วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เจ้าอาวาสวัดปากน

ทบทวนบุญ ๓

เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

 

 

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

 

         ...ท่านญาติโยมทุกคนถือว่าได้กุศลผลบุญ เป็นเทพบุตร เป็นเทพธิดา ที่บำเพ็ญบุญกุศล ให้การสนับสนุนพระธุดงค์ทั้ง ๑,๑๒๘ รูป เป็นมหากุศลของทุกคน และได้ทราบว่าบันไดทอง ที่ญาติโยมทำมาให้เดินนี้ เป็นบันไดทองต้นดาวรวยที่ญาติโยมปลูกขึ้นเอง ปลูกแล้ว มีดอกแล้ว ก็มาเป็นบุญเป็นกุศล เป็นบันไดทองที่จะพาญาติโยมขึ้นสู่สวรรค์

         ...ท่านทั้งหลายปฏิบัติธุดงค์เพราะต้องการจะดับกิเลส จะดับทุกข์ ต้องการทำใจให้สงบ ให้มีขันติ มีความใจเย็น มีความอดทน ซึ่งจะเป็นคุณธรรมให้ท่านทั้งหลายได้ความสำเร็จในชีวิต อยู่ในสมณเพศก็จะได้ความสำเร็จ ได้ความสุข ได้วิเวก ได้วิหารธรรม อยู่ในฆราวาสวิสัยก็จะได้มีความสุข มีความเจริญอยู่ในการครองเรือน วันนี้พระธุดงค์ธรรมทายาทและศรัทธาสาธุชนทุกท่าน ได้รับคุณธรรม ๒ ประการ คือ ความอดทนและความใจเย็น เอาไปปฏิบัติแล้วท่านทั้งหลาย จะได้รับความสำเร็จในชีวิตทุกประการ...

ความประทับใจ ของผู้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์

 

 

พระพรหมดิลก 
เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร

         อยากจะฝากกับพุทธบุตรทุกท่านที่ได้ร่วมกันปฏิบัติธุดงควัตร ถึงแม้ว่าจะเหนื่อยยากลำบากอย่างไรก็ตาม แต่ทุกรูปได้ทำหน้าที่อันสมควรอย่างยิ่ง ในฐานะที่มีโอกาสได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา การปฏิบัติหน้าที่ของท่าน เป็นการประกาศให้สังคมโลกได้รับรู้ว่าสิ่ง ที่เรามีความมุ่งมั่นก็คือ ต้องการให้พระพุทธศาสนามีความมั่นคงในประเทศไทย อยู่คู่กับประเทศไทยและโลกนี้ตลอดไป ตราบใดประเทศ ไทยยังมีอยู่ พระพุทธศาสนาต้องอยู่ ตราบใดที่โลกยังมีอยู่ พระพุทธศาสนาจะต้องแผ่ขจรไกลไปในโลกกว้างนี้ให้ได้ ถ้าเราทั้งหมดร่วมใจกัน คิดอย่างเดียวกัน แล้วร่วมใจกันปฏิบัติไปในทางเดียวกัน รับรองได้ว่าพระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นก็ ขอฝากพุทธบุตรทุกรูปจงใช้ความอดทนของท่านเป็นที่ตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ ของท่านให้สมกับที่ท่านได้รับภาระหน้าที่มา แล้วท่านก็จะสามารถทำ ประโยชน์อันสูงสุดให้เกิดขึ้นในชีวิตของตัวเอง และในบวรพระพุทธศาสนาทุกประการ...

 

 

พระเทพสุวรรณโมลี
เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าอ
าวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
จังหวัดสุพรรณบุรี

         ...ธุดงค์ข้ามยุคที่หลวงพ่อพระเทพญาณมหามุนีกำหนดให้พวกเราเดินนี้ คนที่ไม่เข้าใจก็จะพูดจะว่ากันไปต่าง ๆ นานา คนที่เป็นสัมมาทิฐิอย่างพวกเรามีโอกาสร่วมก็ปลื้มอกปลื้มใจกัน อาตมาเองมีโอกาสได้ร่วมก็พลอยปลื้มอกปลื้มใจไปด้วย เดินไปก็นึกไป นึกว่าในศาสนาพระศรีอาริย์ เส้นทางเดินธุดงค์ของพระในยุคนั้นก็คงจะเป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเราปลื้มใจกัน แม้ว่าเราจะยังไปไม่ถึงยุคพระศรีอาริย์ แต่เราก็มีรูปแบบการเดินธุดงค์แบบยุคพระศรีอาริย์ให้ได้มาทดสอบกัน

         "...ก็ขอให้เราปลื้มใจกันว่า ที่เรามาเดินธุดงค์วันนี้เป็นการสร้าง บารมี ซึ่งบารมีที่สำคัญสำหรับพระธุดงค์ที่เป็นจุดเด่น ก็คือขันติบารมี กับวิริยบารมี บารมีอื่น ๆ ก็ได้ทำกันครบถ้วน แต่ที่เป็นจุดเด่น ก็คือขันติบารมีกับวิริยบารมี... "

 

 

พระครูสิริวัฒนวิสุทธิ์ 
เจ้าคณะอำเภอสองพี่น้อง เจ้าอาวาสวัดสองพี่น้อง
อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

         ..ญาติโยมบางคนในชีวิตของท่าน ๗๐, ๘๐ ปี ไม่เคยเห็นพระเป็นเรือนพันอย่างนี้เดินธุดงค์ ได้เห็นแล้วต่างศรัทธา ต่างเลื่อมใส โยมบางท่านร้องไห้เพราะความปลื้มปีติยินดี ที่เห็นพระสงฆ์มาโปรด พระบางรูปบอกว่าบวชทั้งชีวิตยังไม่เคยเห็นอย่างนี้ มันน่าอัศจรรย์ไหม แล้วสาเหตุที่เป็นอย่างนี้ได้ก็เพราะพุทธานุภาพ ธัมมานุภาพ สังฆานุภาพ และบุญญานุภาพของพระเทพญาณมหามุนี หรือหลวงพ่อธัมมชโย ท่าน ได้สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นประโยชน์ต่อศาสนา และพระที่เดินธุดงค์นี้ไม่ได้บังคับ เต็มใจ ตั้งใจ พร้อมใจ เหนื่อยเหมือนไม่เหนื่อย ร้อนเหมือนไม่ร้อน ไม่เคยบ่น มีแต่บอกว่าปลื้มใจ ยินดี เต็มใจ พร้อมที่จะเดินธุดงค์ธรรมชัยไปสู่จุดหมายปลายทาง...

 

 

พระครูปิยธรรมพิมล 
เจ้าอาวาสวัดบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

         ...รู้สึกปลื้มปีติมากที่ได้มีโอกาสเดินร่วมกับพระธุดงค์ เห็นศรัทธาญาติโยมที่รออยู่ข้างทาง ทั้งคนต่างพื้นที่และคนในพื้นที่เขาออกมาร่วมกัน ก็รู้สึกเลยว่า นี้คือการปลุกความรู้สึกศรัทธาของญาติโยม ขออนุโมทนาบุญทั้งพระธุดงค์ ที่กำลังเดินทางอยู่กว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง และญาติโยมสาธุชนที่มาร่วมกันโปรยดอกดาวรวย เป็นการ เพิ่มพูนศรัทธาให้อร่ามเรืองรอง เหมือนพระพุทธศาสนาที่สถิตสถาพร ในประเทศบ้านเมืองของเรา...

 

 

พระครูสาราภิวัฒน์ 
เจ้าอาวาสวัดตาก้อง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

         ...มีความดีใจมากที่มีพระธุดงค์มากันเยอะ ๆ ถึงขนาดนี้ หาโอกาสแบบนี้ได้ยาก และอีกอย่างหนึ่ง การที่มาทำแบบนี้เหมือนกับว่า เราเอาพระเข้ามาหาประชาชน เพื่อจะได้มาช่วยกันทำให้ศาสนาของเรายืนยาวไปอีกนาน ถ้าเราไม่ทำกันอย่างนี้ คนเขาก็จะห่างวัด คนเขา ก็จะไม่เข้าวัด ในเมื่อคนไม่เข้าวัด เราก็ต้องเอาพระเข้ามาหาคน ที่พระ ธุดงค์ธรรมชัยมาเดินธุดงค์ในคราวนี้ ยินดีมาก ดีใจมาก และซาบซึ้งมาก อยากจะให้พระคุณเจ้าได้มาเหยียบในพื้นแผ่นดินของวัดตาก้องภายในตำบลตาก้องแห่งนี้ จะได้เป็นประเด็นที่เป็นบุญอย่างหนึ่ง ที่จะ นำตำบลตาก้องไปสู่ความสุขความเจริญต่อไปได้ในอนาคต

 

 

พระ Chorn Sokheam 
เจ้าอาวาสวัด Thlat ประเทศกัมพูชา

         ...พวกเรามาจากประเทศกัมพูชา อยากดูพระธุดงค์ ท่านทำแบบนี้ดีแล้ว อาตมาก็อยากให้ประชาชนกัมพูชาร่วมใจทำแบบนี้...

 

 

คุณศิริพงษ์ ห่านตระกูล 
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

         ...เป็นบุญของชาวปทุมธานีที่มีโอกาสต้อนรับพระธุดงค์คณะนี้ ที่เดินทางทั้งสิ้นทั้งหมด ๔๔๖ กิโลเมตร ผ่านจังหวัดเราก็เกือบร้อยกิโล ต้องขอเรียนตามตรงว่าบุญอย่างยิ่งครับ...

 

 

คุณปรีชา โชติทวีวัฒน์
นายอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

...เป็นที่น่าปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ ที่วันนี้คณะของชาวอำเภอสองพี่น้อง โดยเฉพาะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ มีโอกาสมาร่วมงานธุดงค์ธรรมชัย เมื่อปีที่แล้วหลาย ๆ ท่านก็มีโอกาสมาร่วมงาน ได้เห็นภาพทั้งพระที่เดินธุดงค์ รวมทั้งพี่น้องประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมกัน เป็นภาพที่น่าปลาบปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจุดโคมประทีปที่มีความสว่างไสว อยากจะเห็นกิจกรรมเช่นนี้อีก ผมเชื่อว่าสิ่งนี้จะนำไปสู่การปฏิบัติของชาวพุทธโดยแท้...

 

 

คุณสุวิทย์ คำดี 
นายอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

         ...จะเห็นว่าตลอดเส้นทางการเดินธุดงค์ มีพี่น้องประชาชนมาร่วมโปรยดอกดาวรวยไม่ขาด แสดงว่าทุกคนมีจิตใจร่วมกัน ที่จะส่งเสริมพระพุทธศาสนา ร่วมอนุโมทนาบุญกับพระคุณเจ้า...

 

 

ดร.พรจิต อรัณยกานนท์
อธิการบดีวิทยาลัยทองสุข เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

         ...เป็นกิจกรรมอันเป็นมงคล เราได้เห็นคนมากมายทั้งเด็กและผู้ใหญ่ นักเรียน ผู้สูงอายุ วัยกลางคน หลากหลายอาชีพมารวมกัน อย่างน้อยเยาวชนเรา ก็ได้เห็นว่าชาวพุทธในประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความเข้มแข็ง ให้พระพุทธศาสนาจรรโลงต่อไป...

 

 

คุณสมบัติ แจ่มจันทร์เกษม 
ประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐม

         ...มีความสุขมาก ๆ ก็ขอให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย มีโอกาสในมหากุศลอันยิ่งใหญ่นี้ เมื่อพระธุดงค์เดินผ่านก็ออกมาร่วมบุญร่วมกุศลกัน มาแสดงความยินดี เพียงแต่ยกมืออนุโมทนาท่าน ก็ได้รับบุญกุศลอันมหาศาล...

 

 

คุณสมเกียรติ จันทร์แสง
นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

...รู้สึกชื่นใจ รู้สึกว่าสิ่งที่ได้ทำนี้เป็นประโยชน์จริง ๆ เป็นประโยชน์กับสังคมและชุมชนบริเวณนี้เป็นอย่างยิ่ง ถือว่าเป็นนิมิตหมาย ที่ดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมอย่างนี้จะเกิดขึ้นกับเขตพื้นที่ของ อำเภอพุทธมณฑลอีก...

 

 

ร.ต.ต.อำนาจ อุณหะ 
รองสารวัตรสถานีตำรวจภูธรประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

         ...ได้บุญมากเป็นอย่างยิ่ง แล้วก็ไม่เคยเจอแบบนี้ จราจรก็อำนวยความสะดวกได้เป็นอย่างดี ไม่กีดขวาง อาจจะเป็นเล็กน้อยแค่นั้นเอง นาน ๆ สักทีที่มีกิจกรรมอย่างนี้ รู้สึกดีครับ เป็นบุญและสืบทอดพระศาสนาขึ้นไปอีก

 

 

คุณสายใจ สังขพันธ์ 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร

         ...ประทับใจมาก ไม่คิดว่าโครงการนี้จะยิ่งใหญ่ รู้สึกว่าได้จุดประกายธรรมะให้กับคนหูหนวก วันนี้ธรรมะในโลกเงียบเกิดขึ้นแล้ว มหัศจรรย์มากที่อย่างน้อยวันนี้เด็กหูหนวกพูดคำว่าสาธุได้เลยค่ะ ไม่ต้องสอนแล้ว สาธุวันนี้ไม่รู้กี่พันครั้ง ดีใจมาก ๆ จุดประกายให้เขากลับไปคิดว่าเขาเป็นคนพูดได้...

 

 

นักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร

         ...พวกเราดีใจที่มาที่นี่ ได้นั่งไหว้พระ รู้สึกภูมิใจ แล้วก็ได้ความรู้ ได้รู้อะไรมากมายเลยในวันนี้ แล้วก็มีความสงบ ดีใจมาก เพื่อน ๆทั้งหมดก็ได้รับบุญ ขอหลวงปู่ให้หนูได้ยิน ตั้งใจเรียน ฉลาด เรียนเก่ง สาธุ

 

 

คุณครูโรงเรียนสอนคนตาบอด

        ...ถึงเด็กจะมองไม่เห็น แต่เขาก็มีความรู้สึกที่สัมผัสได้ว่าตรงนี้ เป็นสิ่งดี ๆ เป็นกิจกรรมดี ๆ เป็นวันดี ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเขา แม้เขาไม่เห็น แต่ทราบว่าเด็ก ๆ ทุกคนจะรู้สึก และรับรู้ได้ดีค่ะ...

 

 

คุณพิมพ์อักษิพร วินโกมินทร์ 
นักแสดง

...คนที่ยังไม่เคยมาจะนึกภาพไม่ออกว่าเป็นอย่างไร แต่พอมาถึงปุ๊บ พระธุดงค์เยอะมาก เดินแล้วรู้สึกว่ายังไม่หมดสักที คือสุดลูกหูลูกตาที่เรามอง พระเยอะมากที่เดินผ่านเราไป เราก็เลยตื่นเต้น เพราะ ปกติเราไม่เคยเห็นภาพแบบนี้ ถ้าใครมาด้วยตัวเองจะได้ยินเสียงคำว่า สาธุ ดัง ๆ ตลอดเวลา เป็นบรรยากาศที่ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์นี้รู้สึกอิ่มใจ...

 

 

คุณธวัลรัตน์ แก้วพิจิตร 
เจ้าของปั๊มน้ำมันบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

         ...ยังไม่เคยเห็นพระเดินธุดงค์แบบนี้ ก็เลยดีใจ ถ้าไม่ปิดปั๊มคงไม่ได้ เพราะลูกน้องก็ไม่ได้ทำบุญ อยากให้ลูกน้องทำด้วย จะได้ได้บุญ กันเยอะ ๆ หลวงพี่บอกไม่ต้องปิด แต่เรากลัวจะไม่ได้บุญก็เลยบอกขอปิดปั๊มเลย อยากจะทำบุญ เราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนจัดมา ก็ขอขอบคุณ คณะกรรมการหรือผู้จัดทุก ๆ คน ทำได้ดีมากค่ะ...

 

 

ผู้มาร่วมต้อนรับพระธุดงค์จากประเทศเนเธอร์แลนด์

...ประสบการณ์ที่ผมได้จากงานนี้พิเศษมาก ๆ ให้ความรู้สึกที่สงบ ทำให้ผมอยากที่จะแบ่งปันสิ่งนี้ให้กับเพื่อน ๆ และผมก็อยากจะรู้สึกเช่นนั้นอีก ผมจึงมาต้อนรับพระธุดงค์อีกเป็นครั้งที่สอง และครั้งหน้าผมก็จะมาต้อนรับอีก สิ่งนี้ทำให้ผมเปลี่ยนแปลง ทำให้ผมมีความเคารพต่อพระสงฆ์มากขึ้น เพราะท่านทำอย่างจริงจัง และผมก็รู้สึกดีจากภายใน ทำให้ผมซาบซึ้ง มีความสงบในใจ...

 

 

ผู้มาร่วมต้อนรับพระธุดงค์จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

...มีความดีใจหลาย ตั้งอกตั้งใจมา ฮู้ข่าวว่าจะมีงานโปรยดอก ดาวรวย ก็เตรียมจิตเตรียมใจไว้ แล้วก็มาอย่างพร้อมเพรียง..

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 124 กุมภาพันธ์ ปี 2556

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล