วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 77 มีนาคม ปี2552

ฉบับที่ 77 มีนาคม ปี2552
สาธุชนผู้มีบุญทั้งหลาย ต่างตระหนักถึงความสำคัญอันยิ่งของเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์นี้ จึงได้พร้อมใจกันมาเจริญ "ตถาคตโพธิสัทธา" ก่อกุศลใส่จิต ดำเนินชีวิตตามพุทโธวาทที่ว่า "สพฺพปาปสฺส อกรณํ การไม่ทำบาปทั้งปวง กุสลสฺสูปสมฺปทา การบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อม สจิตฺตปริโยทปนํ การทำจิตของตนให้ผ่องแผ้ว" ......อ่านต่อ
ผมกำลังดูพี่อุปัฏฐากสมพงษ์กำลังนำดินสอที่ใช้จนสั้นแล้วมาต่อตัวกันให้ยาวขึ้น ......อ่านต่อ
พอใจหยุดนิ่งมันเหมือนไขกุญแจคลิกเข้าไปเปิดขุมคัลงแห่งปัญญาอันกว้างใหญ่ไพศาล มีความคิดสร้างสรรค์แบบไม่รู้จบเลย ......อ่านต่อ
ภาพของเหล่าเด็กดี V-Star ที่วันนี้เด็กๆ ได้ทำความดีอย่าง ต่อเนื่องด้วยการสนับสนุนของผู้ใหญ่ใจดี ทั้ง บ้าน วัด โรงเรียนและชุมชน ด้วยการออกไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรแนะนำสิ่งที่ดีมีประโยชน์ ผ่านกระบวนการขอความรู้ เรื่องโทษภัยของสิ่งมึนเมา ......อ่านต่อ
วันที่ ๒๒ เมษายน ของทุกปี คือวันคุ้มครองโลก ( Earth Day) ซึ่งเป็นวันที่ชาวโลกได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อรณรงค์ให้ผู้คนเกิดจิตสำนึก และหันมาดูแลโลกให้อยู่รอดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆ อันเกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์ด้วยกัน ......อ่านต่อ
“รัก” คือ คำสั้นๆ ที่ทรงพลานุภาพ เป็นแรงผลักดันให้มนุษย์ทำอะไรต่อมิอะไรได้มากมายมหาศาล ดังเช่น วิลเบอร์ และออวิล ไรท์ สองพี่น้องตระกูลไรท์ เขารักที่จะบิน และใช้ความรักผลักดัน ความฝัน จนกระทั่งมนุษย์สามารถ เอาชนะแรงดึงดูดของโลก “บิน” ได้สำเร็จ ......อ่านต่อ
ชาวไทยภูเขาทุกเผ่ามีความยึดมั่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวในหมู่ชนเผ่า โดยแสดงออกอย่างชัดเจน ในรูปของเครื่องแต่งกาย ภาษาพูด ขนบธรรมเนียมและประเพณี ส่วนใหญ่นับถือผีและปฏิบัติตามพิธีกรรมที่ยึดถือมาช้านาน ดังนั้น ผู้ที่มีบทบาทที่สำคัญ ทางสังคมของชาวเขาก็คือ "หมอผี" ......อ่านต่อ
ตรงนี้ขอฝากว่า คำว่าเนื้อนาบุญในพระพุทธศาสนา หมายถึง พระภิกษุโดยเฉพาะ หมายถึง ผู้ที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมกัน โดยเฉพาะ ใครที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมให้เต็มที่ เพื่อให้หมดกิเลส เพื่อให้กาย วาจา ใจ บริสุทธิ์ผุดผ่องขึ้นมา คนๆ นั้น เรียกว่า เนื้อนาบุญ ......อ่านต่อ
เมื่อหลวงพ่อได้พบครูดีแล้ว นั่นก็คือ คุณยายและพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย หลวงพ่อจึงตั้งใจฟัง คำสั่งสอนของท่าน แล้วนำมาพิจารณาไตร่ตรอง หากไม่เข้าใจตรงจุดไหนก็จะไม่ปล่อยผ่าน จะต้องทั้งซักทั้งถาม จนกระทั่งเข้าใจอย่างถ่องแท้ แล้วนำมาประพฤติปฏิบัติตาม หลวงพ่อฝึกฝนตนเองโดยยึดเอา ท่านทั้งสองเป็นต้นแบบตลอดมา ......อ่านต่อ
ในวงการนักออกแบบผลิตภัณฑ์ ไม่มีใครไม่รู้จักผู้ชายคนนี้ มกร เชาวน์วาณิชย์ นายกสมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์แห่งประเทศไทย เขาคือคนไทยคนแรกและอายุน้อยที่สุด ที่ได้เข้าไปทำงานในบริษัทPhilips Design บริษัทดีไซน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ......อ่านต่อ
ฯพณฯ รัดเนอะสิริ วิกเคลอะเมอะนาเยอะเกอะ นายกรัฐมนตรี แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ได้ให้เกียรติเดินทางมาถวายโล่ประกาศเกียรติคุณแก่พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เนื่องในโอกาสถวายองค์พระธรรมกาย ๒๒๒ องค์ ประดิษฐาน ณ วัดทั่วประเทศศรีลังกา ......อ่านต่อ
โครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ๗๖ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย โดยดำริของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ดำเนินการมาเป็นเวลากว่าหนึ่งปีแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ สืบสานอายุพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก ......อ่านต่อ
อากาศหนาวเย็นช่วงปลายเหมันตฤดู ยังแฝง มนต์เสน่ห์แห่งเมืองเหนืออย่างไม่เคยเสื่อมคลาย ช่วยบ่มเพาะรอยยิ้ม อันสดใสและสำเนียงอ่อนหวาน ของภาษาคำเมืองอันไพเราะ ภายใต้วิถีชีวิตอันเงียบ สงบ ในร่มเงาแห่งบวรพระพุทธศาสนา ที่บ่งบอกถึงความรุ่มรวยแห่งอารยธรรม ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของชาวล้านนาที่ประทับใจผู้มาเยือนมิรู้ลืม ......อ่านต่อ
ภาพอุโบสถสีขาวสว่างกลางหมู่ไม้ รายรอบด้วยป่าประดู่ลายภายในเขตพุทธาวาส พลิ้วเอนไหว ตามแรงลมในยามเช้า ยิ่งมองดูสบายตาพาให้สบายใจ ความรู้สึกเย็นสดชื่นที่เกิดขึ้น คงไม่ใช่เพียงเพราะ สีเขียวชอุ่มของมวลหมู่ใบร่มครึ้ม หรือสายหมอก สีขาว ช่วงปลายเหมันตฤดู ......อ่านต่อ
เวลาเป็นสิ่งเดียวที่ทุกคนมีเสมอกัน ไม่มีใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบ แล้วแต่ใครจะใช้เวลาที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ และมีคุณค่าได้มากกว่ากัน คำว่า ไม่มีเวลา ไม่มีในโลก ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล