วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 86 ธันวาคม ปี2552

ฉบับที่ 86 ธันวาคม ปี2552
พุทธศาสนิกชน คือผู้มีศรัทธายึดเอาพระสัมมา สัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง ความเป็นชาวพุทธนั้นมีใช่เพียง แค่การระบุไว้ในทะเบียนบ้านเท่านั้น ......อ่านต่อ
จากตัวเลขทางสถิติที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสำรวจ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ระบุว่าในประเทศไทยมีวัดร้างถึง ๕,๙๓๗ วัด ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนถึงสภาวะความน่าเป็นห่วง ของสถานการณ์พระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน การที่มีวัดร้างเป็นจำนวนมาก ......อ่านต่อ
ย้อนไปในครั้งพุทธกาล เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเริ่มต้นประกาศพระศาสนา ซึ่งภายในระยะเวลาพรรษาแรกก็มีพระอรหันต์บังเกิดขึ้นในโลกถึง ๖๑ รูปด้วยกัน และต่อมาพระสงฆ์สาวกเหล่านั้นก็ได้จาริกไปเผยแผ่พระธรรมตามแว่นแคว้น ต่าง ๆ ......อ่านต่อ
แม้ในปัจจุบันผู้มีปัญญาทั้งหลายก็เลือกเส้นทางสายนี้เป็นเส้นทางแห่งการแสวงหาอันแท้จริง แม้จะ ต้องข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากดินแดนแสนไกลเพียงใดก็ตาม ดังเช่นเรื่องราวชีวิตของพระเฟรมมา คุณาโภ (เอมมานูเอล) พระภิกษุชาวอูกานดารูปนี้......อ่านต่อ
ถ้าบอกว่าห้องครัวเป็นแค่ห้องทำกับข้าว ห้องกินข้าวละก็ แสดงว่าดูเบาความสำคัญ เกินไป เพราะห้องครัวหรือห้องอาหาร คือ ห้องพัฒนานิสัยรู้ประมาณในการพูดและการใช้ทรัพย์ ......อ่านต่อ
ในวาระวันพ่อปีนี้ กราบขอความเมตตาหลวงพ่อให้ข้อคิด ในเรื่องความกตัญญูต่อพ่อผู้ให้กำเนิดและพ่อแห่งชาติ ......อ่านต่อ
แม้เศรษฐกิจ สังคม การเมืองจะเป็นอย่างไร เราต่างมีความเข้าใจในกฎไตรลักษณ์ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวล้วนแปรผันขึ้นลงเป็นธรรมดา ดังนั้นเราจึงไม่ควรปล่อยใจให้วิตกกังวลกับสิ่งรอบข้าง ตั้งสติ แล้วระลึกถึง หน้าที่อันแท้จริงของเราว่า สิ่งเดียวที่ควรรักษา คือ รักษาใจให้ใสสะอาด อยู่เสมอ ......อ่านต่อ
ผู้แทนมูลนิธิธรรมกายจึงได้เดินทางไปยังจังหวัดยะลา และปัตตานีเพื่อส่งมอบข้าวสารอาหารแห้ง และเครื่องอุปโภคบริโภคอีกหลายรายการกว่า ๔ คันรถบรรทุก น้ำหนักประมาณ ๖๐ ตัน ......อ่านต่อ
ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา มูลนิธิธรรมกาย โดยพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย จึงมอบหมายให้พระดร.สมศักดิ์ จนฺทสีโล นายแพทย์พรชัย พิญญพงศ์ กัลฯอัมพร กิบส์ พร้อมด้วยกัลยาณมิตรในจังหวัดสุพรรณบุรี และทีมงาน ส่งมอบถุงยังชีพ (ถุงยังชีพ ๑ ถุง สามารถเป็นอาหารได้ครอบครัวละ ๕-๗ วัน) กว่า ๑,๕๐๐ ชุด ......อ่านต่อ
ปัจจุบันคำสอนในพระพุทธศาสนามีอยู่มากมายหลายนิกายด้วยกัน ซึ่งหากมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ ก็จะพบว่า การตีความคำสอนจากบุคคลที่ไม่ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมจนเข้าถึง “ปฏิเวธ” ภายใน คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้คำสอนของพระพุทธองค์ ถูกตีความไปตามความเข้าใจของแต่ละบุคคล ......อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า หากพระองค์ปรารถนาและเจริญอิทธิบาท ๔ แล้ว ก็จะสามารถดำรงพระชนม์ชีพได้ถึง ๑ กัป หรือมากกว่านั้น อันนี้เป็นเรื่องจริง ถามว่าทำได้อย่างไร? ......อ่านต่อ
แม่ลูกครอบครัวหนึ่งกำลังดำรงชีพออกหากินตามประสาไก่ จากคุ้ยเขี่ยบนพื้นดินตามโคนต้นไม้ อยู่ดี ๆ ก็ได้พากันย้ายขึ้นมาหากินบนพื้นปูน มองรอบ ๆ แล้วบนนี้เป็นที่เก็บของ ไม่น่าจะมีสิ่งใด ให้จิกกินได้ ด้วยความหวังดีผมเลยยกมือชี้ให้ไปหากินบนพื้นดินตามเดิมซะน่าจะดีเสียกว่า ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ