วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๕๕ เดือนกันยายน ๒๕๕๘

ฉบับที่ ๑๕๕ เดือนกันยายน ๒๕๕๘
เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรประมาท ต้องทำ  ความดีในทุกโอกาส เพราะแม้ว่าจะทำบุญหรือไม่ก็ตาม เมื่อถึงเวลาก็ต้องตายอยู่ดี ใครตายเร็วตายช้าหรือตายเพราะเหตุใดไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่ว่า ก่อนตายใครสั่งสมบุญไว้มาก...อ่านต่อ
   ส่วนช่วงเวลาที่เราหารือกันเรื่องงาน เราก็ถอดหูฟังเสียง “สัมมาอะระหัง” ออกชั่วคราว   พอเลิกคุยแล้วเราก็เสียบฟังใหม่ ...อ่านต่อ
 อาหารรสเลิศได้บริโภคแล้วในวันวาน แม้วันนี้หากนึกย้อนหลังก็หาได้อิ่มเหมือนวันวาน    นั้นไม่ แต่บุญใหญ่ถึง ๖ บุญ (บูชาข้าวพระ, มุทิตา ป.ธ.๙, มอบโล่และทุนการศึกษาสำนักเรียนดีเด่น, ถวายไทยธรรม ๓,๐๐๐ วัด, ถวายไทยธรรม ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้, มอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้) ในวันอาทิตย์ที่ ๒ สิงหาคม ที่ผ่านมา...อ่านต่อ
    วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย วันที่    ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ ซึ่งตรงกับ        วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ จึงเป็นวันสำคัญที่เหล่าศิษยานุศิษย์จะพร้อมใจกันไปร่วมพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและสักการะรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนีที่วัดพระธรรมกายโดยพร้อมเพรียงกัน...อ่านต่อ
 กระหึ่มทั่วแผ่นดินไทย!! ด้วยบุญใหญ่ สามเณรล้านรูป ...เมื่อคณะกรรมการผุดไอเดียสุดเยี่ยมด้วยการสถาปนา “อุบาสก-อุบาสิกาแก้ว รุ่นผู้ประสานงานโครงการสามเณรล้านรูป ประจำตำบล” ขึ้นมา ทั่วประเทศต่างขานรับเข้าร่วมอบรมเพื่อทราบภารกิจที่ยิ่งใหญ่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย ...อ่านต่อ
   “The River of No Return” หรือ “สายน้ำไม่มีวันไหลกลับ” เปรียบเสมือนโอกาสดี ๆ ที่ผ่านเข้ามา ในชีวิต ถ้าคุณเลือกที่จะปฏิเสธ คุณก็ไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้ แต่จะมีสักกี่คนบนโลกนี้      ที่ให้โอกาสตัวเองมาค้นหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ในชีวิต กับคำถามว่า ความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหน?...อ่านต่อ
ผู้เขียนและคณะนักวิจัยของสถาบันดีรี (DIRI) ได้นำเสนอเส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่องประจำทุก ๆ เดือน ผ่านมาได้ ๓ ฉบับแล้ว แต่การเผยแผ่พระ-  พุทธศาสนายังมีเรื่องราวอีกมาก ในฉบับนี้ผู้เขียน จึงขอนำเสนอ ประวัติของเส้นทางเผยแผ่พระพุทธศาสนา ต่อเนื่องจากฉบับที่แล้ว ...อ่านต่อ
 สะพาน (น.) หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Bridge นั้น ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง สิ่งปลูกสร้างที่ทําสําหรับข้ามแม่นํ้าลําคลอง โดยปริยายหมายความว่า สื่อเชื่อมโยง ...อ่านต่อ
   คัมภีร์พระไตรปิฎกอักษรบาลีถือเป็นข้อมูลชั้นปฐมภูมิที่สืบทอดคำสอนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีมาตั้งแต่ราว ๆ พ.ศ. ๔๐๐ เศษ ณ ประเทศศรีลังกา และถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนในยุคต่อมา ที่สร้างคัมภีร์ใบลานด้วยความเคารพศรัทธา เพื่อเผยแผ่หรือทดแทนของเดิมที่สูญหายหรือถูกทำลาย...อ่านต่อ
โครงการตักบาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูปฯ จึงไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงศรัทธาของชาวไทยที่ยังคงมีต่อพระพุทธศาสนาอย่างเต็มเปี่ยมเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงศรัทธาในการทำความดีที่ไม่มีพรมแดนมาขวางกั้นได้อีกด้วย ...อ่านต่อ
(บริเวณสามแยกหน้าอาคารประชาสัมพันธ์หินอ่อน) เดินตรงไปร่วมพิธีทอดผ้าป่า ณ อาคารจาตุมหาราชิกา เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๘...อ่านต่อ
สิ่งที่ผ่านไปแล้ว ข้าฯ มิได้เศร้าสร้อยถึง          สิ่งที่ยังไม่มีมา ข้าฯ ก็มิได้คาดหวัง         ข้าฯ เป็นอยู่ด้วยสิ่งที่มีอยู่เฉพาะหน้าเท่านั้น          ด้วยเหตุนี้ ผิวพรรณของข้าฯ จึงผ่องใส...อ่านต่อ
 เรามักเข้าใจกันว่า มารยาทเป็นเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับสังคม เพื่อความงดงามน่าดู เพื่อการยอมรับเข้าเป็นหมู่คณะเท่านั้น แต่แท้จริงแล้วมีเรื่องเบื้องหลังลึกซึ้งเกี่ยวกับต้นบัญญัติมารยาทที่เรายอมรับกันอยู่ในปัจจุบันนี้...อ่านต่อ
   ดังนั้น ถ้าหากเราต้องการจะสร้างสรรค์สังคมให้ร่มเย็นเป็นสุขด้วยมือของเรา ต่อแต่นี้ไปตั้งใจฝึกตัวเองให้ใจใส ตั้งเป้าหมายต่อสังคมไว้ว่า หากเราไปอยู่ที่ไหนจะต้องรวมคนดีมีศีลมีธรรมไว้ให้เป็นปึกแผ่นในชุมชนในสังคมของเรา เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขทั่วหน้า...อ่านต่อ
 ในดีมีเสีย ในเสียมีดี อยู่ที่ว่าเราฉลาดในการเลือกใช้หรือไม่ เทคโนโลยีเหล่านี้ในแง่หนึ่งทำให้ศักยภาพของมนุษย์เพิ่มขึ้น เปรียบเสมือนเป็นอุปกรณ์ช่วยให้   เรามีหูทิพย์ ตาทิพย์ หูทิพย์ ก็คือ สามารถคุยกับคนที่อยู่ไกล ๆ ได้ ถ้าเป็นสมัยก่อนต้องเขียนจดหมาย กว่าจะส่งไปถึงต้องใช้เวลาหลายวัน แต่เดี๋ยวนี้จะอยู่มุมไหนของโลก แค่กดโทรศัพท์มือถือก็คุยกันได้หมด ส่วน     ตาทิพย์ก็คือ สามารถเห็นภาพที่อยู่ไกล ๆ ได้ ...อ่านต่อ
 เป้าหมายชีวิตนั้นมีความสำคัญมาก เพราะเป็นจุดหมายปลายทางของการดำเนินชีวิตของเรา หากเรามีเป้าหมาย ความคิด คำพูด และการกระทำทุกอย่างในแต่ละวันจะมุ่งไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งไว้ หากเราไม่ตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ เราก็จะไม่ต่างอะไรกับนกกาที่หากิน      เพื่อความอยู่รอดไปวันหนึ่ง ๆ...อ่านต่อ
 ตัวของตัวเองรักความบริสุทธิ์ ก็ทำความบริสุทธิ์ของตัวได้ ตัวเองรักความบริสุทธิ์ แต่ไม่ทำบริสุทธิ์ใส่ตัวก็บริสุทธิ์ไม่ได้ ไม่ทำบริสุทธิ์ใส่ตัวก็ชื่อว่าไม่รักตัว ลงโทษตัวอย่างขนาดหนัก  ...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ