วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ กำลังใจจากชาวพุทธแด่พุทธบุตร ๒๖๖ วัด ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้

หยัดสู้

เรื่อง : พลอยภิต

  

           มูลนิธิธรรมกาย โดยพระเดชพระคุณ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เป็นตัวแทน พุทธบริษัท ๔ ทั้งในและต่างประเทศ ส่งมอบเครื่อง อุปโภคและบริโภค ที่ได้จากโครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ๗๖ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย แด่พุทธบุตร ๒๖๖ วัด รวมทั้งครู ทหาร ตำรวจ กลุ่มอาสาสมัคร และชาวไทยพุทธในพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแด่ผู้หยัดสู้ในการรักษา ผืนแผ่นดินในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา นอกจากพุทธบุตรและชาวไทยพุทธใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะต้องพบกับอุปสรรคมากมายจากเหตุการณ์ ความไม่สงบที่เกิดขึ้นจากผู้ไม่ประสงค์ดีมายาวนานแล้ว ขณะนี้ยังต้องประสบกับความเดือดร้อนอันเกิด จากภัยธรรมชาติอีกด้วย โดยอุทกภัยครั้งนี้ เกิดจากฝนที่ตกหนักอย่างตลอดต่อเนื่องเป็นเวลาหลายสัปดาห์ ประกอบกับมีน้ำจากภูเขาไหลลงมาสมทบ ทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิด น้ำท่วมขังอย่างฉับพลัน ด้วยเหตุนี้ ทำให้พุทธบุตร และชาวไทยพุทธที่หยัดสู้อยู่ในพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับความเสียหายจากภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ โดยผู้ประสบภัยในหลายพื้นที่ไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพได้ตามปกติเนื่องจากถนน ถูกตัดขาดใช้งานไม่ได้ ต้องใช้เรือเป็นยานพาหนะในการเดีนทาง อีกทั้งพืชผลทางการเกษตรที่เพาะปลูก ไว้ก็ถูกน้ำท่วมขัง ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก

  

         ผู้แทนมูลนิธิธรรมกายจึงได้เดินทางไปยังจังหวัดยะลา และปัตตานีเพื่อส่งมอบข้าวสารอาหารแห้ง และเครื่องอุปโภคบริโภคอีกหลายรายการกว่า ๔ คันรถบรรทุก น้ำหนักประมาณ ๖๐ ตัน ประกอบด้วย ข้าวสาร ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนมอบกรอบ วุ้นเส้น เส้นหมี่ เครื่องชงต่าง ๆ (กาแฟ ไมโล โอวัลติน) น้ำตาล น้ำปลา และปลากรอบกระป๋อง แด่คณะสงฆ์และพี่น้องชาวไทยผู้ประสบภัย

 
          สำหรับวัดและหน่วยงานที่มารับความช่วยเหลือในครั้งนี้ ประกอบด้วย วัดยุปาราม วัดศรีพัฒนาราม วัดพรุทุ่งคอก วัดวาลุการาม วัดชมพูสถิต วัดรังสิตาวาส วัดวชิรปราการ วัดสุนทรประชาราม วัดสารพฤกษาวาส วัดนิโครธาวาส วัดมุจลินทวาปีวิหาร วัดปทุมวารี วัดโคกสมานประชาราม วัดสุวรรณากร วัดสถิตชลธาร วัดสุนันทาราม วัดยานิการาม วัดโบกขรณี ที่พักสงฆ์เตราะปลิง วัดวิมลวัฒนาราม วัดสุทธิกาวาส วัดเลียบ วัดโชติรส วัดไม้แก่น วัดจุฬามณี อาสาสมัครรักษาดินแดน ตำรวจ ทหารพราน นักเรียนเด็กดี V-Star โรงเรียนวัดรังสิตาวาส ชมรมผู้สูงอายุอำเภอหนองจิก ชุมชนบ้านมะพร้าวต้นเดียว ทหารในปัตตานีจากหน่วยเฉพาะกิจ ๒๔ ราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านตำบลแป้น ๑ ราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านตำบลแป้น ๒ ราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านตำบลทุ่งคล้า ๑ และ ๒ ราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านกลาพอ ๑ และ ๒ ซึ่งแต่ละวัด และหน่วยงานจะนำเครื่องอุปโภคบริโภค ที่ได้รับไปแจกจ่ายเพื่อคลายทุกข์ให้กับชาวบ้านผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงต่อไป

          ทั้งนี้ มูลนิธิธรรมกายจะยังคงทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมเครื่องอุปโภคบริโภคจากพุทธบริษัท ๔ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งมอบเป็นขวัญกำลังใจแด่พุทธบุตร ๒๖๖ วัด ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ใช้ชีวิตเป็นเดิมพันในการรักษาพระพุทธศาสนาที่บรรพบุรุษ ได้ดำรงรักษาให้คงอยู่คู่กับประเทศไทย มาเป็นระยะเวลานานจนกระทั่งทุกวันนี้

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 86 ธันวาคม ปี2552

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร