วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ พิธีถวายโล่ประกาศเกียรติคุณ แด่พระเทพญาณมหามุนี

ทบทวนบุญ ๒

เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

 

 

            หลังจากพิธีมอบโล่รางวัลเสร็จสิ้นลงแล้ว มีพิธีถวายโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยคุณนาเดีย ทาร์ซี ผู้อำนวยการสมาพันธ์พิทักษ์โบราณสถานแห่งอัฟกานิสถาน ในฐานะที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ และนานาชาติทั่วโลกร่วมกันรณรงค์ให้มีการอนุรักษ์ และปกป้องพุทธโบราณสถานที่ Mes Aynak เพื่อรักษาไว้เป็นมรดกอันล้ำค่าของโลก ทั้งนี้เพราะสถานที่แห่งนี้แสดงให้เห็นถึงอารยธรรมอันสูงส่งของ ผู้คนในอดีต ที่ชาวโลกทั้งหลายจักต้องรักษาไว้เพื่อ เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้และแบบแผนในการดำเนิน ชีวิตที่ดีงามของอนุชนรุ่นหลังต่อไป

 

 

            จากนั้นเป็นพิธีถวายโล่เกียรติยศ Noble Peace Award แด่พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) โดยองค์กรยุวพุทธสงฆ์โลก เพื่อเชิดชูเกียรติพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ทุ่มเทอุทิศตนทำงาน เพื่อพระพุทธศาสนา โดยมีท่านผู้บัญชาการทหารเรือ แห่งประเทศศรีลังกา เป็นผู้นำโล่ขึ้นถวายในนาม ผู้แทนท่านนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศศรีลังกา

 

พิธีถวายโล่ประกาศเกียรติคุณ แด่พระเทพญาณมหามุนี

จากสมาพันธ์พิทักษ์โบราณสถานแห่งอัฟกานิสถาน โดยคุณนาเดีย ทาร์ซี

และรางวัล Noble Peace Award จากองค์กรยุวพุทธสงฆ์โลก ประเทศศรีลังกา

เรียบเรียงจากโอวาทพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

 

 

          เจริญพรท่านผู้บัญชาการทหารเรือแห่งประเทศศรีลังกา ในนามผู้แทนท่านนายกรัฐมนตรีศรีลังกา และคุณนาเดีย ทาร์ซี ตลอดจนผู้มีเกียรติทุกท่าน

          ตามที่องค์กรยุวพุทธสงฆ์โลกศรีลังกาได้ถวายโล่เกียรติยศ ในฐานะที่อาตมภาพและหมู่คณะได้ทุ่มเทชีวิต ทำงานเพื่อพระพุทธศาสนา โดยมีผู้แทนท่านนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศศรีลังกาเป็นผู้นำมาถวายนั้น อาตมภาพ มีความปีติยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะโล่เกียรติยศนี้ มีความสำคัญที่ถือเป็นกำลังใจแก่อาตมภาพ และหมู่คณะวัดพระธรรมกาย ในอันที่จะทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป และพร้อมจะร่วมมือ กับทุก ๆ องค์กรนานาชาติทั่วโลก เพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาไปสู่อนาคต ให้ยิ่งยาวนานตลอดไป

         ขออนุโมทนาและขอบคุณคุณนาเดีย ทาร์ซี ผู้อำนวยการสมาพันธ์พิทักษ์โบราณสถานแห่งอัฟกานิสถาน ที่มาถวายโล่เกียรติยศ ในฐานะที่อาตมภาพ และหมู่คณะได้ร่วมมือกับนานาชาติทั่วโลก รณรงค์ให้มีการอนุรักษ์และปกป้องพุทธโบราณสถานที่ Mes Aynak เพื่อรักษาให้เป็นมรดกอันล้ำค่าของโลก ทั้งนี้เพราะ สถานที่แห่งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงอารยธรรมอันสูงส่งของชาวโลกที่เคยมีมาในอดีต ที่พวกเราทั้งหลายจะต้องรักษาไว้ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้และแบบแผน แห่งการดำเนินชีวิตที่ดีงามของอนุชนคนรุ่นหลังต่อไป

         อาตมภาพในนามมูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย ตลอดจนกัลยาณมิตรทั่วโลก ขออนุโมทนาและขอบคุณมายังองค์กรยุวพุทธสงฆ์โลก ผู้แทนท่านนายกรัฐมนตรีศรีลังกา และคุณนาเดีย ทาร์ซี ตลอดจน ผู้มีเกียรติทุกท่าน และขออำนวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุข ความเจริญ ประสบความสำเร็จในมโนปณิธาน ในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้แก่โลกและมวลมนุษยชาติทั้งหลาย ให้พบกับความสงบและสันติสุขอันไพบูลย์ ที่แท้จริงตลอดไป

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 125 มีนาคม ปี2556

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร