วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 47 กันยายน ปี 2549

ฉบับที่ 47 กันยายน ปี 2549
บวชในรุ่นพระพี่เลี้ยง ๑,๕๐๐ รูป ก่อนรุ่น ๑๐๐,๐๐๐ รูป ที่วัดพระธรรมกาย ต่อมาทำหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยงให้กับพระใหม่และอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน จากนั้นได้เป็น ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์อบรมวัดกุดตะเคียน จังหวัดชัยภูมิ ทำหน้าที่ช่วยงานพระศาสนากับหมู่คณะ อย่างเต็มที่ เต็มกำลัง ท่านมรณภาพที่วัดกุดตะเคียน ด้วยโรคหัวใจวายเฉียบพลัน โดยหลับไปหลังฉันเพล และไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลย ......อ่านต่อ
บ่ายวันหนึ่งขณะที่เดินตามหลวงพ่อไปตามถนนภายในวัด หลวงพ่อหันไปเห็นลูกไก่ตัวน้อย ข้างทาง ......อ่านต่อ
ตามหลักของการรักษาพยาบาลแล้ว การเจ็บไข้ จำเป็นต้องได้รับการเยียวยา ซึ่งการเยียวยานั้น จำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยโรคเป็นอย่างดีโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จึงจะสามารถจ่ายยาได้ถูกโรค รักษาได้ถูกอาการ ถ้าให้ยาไม่ถูกโรคนอกจากโรคภัย ไม่ทุเลาลงแล้วยังเป็นการก่อโรคชนิดใหม่กับคนไข้ด้วย แล้วอาการเจ็บไข้ของชีวิต ต้องใช้ยาชนิดใดในการรักษา.. ......อ่านต่อ
คุณพ่อของลูกเป็นชาวจีนที่อพยพเข้ามาอยู่เมืองไทยตั้งแต่ยังเด็ก ๆ โดยเข้ามาอาศัยอยู่กับชาวจีน ฐานะดีคนหนึ่ง ในวัยหนุ่มคุณพ่อค่อนข้างเกเร ......อ่านต่อ
ใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยหนักให้นึกขยายองค์พระให้ขับไล่โรคร้ายไข้เจ็บออกไปทุกอณูเนื้อ ทุกขุมขน จิตใจอย่าไปเกาะเกี่ยวอยู่ที่ลูกหลาน เดี๋ยวจะไปไม่ไกลเป็นจิ้งจกตุ๊กแกที่บ้าน ......อ่านต่อ
มีคนเคยพูดกับผมว่า การที่ได้มีโอกาสเข้าไปรับใช้ครูบาอาจารย์ นับเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของผม ......อ่านต่อ
ความสม่ำเสมอเป็นหัวใจของความสำเร็จทั้งปวง ยกตัวอย่าง ผู้ป่วย แม้จะได้หมอดี ยาดี แต่ไม่ทานยาให้ต่อเนื่องก็ยากจะหายขาดได้ ในทางพระพุทธศาสนา พระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ หมอดี การเจริญสมาธิ คือ ยาวิเศษ ......อ่านต่อ
การสวมชุดขาวมาวัด จึงเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่วิญญูชนสรรเสริญ เพราะถูกต้องตามหลักการแต่งกายที่ดี ๓ ประการ คือ มีความสะอาด ความสุภาพ และความเหมาะสม ......อ่านต่อ
คำว่า สัจจะ แปลว่า ซื่อสัตย์ หรือ ความจริง บุคลิกลักษณะของคนมีสัจจะอยู่ในตัวมี ๓ อย่าง ซึ่งหลวงพ่อได้พบในตัวของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย ......อ่านต่อ
ที่ประเทศอินเดียได้มีการจัดบวชอุบาสก-อุบาสิกาแก้ว และจัดงานวิสาขบูชา ณ เมือง อเมนากะ ระหว่างวันที่ ......อ่านต่อ
เพราะการเป็นโรคนี้ บุญเป็นสิ่งเดียวที่ช่วยป๊าได้......อ่านต่อ
คนไทยโชคดีที่เกิดมาในดินแดนที่มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ จึงได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องบุญ และได้ทำบุญตั้งแต่วันเกิด วันแก่ วันเจ็บ หรือแม้กระทั่งวันตาย ก็ยังได้สร้างบุญงวดสุดท้ายของชีวิต ......อ่านต่อ
หลังจากที่คุณยายท่านละสังขารไปแล้ว คงไม่มีใครจะได้มานั่งฟังท่านเล่า เรื่องราวการสร้างบารมีอย่างใกล้ชิดอย่างแต่ก่อน......อ่านต่อ
การรับแขก ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับการต้อนรับปฏิสันถาร ถ้าเป็นหนึ่งในวิชาบังคับ ที่เราทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรชีวิต วิชานี้คงเป็นวิชาที่ยากมากสำหรับผม เพราะแค่สอบเอาตัวให้รอด ยังไม่มีความมั่นใจเลยว่าจะทำได้ ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล