วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ วันธรรมชัย

ทบทวนบุญ

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

  

วันธรรมชัย

 

        วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็นวันที่พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาส วัดพระธรรมกาย เป็นอิสระจากชีวิตทางโลก เกิดใหม่ ในชีวิตสมณะ ดังที่ท่านเคยกล่าวไว้ว่า "เหมือนได้เกิดใหม่แบบโอปปาติกะ" นับจากวันนั้น ท่านก็อุทิศเวลาที่เหลืออยู่สร้างคนดีให้แก่โลกเพิ่มขึ้นทุกวัน ..นับตั้งแต่เทศน์สอนกลางทุ่งมาจนถึงยุคเทศน์ผ่านดาวเทียมจนมีผู้สามารถเข้าถึงความสุขภายในได้ทั่วทุกมุมโลก

          "วันธรรมชัย" ของทุกปีจึงเป็นวันสำคัญที่ลูกพระธัมฯ จะพร้อมใจกันไประลึกพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อและไปเติมบุญเติมบารมี ที่วัดพระธรรมกาย เพื่อตามติดท่านไปจนกว่าจะถึง จุดหมายปลายทาง

          ในโอกาสนี้ ขอเชิญลูกพระธัมฯ ทบทวนบุญบางส่วนที่เกิดขึ้นในวันธรรมชัย เพื่อเก็บเกี่ยวบุญกุศล อีกวาระหนึ่งหลังจากที่ได้ทำบุญกันอย่างเต็มกำลังไปแล้วในวันนั้น

๑.

พิธีตักบาตรพระ ๑,๖๐๐ รูป 
ที่วัดกลางธนรินทร์ ตำบลบ้านแป้ง
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

 
 

          ภาพอันยิ่งใหญ่และงดงามของการตักบาตร ณ ตำบลบ้านแป้ง อันเป็นสถานที่บังเกิดด้วยรูปกาย เนื้อของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ในครั้งนี้ แม้เป็นงานระดับหมู่บ้านก็จริง แต่ปรากฏ ว่ามีพระภิกษุ สามเณร เดินทางไปร่วมงานกันจนล้น พื้นที่ถึง ๑,๖๐๐ รูป รวมทั้งพระมหาเถระอีกหลายรูป ดังเช่น พระธรรมปริยัติโมลี เจ้าคณะภาค ๓ เจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุข ซึ่งเมตตาไปเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และยังมีพระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พระราชปริยัติสุธี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี พระราชสุวรรณเวที เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง พระราชศาสนโมลี รองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี พระศรีปริยัตโยดม วัดพระนอนจักรสีห์ ตลอดจนพระเถรานุเถระอีกเป็นจำนวนมาก

          นอกจากนี้ยังมีสาธุชนทั้งที่เดินทางมาจากทั่วประเทศและจากต่างประเทศไปร่วมงานกันอย่าง ล้นหลาม โดยมีท่านปลัดจังหวัดสิงห์บุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้ไปร่วมงาน และมี ดร.สุรสาร ผาสุก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด สิงห์บุรี ร่วมถวายเครื่องไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วย

๒.

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่างวัดพระธรรมกาย กับ ๓ มหาวิทยาลัยชื่อดังระดับโลก

  

          โครงการนี้ เป็นโครงการให้ธรรมทานแก่ชาว โลก โดยความร่วมมือระหว่างวัดพระธรรมกายกับ หอสมุดโบเดลียน มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (Oxford University) ประเทศอังกฤษ คิงส์คอลเลจ (King"s College) มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ และมหาวิทยาลัยคอลเลจคอร์ก (University College Cork) ประเทศไอร์แลนด์

          โครงการนี้ จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนโครงการศึกษา และค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการด้านพุทธศาสนาเถรวาท ที่มีหลักฐานปรากฏอยู่ในยุคต่าง ๆ โดยเฉพาะ คำสอนดั้งเดิมในสมัยยุคพุทธกาล ทั้งนี้เพื่อนำความรู้ ไปเผยแผ่สู่ชาวโลกให้เข้าใจพุทธธรรมอย่างลึกซึ้ง

          บุญให้ธรรมทานนี้ เป็นบุญใหญ่อีกบุญหนึ่งที่จัดขึ้นในวันธรรมชัย พิธีเริ่มขึ้น ณ ห้อง SPD 7 ในเวลา ๐๙.๓๐ น. โดยมีพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานในพิธี และมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด คือ Dr.Gillian Evison ผู้เเทนจากมหาวิทยาลัยลอนดอน คือ Prof.Xinzhong Yao และ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยคอลเลจคอร์ก คือ Prof.Brian Bocking ร่วมพิธีลงนาม ท่ามกลางเหล่ากัลยาณมิตร และนักวิชาการ ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ

๓.

พิธีถวายกองทุนยารักษาโรค ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

 

บุญจากการถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทาน

เป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์มาก ส่งผลให้ผู้ถวายมีสุขภาพแข็งแรง

ปราศจากโรคภัย และมีอายุยืนยาว

 

          ในช่วงเวลาก่อนเพล มีเหล่าสาธุชนนับหมื่นคนไปรวมตัวกัน ณ สภาธรรมกายสากล เพื่อถวายกองทุนยารักษาโรคเป็นสังฆทานแด่คณะพระภิกษุ เพื่อให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง รองรับการบำเพ็ญสมณธรรมได้อย่างราบรื่น จะได้สืบทอดอายุ พระพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไป 

          การถวายยารักษาโรคเป็นบุญใหญ่อย่างยิ่งประดุจได้อุปัฏฐากพระบรมศาสดา ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า "ผู้ใดมีความประสงค์จะปฏิบัติบำรุงเรา ขอให้ปฏิบัติบำรุงภิกษุอาพาธเถิด" บุญนี้จะติดตามไปปกปักรักษาให้ทุกคนมีสุขภาพพลานามัย ที่แข็งแรงและมีอายุขัยที่ยืนนาน

          ในโอกาสนี้ ลูกพระธัมฯ ทุกคนยังได้ร่วมกัน อธิษฐานจิตให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว อยู่เป็นแสงสว่างคู่กับโลกใบนี้ตราบนานเท่านาน

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล