วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ข่าวบุญในประเทศ

ข่าวบุญในประเทศ

ข่าวบุญ , วารสาร , อยู่ในบุญตุลาคม , อานิสงส์แห่งบุญ , นิตยสาร , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย

พิธีถวายสังฆทาน ๓๒๓ วัด ปีที่ ๑๒ ครั้งที่ ๑๒๔จังหวัดปัตตานี

      เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย คณะสงฆ์จังหวัดปัตตานี สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ร่วมกันจัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ ๘๙ ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีพระเดชพระคุณพระโพธาภิรามมุนี เจ้าคณะจังหวัดยะลา-ปัตตานี-นราธิวาส (ธรรมยุต) เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์


ข่าวบุญ , วารสาร , อยู่ในบุญตุลาคม , อานิสงส์แห่งบุญ , นิตยสาร , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย

พุทธศาสนิกชนชาวเขานิมนต์พระมานำสวดมนต์

      ปฏิบัติธรรม จังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ พุทธศาสนิกชนชาวเขาจากหมู่บ้านห้วยเหี้ยะน้อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวนกว่า ๒๕ ครอบครัว เกิดศรัทธาร่วมกันเดินทางไปนิมนต์พระภิกษุ จำนวน ๕ รูป จากวัดบ้านขุนอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ไปเป็นเนื้อนาบุญ นำสวดมนต์นั่งสมาธิ แผ่เมตตา และอธิษฐานจิต ที่หมู่บ้านห้วยเหี้ยะน้อยโดยมีชาวพุทธซึ่งเป็นชาวเขาทั้งหมู่บ้านมาร่วมกิจกรรมด้วยความปีติปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่ง


ข่าวบุญ , วารสาร , อยู่ในบุญตุลาคม , อานิสงส์แห่งบุญ , นิตยสาร , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย

ประชุมองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์เวียดนาม กรุงเทพมหานคร

      เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์เวียดนามจัดงานประชุมใหญ่ ครั้งที่ ๔ ณ โรงแรมรัชดาซิตี้โฮเต็ล กรุงเทพมหานคร โดยมีตัวแทนชาวพุทธเวียดนามที่อยู่ในประเทศต่าง ๆ กว่า ๑๐ ประเทศ เข้าร่วมประชุม ในโอกาสนี้นายแพทย์พรชัย พิญญพงษ์ ประธานองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (WFBY) และคณะจากวัดพระธรรมกาย อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช รวมทั้งองค์พระธรรมกายไปถวายแด่พระมหาเถระผู้นำองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์เวียดนาม เพื่อนำไปประดิษฐานที่ประเทศเวียดนามต่อไป


ข่าวบุญ , วารสาร , อยู่ในบุญตุลาคม , อานิสงส์แห่งบุญ , นิตยสาร , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย

พิธีบรรพชาสามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ ๒๕

    วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบรรพชาสามเณรยุวธรรมทายาท จำนวน ๕๓ ท่าน โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ คือ พิธีเวียนประทักษิณ พิธีวันทาพระประธาน พิธีขอขมาผู้ปกครอง และพิธีบรรพชาโดยมีพระครูมงคลกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เจ้าอาวาสวัดมงคลพุการาม เมตตามาเป็นพระอุปัชฌาย์การบรรพชาสามเณรในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้ฝึกฝนอบรมตนเองตามบทฝึกในพระธรรมวินัย และปลูกฝังศีลธรรมเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน


ข่าวบุญ , วารสาร , อยู่ในบุญตุลาคม , อานิสงส์แห่งบุญ , นิตยสาร , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย

ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนฯ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

     เมื่อวันที่ ๑๑-๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ จัดค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมระดับภูมิภาค (v-star challenge) ครั้งที่ ๑๑ ณ ห้องสัมมนา SPD 7 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย โดยมีกิจกรรมดังนี้ สวดมนต์ ฟังธรรม walk rally อบรมคุณธรรมผู้นำเยาวชนกับกิจวัตร ๑๐ และความดีสากล ๕ ประการ และชมสถานที่ต่าง ๆ ภายในวัดพระธรรมกาย หลังจากจบการอบรมเยาวชนเหล่านี้จะกลับไปทำหน้าที่ผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม สร้างเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาบ้าน วัด โรงเรียน ในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกต่อไป


ข่าวบุญ , วารสาร , อยู่ในบุญตุลาคม , อานิสงส์แห่งบุญ , นิตยสาร , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย

พิธีอัญเชิญพระพุทธมหาเมตตาธิคุณและต้นพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

    เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทราประกอบพิธีอัญเชิญพระพุทธมหาเมตตาธิคุณและต้นพระศรีมหาโพธิ์จากประเทศอินเดีย เพื่อประดิษฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทรา โดยมีพระมหาสุทธิชัย สุทธิชโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานในพิธีพิธีเริ่มด้วยคณะเจ้าภาพแปรแถวเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ประธานสงฆ์วางพวงมาลัยสักการะพระพุทธมหาเมตตาธิคุณและรดน้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์ จากนั้นร่วมกันอัญเชิญพระพุทธมหาเมตตาธิคุณและต้นพระศรมี หาโพธิ์ประดิษฐานณ แท่นประดิษฐาน

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๖๙ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล