วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ อาคารพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

บทความพิเศษ
เรื่อง : อาคารพระผู้ปราบมาร

 
 

อาคารพระผู้ปราบมาร
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

เพื่อรองรับงานเผยแผ่
พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย

  สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ และเป็นบุญใหญ่ที่สามารถส่งผลข้ามภพข้ามชาติตราบกระทั่งหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์ เหมือนอย่างหัวหน้าช่างหูกและบริวาร ผู้พลิกผันชีวิตจากสามัญชนกลายมาเป็นพระราชา จากปุถุชนคนธรรมดากลายมาเป็นพระอริยเจ้า

 
 
          ท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญทั้งหลาย ชีวิตมนุษย์เมื่อเทียบกับอายุของโลกใบนี้นับว่าสั้นยิ่งนัก ไม่ต่างจากฟองคลื่นที่เกิดขึ้นแล้วสลายไปในพริบตา แต่พวกเรามิได้กำเนิดมาเพื่อสลายตัวไปอย่างไร้ค่าดุจฟองคลื่น เราเป็นหนึ่งในจำนวนมนุษย์อันน้อยนิด ที่มีโอกาสฝากผลงานอันยิ่งใหญ่ไว้บนโลกใบนี้ ด้วยการสร้างทุกสิ่งมอบไว้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนา เพื่อรองรับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติสืบไป และจะได้ถวายวิหารทานรองรับการสร้างบารมีของผู้มีบุญ ด้วยการสร้าง กุฏิพระอันมีมงคลนามว่า อาคารพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เพื่อเป็นที่พักอาศัยของพระภิกษุหมู่ใหญ่ในพระพุทธศาสนา รวมทั้งจะได้สร้างที่พักอาศัยสำหรับผู้มีบุญที่อุทิศ ชีวิตมาทำงานรับใช้พระศาสนา คือ อาคาร คุณยาย หนึ่งไม่มีสอง (คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง)

 
 

          ผู้ให้ทุกสิ่งย่อมได้รับทุกสิ่ง ที่จะทำให้ชีวิตสมบูรณ์ทุกสิ่ง ตลอดไปทุกภพทุกชาติเป็นการตอบแทน ผลบุญอันไม่มีประมาณนี้จะทำให้ ทุกท่านมีความสุขในทุกสถาน สมบูรณ์ด้วยมนุษยสมบัติ ทิพยสมบัติ และนิพพานสมบัติ อย่างไรก็ตาม อานิสงส์ผลบุญอันไม่มีประมาณจาก การถวายวิหารทานและสร้างทุกสิ่ง ฝากไว้ในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในยามที่พระพุทธศาสนากำลังมีภัย ย่อมมากมายมหาศาลเกินกว่า ที่ปุถุชนคนธรรมดาจะคำนวณได้ จึงขอยกบางส่วนของคำอนุโมทนาวิหารทาน ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสอนุโมทนาไว้ เมื่อครั้งทรงรับอุทยานเวฬุวันเพื่อเป็นวัดแห่งแรก ในครั้งพุทธกาล จากพระเจ้าพิมพิสารมาให้ทราบ เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมี

          “ผู้ใดละความตระหนี่ พร้อมทั้งความโลภ ถวายวิหารทานแก่เหล่าผู้มีคุณธรรม เขาก็จะมีความสุขเหมือนถูกผู้อื่นโยนขึ้นไปอยู่บนสวรรค์” 

          อนุโมทนาในบุญอันยิ่งใหญ่ของทุกท่านที่มีโอกาสได้สร้างมหาทานบารมี “ให้ทุกสิ่ง” ในครั้งนี้

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล