วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ กิจที่มีคุณค่า

ส่องธรรม ล้ำภาษิต
เรื่อง : อิ่มธรรม

 

 

กิจที่มีคุณค่า

 

 

 


    ยญฺหิ กิจฺจํ ตทปวิทฺธํ    อกิจฺจํ ปน กยีรติ

    อุนฺนฬานํ ปมตฺตานํ    เตสํ วฑฺฒนฺติ อาสวา

    คนทอดทิ้งกิจที่ควรทำ    ไปทำกิจที่ไม่ควรทำ

    เมื่อเขาถือตัวมัวประมาท    อาสวะย่อมเจริญ

    (ขุ.ธ. ๒๕/๕๔)

 


โปรดเห็นคุณค่ากิจที่ควรทำ โดยเริ่มต้นจากสิ่งที่อยู่เบื้องหน้า


คนที่ดูเหมือนปกติทั่วไป สิ่งของที่ดูธรรมดา 


การงานที่ดูเหมือนไม่มีอะไร


ทุกสิ่งอย่างมีคุณค่าในตัวเสมอ


เราจะเริ่มรู้คุณค่าเมื่อขาดสิ่งเหล่านั้น หรือผ่านกาลเวลาไป


อย่าให้โอกาสดี ๆ สิ่งดี ๆ คนดี ๆ ที่เข้ามาหลุดลอยไป


ดูแลเอาใจใส่กันและกันให้ดี…


โปรดจำไว้! สิ่งที่อยู่เบื้องหน้าเรา คือ เรื่องจริง คนจริง ของจริง


โปรดเห็นคุณค่าสิ่งเหล่านี้จริง ๆ และทำสิ่งที่ควรทำโดยเร็ว


จะได้ไม่เสียใจอยากย้อนเวลากลับมาเริ่มต้นใหม่


อย่าใส่ใจสิ่งที่อยู่ไกลเกินไป อย่าทอดทิ้งสิ่งที่ควรทำ


อย่าเสียเวลากับสิ่งที่ไม่ควรทำ


อย่าละเลยหน้าที่หลัก อย่าดูเบาเรื่องสำคัญ


อย่าถือตัวมัวประมาท เมื่อพลั้งพลาดรีบแก้ไข


จะชื่อว่าเป็นผู้มีแต่ความเจริญ..

 

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๔๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร