วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ การทำความดี ไม่มีพรมแดน

ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป
เรื่อง : ใจแก้ว

การทำความดี
ไม่มีพรมแดน

 

 

    ท่านผู้อ่านหลายท่านคงทราบกันดีว่า โครงการตักบาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย ดำเนินโครงการมาเป็นเวลา ๗ ปีแล้ว แต่หลายท่านอาจยังไม่ทราบว่า การตักบาตรพระครั้งละเป็นพันรูปจัดขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และจัดต่อเนื่องมาจนกระทั่งกลายเป็นประเพณีที่พี่น้องชาวไทย และชาวต่างชาติ เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ พากันรอคอย 


    นอกจากที่หาดใหญ่แล้ว โครงการตักบาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูปฯ ที่จัดขึ้นในจังหวัดต่าง ๆ ล้วนมีการตอบรับจากผู้ใจบุญอย่างล้นหลาม และหากเป็นจังหวัดชายแดน ก็จะมีประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาร่วมตักบาตรด้วย เช่น ชาวเมียนมาร์ ชาวลาว เป็นต้น 


    โครงการตักบาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูปฯ จึงไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงศรัทธาของชาวไทยที่ยังคงมีต่อพระพุทธศาสนาอย่างเต็มเปี่ยมเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงศรัทธาในการทำความดีที่ไม่มีพรมแดนมาขวางกั้นได้อีกด้วย 

 


นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 
ประธานฝ่ายฆราวาส

 

 

    เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๑๐๑ รูป บริเวณถนนนกแก้ว อ.เมือง จ.เลย โดยมีพระเดชพระคุณพระภัทรธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย ฝ่ายธรรมยุต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  การตักบาตรครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย โดยดำริของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและนำข้าวสารอาหารแห้งไปช่วยเหลือคณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ การจัดตักบาตรในโครงการนี้ที่จังหวัดเลยจัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๗ แล้ว โดยมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

 

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
ประธานฝ่ายฆราวาส

 

 

    เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ มีพิธีตักบาตรพระ ๑๐,๐๐๐ รูป ครั้งที่ ๑๑ บริเวณถนนเจริญเมือง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๗ (ในขณะนั้น) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ภายในงานมีพระภิกษุ-สามเณรทั้งจากประเทศไทย เมียนมาร์ กัมพูชา สปป.ลาว และศรีลังกา มาเป็นเนื้อนาบุญ พิธีตักบาตรครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ส่งกำลังใจช่วยเหลือคณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ และยังเป็นการทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่อีกด้วย 

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๕๕ เดือนกันยายน ๒๕๕๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร