วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ส่องธรรม ล้ำภาษิต : ไม่กลัวปรโลก

ส่องธรรม ล้ำภาษิต
เรื่อง : อิ่มธรรม

ไม่กลัวปรโลก

ธมฺเม ฐิโต ปรโลกํ น ภาเย
ตั้งอยู่ในธรรมแล้ว ไม่ต้องกลัวปรโลก

                                                                                   (๑๕/๒๐๔)

คนเราหนีหลาย ๆ อย่างได้ แต่หนีความตายไม่ได้
คนรวยก็ตาย คนจนก็ตาย
ทั้งเด็ก-ผู้ใหญ่ ผู้ชาย-ผู้หญิง
ล้วนบ่ายหน้าไปสู่ความตายทั้งสิ้น
ความตายไม่น่ากลัว การตายจากความดีน่ากลัวกว่า
บัณฑิตจึงเร่งทำความดีตั้งแต่ยังมีชีวิต
เพราะทราบดีว่า ทำดีอยู่ในโลกก็เป็นสุข
ละโลกแล้วธรรมะย่อมคุ้มครอง
คุณธรรมที่สั่งสมดีแล้วจะปกป้องตน
ผู้ตั้งอยู่ในธรรมจึงไม่หวั่นหวาดต่อปรโลก
ไม่กลัวชีวิตหลังความตาย
ไม่กลัวความตาย แต่กลัวความดีตาย
โลกหน้าซึ่งสว่างไสวเป็นสุคติอันน่ายล
ย่อมปรากฏมีแด่บัณฑิตผู้นั้นอย่างแน่นอน

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๖๖ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร