วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ชีวิตอันประเสริฐ ..ของผู้ที่ได้เกิดเป็นชาย

ทบทวนบุญ
เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

 
 

 

ชีวิตอันประเสริฐ ..ของผู้ที่ได้เกิดเป็นชาย

         ฤดูเข้าพรรษาปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ นี้ ได้เกิดปรากฏารณ์ครั้งสำคัญของประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาที่จักต้องจารึกเอาไว้ในแผ่นดิน เพราะมีลูกผู้ชายทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจำนวนมาก ได้หลั่งไหลสมัครเข้ามาบวชเป็นพระภิกษุ ในพระพุทธศาสนาอย่างน่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง บางท่านกำหนดในใจเงียบ ๆ ว่าจะขออยู่ในเพศนักบวชนี้ไปเรื่อย ๆ จนกว่าชีวิตจะหาไม่ บางท่านแม้จะมาบวชเพียงระยะสั้น แต่ก็ปรารภกับตนเองว่า จะขอประพฤติปฏิบัติมุ่งฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นพระแท้... แต่อย่างไรก็ตาม ลูกผู้ชายตัวจริงที่มาจาก ทุกสารทิศเหล่านี้

 
 

         แม้จะมาจากหลากหลายฐานะ อาชีพ และวัย แต่ทุกคนล้วนมีความปรารถนาตรงกัน คือการเป็นพระภิกษุผู้มีชีวิตอันประเสริฐ สมกับ ที่ตนได้เกิดมาเป็นลูกผู้ชาย.. และที่ได้เกิดมาเป็นชาวพุทธ.. อยู่ใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนา

 


บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล