วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ อานิสงส์จากการให้กำลังใจ

 

 

              วันนี้ เป็นวันที่เรามาร่วมมุทิตาสักการะเปรียญธรรม ๙ ประโยค ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยในการเผยแผ่ และสืบทอดพระพุทธศาสนา เพราะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถูกเก็บไว้ในภาษาบาลี เมื่อยังมีการศึกษาพระบาลี มีการสอบเปรียญธรรม ก็แปลว่า การรักษาคำสอนของพระพุทธศาสนายังมั่นคงอยู่ ถ้าหากเราไม่มาให้กำลังใจ หรือมาร่วมแสดงความยินดีที่ท่านฝ่าฟันอุปสรรค ศึกษาเล่าเรียนจนกระทั่งจบเปรียญธรรม ๙ ประโยค กำลังใจที่จะศึกษาพระบาลีก็จะถดถอยลงไป

                 การเรียนภาษาบาลีนั้น ยากกว่าการเรียนปริญญาตรีทางโลก ซึ่งได้รับการยืนยันจากผู้ที่จบปริญญาตรี แล้วมีกุศลศรัทธามาศึกษาภาษาบาลี จนเรียนจบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ได้ให้ความเห็นว่า เรียนจบปริญญาตรีง่ายกว่าเรียนเปรียญธรรม ๙ ประโยค เพราะฉะนั้น พุทธบุตรจึงต้องการกำลังใจจากญาติโยม เช่นเดียวกับญาติโยมก็ต้องการกำลังใจจากพุทธบุตร การมาแสดงความยินดีที่ท่านจบการศึกษา จึงเป็นสิ่งที่ถูกต้อง

                 เราจะได้รับอานิสงส์ คือ เมื่อเราประสบความสำเร็จในชีวิตด้านใดด้านหนึ่ง จะมีแต่ผู้ที่เขาปีติยินดีกับเรา ผังที่ใครริษยาเราก็จะล่มสลาย เมื่อเราสั่งสมผังมุทิตาสักการะ และบูชาบุคคลที่ควรบูชา คือ ผู้รักษาพระรัตนตรัย ผู้เป็นหนึ่งในพระรัตนตรัย ผู้ที่รักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ ซึ่งจะเป็นทางมาแห่งบุญและมงคลชีวิตของเรา

                 เราจะได้เกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนา แตกฉานในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะไม่พลัดไปสู่ความเชื่ออื่นเลย การพลัดไปสู่ความเชื่ออื่นนั้น ความรู้ยังไม่สมบูรณ์ เพราะฝากชีวิตและทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับเทพเจ้าที่มองไม่เห็น ได้แต่สันนิษฐานว่ามีตัวตนเท่านั้น ดังนั้น บุญนี้จะทำให้เราอยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนา และการส่งเสริมในเรื่องการศึกษา ก็เป็นการเติมปัญญาบารมีให้กับตัวของเรา

                 นอกจากนี้ การมารวมกันของพุทธบุตร ๓,๐๐๐ กว่าวัด ทั่วประเทศ ก็ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ เมื่อท่านมาแล้ว เรามีโอกาสได้ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน เราก็ได้อานิสงส์ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ อายุยืนเพิ่มขึ้น ผิวพรรณผ่องใส มีความสุข มีกำลัง แล้วมีปฏิภาณไหวพริบ คือ เราถวายอย่างไรก็ได้อย่างนั้น ถวายความรู้ก็รวยความรู้ ถวายปัจจัยก็รวยปัจจัย ถวายวัตถุทานก็รวยวัตถุทาน สนับสนุนเรื่อง ธรรมทานก็รวยเรื่องธรรมทาน ซึ่งวันนี้เราได้ทั้งวัตถุทาน ได้ทั้งวิทยาทาน แล้วยังได้ทั้งธรรมทาน

                 และถ้าเราชักชวนหมู่ญาติ ผู้เป็นที่รักของเรามาร่วมงาน เราก็จะมีพวกพ้องเป็นผู้มีศีล มีธรรม เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ ถ้าเราชวนเขาสร้างบุญ เขากลับไปรวย ก็แปลว่า พวกพ้องของเราก็เป็นเศรษฐี แล้วบุญนี้ก็จะกลายเป็นทิพยสมบัติด้วย

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 47 กันยายน ปี 2549

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล