วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ชีวิตนักสร้างบารมี ต้องไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใด ๆ

ตักบาตรพระล้านรูป

เรื่อง : อุบลเขียว

 
 

ชีวิตนักสร้างบารมี
ต้องไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใด ๆ

     สิ่งประดิษฐ์และสิ่งอัศจรรย์ของ โลกล้วนเกิดขึ้นจากบุคคลผู้ไม่เคยยอม พ่ายแพ้ต่อปัญหาอุปสรรคใด ๆ เพราะ ความทุกข์และความไม่พร้อมเป็นของคู่โลก หากมัวแต่นำปัญหาและอุปสรรค เหล่านั้นมาเป็นข้ออ้าง ข้อแม้ หรือเงื่อนไข โลกนี้คงขาดสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่ทำให้ชีวิตมนุษย์เจริญก้าวหน้า

       การดำเนินชีวิตก็เช่นเดียวกัน ต้องรักษาความดีให้เหมือนเกลือรักษาความเค็ม แม้จะมีอุปสรรคขวากหนาม ขวางกั้นเพียงใด ก็ต้องอดทนข่มใจไม่ท้อแท้ ท้อถอย ตั้งมั่นตั้งใจบำเพ็ญทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนาอย่างต่อเนื่อง เหมือนโครงการตักบาตรพระ ๑ ล้านรูป ๗๗ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ที่ยังคงดำเนินต่อไปในทุก ๆ เดือน ..สร้างปรากฏการณ์สว่างไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

 
 


         

 

 

 

 

 

 

 

 

        เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จังหวัดสระบุรีได้จัดให้มีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยมีพระภิกษุ สามเณร ๓,๐๐๐ รูป จาก ๕๐๐ กว่าวัด พร้อมด้วยพระภิกษุจากโครงการอุปสมบทหมู่ เข้าพรรษา ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ในจังหวัดสระบุรี เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญ ณ บริเวณถนนสายคู่ หน้ามณฑปวัดพระพุทธบาทราชวรมหา- วิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยได้รับความเมตตาจากพระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัด สระบุรี เป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในโอกาสนี้ พุทธศาสนิกชน ที่มาร่วมพิธีได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธ

          การตักบาตรครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อธำรงรักษาวัฒนธรรมและประเพณีตักบาตรดอกไม้ของชาวสระบุรี รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือคณะสงฆ์ ๒๘๖ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ที่ยังคงได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบมาอย่างต่อเนื่องกว่า ๗ ปี

 
 


         

 

 

 

 

 

 

 

 

         เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ชมรมสมาธิเพื่อคุณภาพชีวิต ชมรมพุทธศาสน์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ได้จัดให้มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๑๗๑ รูป เพื่อถวายเป็นพระราช-กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สนามอินทรีจันทรสถิต โดยได้รับความเมตตาจากพระวีรธรรมมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เลขานุการเจ้าคณะภาค ๘ เป็นประธานสงฆ์ และ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการตักบาตรครั้งนี้ คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตร- ศาสตร์ ได้พร้อมใจกันกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง

        การตักบาตรครั้งนี้ นอกจากเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นภายในใจของนิสิตทั้งหลายแล้ว ยังเป็นการร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธให้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง

          อาหารที่ได้จากการตักบาตรครั้งนี้ บางส่วนจะนำไปช่วยเหลือพุทธบุตร ๒๘๖ วัด ในพื้นที่ ๔ จังหวัด ภาคใต้ ที่ยังคงได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ก่อการร้าย

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล