วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ พิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรก สถาปนามาหวิหารพระมงคลเทพมุนี จ.สุพรรณบุรี

 

 

       วันนี้ เราได้มาพร้อมใจกัน ประกอบพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรก เป็นปฐมเริ่มการสถาปนามหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ณ แผ่นดินดอกบัว อันเป็นแดนเกิดด้วยรูปกายเนื้อของท่าน ซึ่งที่ตรงนี้ จะก่อสร้างเป็นอนุสรณ์สถาน ในเส้นทางแห่งมหาปูชนียาจารย์ แล้วก็จะเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อทองคำของท่านอีกองค์หนึ่งต่อไป

       ซึ่งต่อไปในอนาคต จะมีผู้มีบุญจากทั่วโลกมาจาริกแสวงบุญ มานมัสการ กราบไหว้ สักการบูชาองค์ท่าน และผู้มีบุญเหล่านั้น ก็จะได้ศึกษาอัตชีวประวัติการสร้างบารมี ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย โดยจะศึกษาไปตามเส้นทางของมหาปูชนียาจารย์ แล้วเขาก็จะเกิดศรัทธา เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างบารมี และจะให้ความสำคัญในการประพฤติปฏิบัติธรรม เพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน และก็เข้าถึงวิชชาธรรมกาย

    เมื่อมวลมนุษยชาติเห็นประโยชน์ ของการประพฤติปฏิบัติธรรม เห็นคุณค่าของพระรัตนตรัย และเข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต การขยายความรู้อันบริสุทธิ์ ของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเรื่องราวเกี่ยวกับวิชชาธรรมกาย ก็จะได้รับการสืบทอดต่อๆ กันไป ทุกยุคทุกสมัย ฉะนั้น การเริ่มต้นสถาปนามหาวิหารนี้ จึงเป็นเสมือนสัญญาณให้นักสร้างบารมีทุกภูมิภาคทั่วโลก ได้ตระหนักถึงคุณค่าของวิชชาธรรมกาย อาจเรียกได้ว่าเป็นการเปิดประตูสู่วิชชาธรรมกาย ให้ชาวโลกได้ประจักษ์ถึงแก่นแท้ของ พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย และได้มีโอกาสมาสร้างบารมีอย่างเต็มรูปแบบ ตามรอยของมหาปูชนียาจารย์

          ดังนั้น ในจุดเริ่มต้นที่เราได้เป็นผู้บุกเบิกสถาปนานี้ จึงเป็นสิ่งที่มีความหมาย มีความสำคัญ และมีคุณค่าต่ออนุชนรุ่นหลังเป็นอย่างยิ่ง เพราะการบังเกิดขึ้นของบุคคลสำคัญ เฉกเช่นพระเดชพระคุณหลวงปู่นั้น เป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นได้ยากในโลก ที่กล่าวว่าบังเกิดขึ้นได้ยากก็เพราะว่า พญามารเขาขวางกันท่านทุกวิถีทาง และสาเหตุที่เขาขวางกันก็เพราะว่า เขากลัวการบังเกิดขึ้นด้วยรูปกายเนื้อของท่าน ผู้มีมโนปณิธานจะไปปราบมาร ให้ถึงที่สุดแห่งธรรม ดังนั้น เขาจึงพยายามขวางกันท่านอย่างสุดฤทธิ์

              แต่เป็นธรรมดาว่า ผู้ที่มีธาตุธรรมพิเศษ มีบุญญาบารมีมาก ดังเช่น พระเดชพระคุณหลวงปู่ของเรา อะไรๆ ก็ขวางกันท่านไม่อยู่ เมื่อถึงเวลาสร้างบารมี ท่านก็จะนำหมู่คณะลงมาเกิดสร้างบารมี และก่อนจะลงมาก็จะตรวจตราเลือกกาลในช่วงอายุขัยที่เหมาะสม เลือกทวีป หมายเอาชมพูทวีปหรือโลกของเราใบนี้ และก็เลือกประเทศที่เป็นสัปปายะ เหมาะสมต่อการสร้างบารมี เลือกตระกูล และก็เลือกมารดาที่มีความสมบูรณ์พร้อม ท่านจะมาเกิดอย่างมีวัตถุประสงค์ มาเพื่อรื้อสัตว์ขนสัตว์ รื้อวัฏฏะตามมโนปณิธานเดิมที่ได้ตั้งใจเอาไว้มาอย่างยาวนาน

            โดยเฉพาะแผ่นดินรูปดอกบัว ที่ลูกๆ ผู้มีบุญได้ไปเป็นตัวแทนของหลวงพ่อและหมู่คณะไปประกอบพิธีกรรมที่ตรงนั้น พระเดชพระคุณหลวงปู่ ท่านมีความผูกพันกับแผ่นดินตรงนี้ เพราะในอดีต เป็นบุญสถานที่บริจาคมหาทานบารมีของท่าน ดังนั้น ท่านจึงเลือกแผ่นดินนี้เป็นแดนเกิด ซึ่งเป็นแผ่นดินมหามงคล ที่มีความบริสุทธิ์ และศักดิ์สิทธิ์ ผู้ใดที่ได้มาบำเพ็ญบุญ สร้างบารมีบนแผ่นดินธรรมนี้ ถือว่ามีบุญมาก ซึ่งจะเป็นสิริมงคลแก่ตัวลูกทุกๆ คน

         การที่ลูกทุกคนมีใจเป็นดวงเดียวกัน ตั้งใจที่จะสถาปนามหาวิหาร บนแผ่นดินแห่งประวัติศาสตร์ผืนนี้ นับเป็นบุพนิมิตแห่งความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย และก็ยังเป็นทางมาแห่งบุญใหญ่ของเราด้วย เราจะได้มีสายบุญเชื่อมกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ และเราจะมีบุญได้ไปเกิดพบท่าน เราจะมีโอกาสได้ฟังธรรมจากท่าน เราจะได้ปฏิบัติธรรมร่วมกับท่าน และก็จะได้บรรลุธรรม แล้วเราก็จะได้สร้างบารมีร่วมกับท่าน จะได้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ เมื่อท่านมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม เราก็จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมพร้อมกับท่านด้วย

              พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเป็นทักขิไณยบุคคลอันเลิศ เพราะฉะนั้น เราได้ทำบุญที่เกี่ยวเนื่องกับท่าน จึงถือว่าเป็นมหัคคตกุศลใหญ่ ที่จะเพิ่มเติมบุญบารมีของเราให้แก่กล้าทับทวีขึ้น และท่านก็จะเชื่อมสายสมบัติให้กับเรา พร้อมทั้งเชื่อมโยงวิชชาธรรมกาย กลั่นแก้ไขวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์ วิบากกรรมวิบากมาร อุปสรรคต่างๆ นานาในชีวิตของเราให้ละลายหายสูญ ให้เราได้สร้างบารมีอย่างสะดวกราบรื่นตลอด จนกระทั่งนำพาเราไปถึงสุดแห่งธรรม

             ท่านเป็นมหาปูชนียาจารย์ที่มีมโนปณิธานอันสูงส่งและยิ่งใหญ่ เพราะท่านมุ่งมั่นที่จะกอบกู้ธาตุธรรม นำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายไปสู่ที่สุดแห่งธรรม ซึ่งยังไม่มีใครเลยที่จะตั้งความปรารถนา อย่างนี้มาก่อน แม้กาลเวลาที่ผ่านมา จะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้น มาตรัสรู้ธรรม ค้นพบวิธีการหลุดพ้นจากวัฏสงสาร แล้วก็นำความรู้นี้มาถ่ายทอดแก่สรรพสัตว์ผู้มีบุญทั้งหลายให้หลุดพ้นตามนับครั้งไม่ถ้วน กระทั่งดับขันธปรินิพพานไปแล้วมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งหลาย เข้าสู่อายตนนิพพาน มีพระธรรมกายปรากฏนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนก็ตาม แต่กิเลสอาสวะ อวิชชา พญามารก็ยังคงเหลืออยู่

 

 

      เพราะฉะนั้น พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านจึงมีมโนปณิธานแน่แน่ว ที่จะไปปราบถึงต้นแหล่งกำเนิด ของกิเลสอาสวะของพญามาร จะต้องไปขจัดถึงที่สุดต้นสาย ให้หมดสิ้นไป ถ้ายังไปไม่ถึงที่สุด ณ จุดตรงนั้น ท่านก็จะยังไม่เข้านิพพาน จะปราบมารประหารกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษ และจะขอเข้านิพพานเป็นคนสุดท้าย นี่คือมโนปณิธาน และความเสียสละที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าผู้ใดในโลก ดังนั้น บุคคลเช่นท่านจึงเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุด และหาได้ยากที่สุดในธาตุธรรม

      ด้วยเหตุอันควรที่เราพอจะเข้าใจท่านได้ในระดับหนึ่งนี้ จึงเป็นโอกาสแห่งบุญใหญ่ ที่เราจะได้มาช่วยกันสถาปนามหาวิหารพระมงคลเทพมุนี ณ แผ่นดินถิ่นกำเนิด ที่ก่อเกิดด้วยรูปกายเนื้อของท่าน เพื่อให้มนุษย์และเทวาได้สักการบูชา และให้ผู้มีบุญที่จะตามมา ได้ดำเนินรอยตามปฏิปทาการสร้างบารมี ของพระเดชพระคุณท่านตลอดไป

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 51 มกราคม ปี 2550

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล