วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ มหาทานบารมีครั้งประวัติศาสตร์ ถวายมหาสังฆทาน ๓๐,๐๐๐ วัด ทั่วประเทศ หล่อพระธรรมกายประจำตัว

เรื่องจากปก
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

 

 

           วันที่ ๒๒ เมษายน ของทุกปี คือวันคุ้มครองโลก ( Earth Day) ซึ่งเป็นวันที่ชาวโลกได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อรณรงค์ให้ผู้คนเกิดจิตสำนึก และหันมาดูแลโลกให้อยู่รอดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆ อันเกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์ด้วยกัน ซึ่งแม้ว่ากิจกรรมนี้จะจัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า ๔๐ ปีแล้วก็ตาม แต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังคงห่างไกลจากสิ่งที่ชาวโลก ได้วาดหวังเอาไว้ยิ่งนัก

            เหตุก็เพราะว่าทุกวันนี้ ชาวโลกส่วนใหญ่ยังคงไม่ทราบว่า ต้นตอของปัญหาทั้งมวลในโลกใบนี้ ล้วนเริ่มต้นขึ้นจากใจของมนุษย์ ดังนั้น การคุ้มครองโลกที่ถูกต้องจำเป็นต้องเริ่มต้นที่ การคุ้มครองจิตใจของมนุษย์ ให้บังเกิดความละอายต่อการทำความชั่ว และเกรงกลัวต่อผลของบาปอกุศล ตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ "หิริ และโอตัปปะ" ซึ่งเป็น "โลกบาลธรรม" หรือธรรมที่จะช่วยคุ้มครองโลก ได้อย่างแท้จริง

             แต่ทว่าหลักธรรมทั้งสองประการนี้จะบังเกิดขึ้นใจจิตใจของชาวโลกได้อย่างแท้จริงนั้น หาได้เกิดจากการรู้จำเท่านั้น แต่จะต้องเกิดจากการปฏิบัติให้เข้าถึงแก่นแท้แห่งพุทธธรรม จึงจะสามารถประคับประคองตนให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีได้อย่างยั่งยืน และเมื่อใดที่ชาวโลกส่วนใหญ่ได้หันมาให้ความสำคัญกับการปฏิบัติธรรม เมื่อนั้นโลกก็จะได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างแท้จริง ด้วยคุณธรรมความดีที่มีอยู่ในจิตใจของมนุษย์นั่นเอง

 

 

พระผู้นำธรรมะคุ้มครองโลก

           พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) พระพ่อผู้มีมโนปณิธานอันยิ่งใหญ่ ที่ปรารถนาให้มนุษย์ทุกคนในโลก ได้พบความสุขที่แท้จริงของชีวิต ดังนั้น ท่านจึงได้อุทิศชีวิตนำคำสอนของ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปคุ้มครองจิตใจของชาวโลก โดยมีความมุ่งมั่นที่เผยแผ่แก่นแท้แห่งพระสัทธรรมที่ได้รางเลือนหายไปหลังพุทธปรินิพพานนาน ๕๐๐ ปี ซึ่งได้ถูกค้นพบขึ้นอีกครั้ง จากการเอาชีวิตเป็นเดิมพันของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ที่ท่านได้เข้าถึงพระธรรมกาย คือ พระรัตนตรัยภายใน อันเป็นการช่วยรื้อฟื้นความเข้าใจเกี่ยวกับ การคุ้มครองโลกที่แท้จริง ให้กลับมาคืนมาอีกครั้ง

          ดังนั้น พระเดชพระคุณหลวงพ่อจึงได้มีดำริที่จะก่อสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ และมหารัตนวิหารคด เพื่อให้เป็น สถานที่สามารถรองรับพุทธบุตรและผู้มีบุญทั่วโลกมาปฏิบัติธรรมร่วมกันได้เป็นเรือนล้าน

             บัดนี้ การสถาปนาศาสนสถานต่างๆ ในเขตพื้นที่ ๒,๐๐๐ ไร่ ซึ่งแต่เดิมเป็นท้องนาอันว่างเปล่า แต่ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทของยอดนักสร้างบารมีทุกคน ทำให้ตลอดระยะเวลา ๑๓ ปี ที่ผ่านมา ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ คือ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี สภาธรรมกายสากล มหาธรรมกายเจดีย์ และมหารัตนวิหารคด ได้ทยอยบังเกิดขึ้นอย่างเป็นอัศจรรย์ และได้สามารถใช้จัดกิจกรรมงานบุญต่างๆ มาตามลำดับ โดยเฉพาะในช่วงปี ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา พื้นที่รอบมหารัตนวิหารคด และลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์ ได้ใช้เป็นสถานที่จัดงานบุญวันคุ้มครองโลก ต้อนรับพระมหาเถรนุเถระ และพระสังฆาธิการกว่า ๒๐,๐๐๐ วัด จากทั่วประเทศ รวมถึงสาธุชนนับแสนคน และถัดมาในเดือนพฤษภาคม และธันวาคม ได้ใช้เป็นสถานที่จัดงานวันรวมพลังเด็กดี V-Star ซึ่งสามารถรองรับเด็กนักเรียนจากทั่วประเทศได้ถึง ๒๐๐,๐๐๐ คน และ ๕๐๐,๐๐๐ คน ตามลำดับ ดังนั้น ความหวังที่จะรวมพุทธบุตรและผู้มีบุญจากทั่วโลก เป็นเรือนล้านมาประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกัน ในวันคุ้มครองโลกปีหน้า เป็นสิ่งที่จะต้องบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
มหาสังฆทาน ๓๐,๐๐๐วัด ทั่วประเทศ

            แต่ก่อนที่จะก้าวสู่เส้นชัยในปี ๒๕๕๓ นั้น สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งก็คืองานบุญวันคุ้มครองโลกในปีนี้ ซึ่งเป็นโอกาส ในการสั่งสมเสบียงบุญที่จะเป็นฐานรองรับไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่จะบังเกิดขึ้นในปีหน้า ดังที่ทราบกันดีแล้วว่า ในวันคุ้มครองโลกปีนี้ ทุกท่านจะได้มีโอกาสถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์กว่า ๓๐,๐๐๐ วัดทั่วประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นได้อย่างยากยิ่ง เพราะนับตั้งแต่งานวันสลายร่างของคุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ ที่ผ่านมา การรวมคณะสงฆ์ที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่มีการสร้างชาติไทยมา ก็กำลังจะบังเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในวันคุ้มครองโลกปีนี้ และที่สำคัญการได้ถวายมหาสังฆทานกับสงฆ์ทั่วแผ่นดินไทยนั้น นับเป็นบุญลาภอันประเสริฐยิ่ง ซึ่งเฉพาะผู้มีบุญเท่านั้นที่จะได้มีโอกาสรับทราบข่าวอันเป็นมงคลนี้ และบังเกิดจิตศรัทธา จนกระทั่งสามารถทำได้สำเร็จ

            เหตุก็เพราะว่า บนโลกใบนี้แม้จะมีประชากรมากถึง ๖,๐๐๐ กว่าล้านคน แต่คนที่นับถือพระพุทธศาสนาในปัจจุบันนี้ มีจำนวนแค่ประมาณพันกว่าล้านคนเท่านั้น ซึ่งต่างก็กระจัดกระจายกันนับถือศาสนาพุทธตามนิกายต่างๆ ที่มีอยู่มากมาย แต่สำหรับพุทธศาสนิกชาวไทย ซึ่งเป็นผู้มีบุญเก่าที่สั่งสมมาดีแล้ว จึงได้มาบังเกิดอยู่ในดินแดนที่พระพุทธศาสนาเถรวาท ซึ่งคณะสงฆ์ยังคงรักษาพระธรรมวินัยตามอย่างในสมัยพุทธกาล ที่ได้รับการยอมรับว่าเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดในโลกในยุคนี้ ดังนั้น มหาสังฆทานวันคุ้มครองโลก จึงเป็นบุญลาภอันประเสริฐที่ทุกท่านจะได้ถวายทานกับเนื้อนาบุญอันเลิศของโลกอย่างแท้จริง ซึ่งแน่นอนว่า อานิสงส์ที่จะบังเกิดขึ้นนั้นย่อมมากมายจนสุดที่จะนับจะประมาณได้ และเป็นบุญที่จะทำให้ทุกท่าน สมบูรณ์ด้วยสมบัติทั้ง ๓ คือ มนุษย์สมบัติ ทิพยสมบัติ และนิพพานสมบัติ ไปทุกภพชาติ ตราบวันเข้าสู่พระนิพพาน

ครั้งสุดท้าย.. หล่อพระธรรมกายประจำตัว

 

 

              สิ่งที่พิเศษอย่างยิ่งสำหรับวันคุ้มครองโลกในปีนี้ก็คือ บุญจากการร่วมสร้างและหล่อพระธรรมกายประจำตัว จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ องค์สุดท้าย ก่อนที่จะทำการปิดการสถาปนามหาธรรมกายเจดีย์อย่างสมบูรณ์ เพื่อเตรียมฉลองมหาธรรมกายเจดีย์ ครั้งใหญ่ ในวันคุ้มครองโลกปีหน้า

              การสถาปนามหาธรรมเจดีย์ได้เริ่มต้นขึ้นมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๗ ซึ่งตลอดเส้นทางการสร้างบารมีที่ผ่านมานั้น หมู่คณะทุกท่านต่างก็ได้ทุ่มเทฝันฝ่าอุปสรรคน้อยใหญ่ต่างๆ ร่วมกันมา แต่ด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะนำธรรมะของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสร้างสันติสุขให้แก่ชาวโลก ในที่สุดเจดีย์แห่งพระรัตนตรัยนี้ก็สามารถบังเกิดขึ้นมาได้ ซึ่งเมื่อนึกย้อนทบทวนถึงภาพงานบุญที่ผ่านมาคราใด มหาปีติก็จะพลันบังเกิดขึ้นอย่างท่วมท้นทับทวี

             และแล้วในที่สุด วันคุ้มครองโลกปีนี้ การสถาปนามหาธรรมกายเจดีย์ที่ยาวนานกว่า ๑๓ ปี ก็ถึงเวลาที่จะสิ้นสุดลง เมื่อพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ได้มอบบุญใหญ่ให้แก่ลูกๆ ทุกคน ได้มาร่วมกันสร้างพระธรรมกายประจำตัว และทำหน้าที่แจ้งข่าวบุญแก่หมู่ญาติมิตร ตลอดจนผู้มีบุญที่มาในภายหลัง ให้มาร่วมกันสร้างพระธรรมกายประจำตัว ๓๐๐,๐๐๐ องค์สุดท้าย ซึ่งจะจารึกชื่อสกุลของผู้สร้างไว้ที่ฐานขององค์พระ และจะทำพิธีหล่อเป็นครั้งสุดท้ายในวันที่ ๒๒ เมษายน นี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์แห่งการสถาปนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งองค์พระประจำตัว ของทุกท่านจะคงอยู่คู่มหาธรรมกายเจดีย์ ซึ่งจะมีองค์พระรวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐ องค์ เพื่อให้ลูกหลานและอนุชนรุ่นหลัง ได้กราบไหว้และอนุโมทนาไปอีกนานนับพันปี

             ดังนั้น จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้มาร่วมกันทำหน้าที่ของยอดกัลยาณมิตร ด้วยการแจ้งข่าวบุญพิเศษนี้แก่หมู่ญาติมิตร และเชิญชวนท่านเหล่านั้นมาร่วมงานบุญวันคุ้มครองโลก ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ ที่จะถึงนี้ และที่สำคัญอย่าลืมหมั่นรักษาใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องตามหลักวิชชา ด้วยการนำใจกลับมาวางไว้ ณ ฐานที่ตั้งแห่งความสำเร็จ เชื่อแน่ว่า เพียงเท่านี้ เป้าหมายในการสร้างมหาทานบารมีในครั้งนี้ก็จะสำเร็จเป็นอัศจรรย์ได้อย่างแน่นอน

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 77 มีนาคม ปี2552

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร