทั้งหลาย

     ดังนั้น วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ ๗ สิงหาคม จึงเป็นวันแห่งความปลาบปลื้มปีติ เป็นวันที่ได้บุญหลายบุญ และเป็นบุญใหญ่ที่ยังคงประทับอยู่ในใจมิรู้ลืม จึงขออนุโมทนาสาธุการและขอผลานิสงส์แห่ง บุญนี้จงดลบันดาลให้ท่านผู้มีบุญทั้งหลาย อีกทั้งบริวารญาติมิตร จงมีแต่ความสุขความเจริญ ประสบ ความสำเร็จในชีวิตทั้งทางโลกทางธรรม อุดมด้วยโภคทรัพย์สมบัติ บริวารสมบัติ คุณสมบัติ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข และรู้แจ้งแทงตลอดวิชชาธรรมกาย ไปทุกภพทุกชาติ ตราบเข้าถึงพระนิพพานเทอญ

พิธีมุทิตาสักการะ
มหาเปรียญธรรม ๙ ประโยค ปี พ.ศ. ๒๕๕๔

พระราชภาวนาวิสุทธิ์กล่าวขอบพระคุณพระมหาเถรานุเถระ
เนื่องในงานบุญวันสมาธิโลก วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

          กราบแทบเท้าพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ ผู้เป็นประธาน กระผมกราบ ขอโอกาสขออนุญาตกล่าวขอบพระคุณพระมหาเถรานุเถระ พระสังฆาธิการ และเพื่อน สหธรรมิกทุกรูป กระผมรู้สึกปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พระเดชพระคุณทุกรูปได้เมตตา ให้เกียรติมาเป็นเนื้อนาบุญ และเจริญชัยมงคลคาถา พร้อมทั้งแสดงมุทิตายินดี ให้กำลังใจกับพระลูกพระหลาน ผู้ที่ได้สำเร็จเปรียญธรรม ๙ ประโยค ในปีนี้

          พร้อมกันนี้ กระผมกราบขอโอกาสจัดถวายโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาแก่ สำนักเรียนบาลีดีเด่นเพื่อถวายกำลังใจและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาพระบาลี เพื่อรักษาคำสั่งสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และมุ่งสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังได้ถวายกำลังใจและปัจจัย ๔ ช่วยเหลือพระภิกษุที่หยัดสู้อยู่ใน ๔ จังหวัด ชายแดนภาคใต้ รวมทั้งมอบแรงใจให้ทุนหนุนครูใต้ในยามที่พระพุทธศาสนามีภัย

          และเป็นที่น่ายินดีว่า ภายในพรรษานี้มีกุลบุตรจำนวนมากได้เข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา ๑,๐๐๐,๐๐๐ รูป ทั่วไทย เพื่อช่วยกันฟื้นฟูและกอบกู้พระพุทธศาสนาในยามมีภัยนี้ กระผมเชื่อว่า ถ้าพุทธบริษัท ๔ สามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน พระพุทธศาสนาจะเจริญวัฒนาถาวรสืบต่อไปอย่างแน่นอน

          ท้ายที่สุดนี้ ขอแสดงความยินดีกับมหาเปรียญประโยค ๙ ทุก ๆ รูป และขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าสำนักเรียน ตลอดจนผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุน งานในครั้งนี้เป็นอย่างดี หากงานบุญพิธีในวันนี้มีข้อบกพร่องประการใด กระผม กราบขออภัยไว้ในที่นี้ด้วย และหวังว่าจะได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณทุกรูป ช่วยชี้แนะเพื่อการปรับปรุงงานในครั้งต่อไป

          ขอกราบแทบเท้าพระเดชพระคุณที่เคารพทุกรูป มา ณ โอกาสนี้

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล