วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก

ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์
เรื่อง : องอาจ ธรรมนิทา
โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย

เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก

เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก , อยู่ในบุญ , วารสาร , อยู่ในบุญตุลาคม , อานิสงส์แห่งบุญ , นิตยสาร , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย

      “เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก” ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรม “รักษ์วัด รักษ์ศีล ๕ ชาวประชาเป็นสุข” เพื่อขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี


เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก , อยู่ในบุญ , วารสาร , อยู่ในบุญตุลาคม , อานิสงส์แห่งบุญ , นิตยสาร , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย

      เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี "เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก" ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย "บ้าน วัด โรงเรียน" จังหวัดปทุมธานีจัดโครงการ "รักษ์วัด รักษ์ศีล ๕ ชาวประชาเป็นสุข" หนึ่งในกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยน้อมนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติตามโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) เป็นประธานสงฆ์ และนายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีคณะครู นักเรียน พนักงานบริษัทเอกชน ข้าราชการ ผู้ประกอบการผู้นำชุมชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๑,๐๐๐ คน ซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้ถือเป็นการจัดกิจกรรมต้นแบบเพื่อขยายผลสู่วัดต่าง ๆ ทั่วทั้งจังหวัดปทุมธานีสืบไป

 

เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก , อยู่ในบุญ , วารสาร , อยู่ในบุญตุลาคม , อานิสงส์แห่งบุญ , นิตยสาร , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย

     “เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก” ร่วมด้วยองค์กรภาคี น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ พร้อมใจกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”


เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก , อยู่ในบุญ , วารสาร , อยู่ในบุญตุลาคม , อานิสงส์แห่งบุญ , นิตยสาร , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย

    เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคมหน้าอุโบสถวัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี "เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ร่วมกับภาคีเครือข่ายตลาดสดน่าซื้อ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม สมาพันธ์ผู้นำชุมชนตำบลคลองสาม ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดปทุมธานี สภาวัฒนธรรมอำเภอคลองหลวง สถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC และองค์กรภาคี" จัด "พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร" ตามประกาศมติมหาเถรสมาคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล" โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยข้าราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชน เข้าร่วมงานจำนวนกว่า ๒,๐๐๐ คน

     นอกจากนี้ เนื่องในวาระก่อนเข้าสู่เทศกาลทอดกฐิน คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ผู้แทนพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ผู้แทนภาคีเครือข่ายตลาดสดน่าซื้อ และผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันน้อมถวายปัจจัย "ร่วมบุญทอดกฐินสามัคคี และถวายไทยธรรมคณะสงฆ์ ๙๙ วัด จังหวัดปทุมธานี" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล" และร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์และชาวพุทธจังหวัดปทุมธานีอีกด้วย


เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก , อยู่ในบุญ , วารสาร , อยู่ในบุญตุลาคม , อานิสงส์แห่งบุญ , นิตยสาร , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย

        “เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีชมนิทรรศการความรู้ที่แท้จริงเพื่อสันติภาพโลก ณ วัดพระธรรมกาย”

   พระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เมตตาเข้าชมนิทรรศการความรู้ที่แท้จริงเพื่อสันติภาพโลก และภาพยนตร์ ๕ มิติ เรื่องพระพุทธเจ้าผจญทัพพญามาร โดยมีพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย คณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย และนายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ถวายการต้อนรับ ณ อาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง วัดพระธรรมกาย

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๖๙ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล