วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๖๙ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

ฉบับที่ ๑๖๙ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร...อ่านต่อ
ดูกรอานนท์ สังเวชนียสถาน ๔ แห่งเหล่านี้ เป็นสถานที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธา...อ่านต่อ
"ไม่สู้ไม่หนี ทำดีเรื่อยไป" คือ คำสอนของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ...อ่านต่อ
พระภิกษุรูปนี้โปรไฟล์ไม่ธรรมดา...ท่านมีดีกรีดอกเตอร์จาก NTNU ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดด้านวิศวกรรมศาสตร์...อ่านต่อ
ช่วงออกพรรษากลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ก็จะเริ่มเข้าฤดูกาลทอดกฐินต่อเนื่องภายใน ๑ เดือนจนถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒...อ่านต่อ
จุดเชื่อมต่อระหว่างอเมริกำเหนือกับอเมริกาใต้ ยังมีดินแดนที่หากมองดูจำกแผนที่โลกแล้วมีลักษณะเหมือนคอคอดเล็ก ๆ...อ่านต่อ
คัมภีร์ใบลานพระไตรปิฎกเป็นงานเขียนบันทึกโบราณที่ทางโครงการพระไตรปิฎก ฉบับวิชาการ มุ่งออกเดินทางสำรวจ...อ่านต่อ
ขึ้นชื่อว่า "ภัยพิบัติ" คงไม่มีใครอยากประสบพบเจอ ความไม่ปลอดภัยในชีวิตย่อมเกิดได้ตลอดเวลาถ้าเราประมาท...อ่านต่อ
“เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก” ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรม “รักษ์วัด รักษ์ศีล ๕ ชาวประชาเป็นสุข”...อ่านต่อ
ภาพในอดีตของพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ ในช่วงเริ่มก่อสร้าง...อ่านต่อ
ใครทำกรรมใดไว้ ย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้น ไม่มีใครดลบันดาลให้เป็นไป เว้นแต่ตัวเราเอง...อ่านต่อ
เป็นหมวดธรรมหมวดสุดท้ายว่าด้วยการถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ ของพระภิกษุ แม้ฆราวาสก็เอามาปรับใช้ได้เช่นกัน...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้มนุษย์รู้ความจริงว่า ชีวิตของคนจะเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงอยู่ที่บุญ...อ่านต่อ
เรื่องของมิตรหรือเพื่อนเป็นเรื่องที่สำคัญมากกับชีวิตของคนเรา จะสำเร็จหรือไม่สำเร็จมิตรมีส่วนมาก...อ่านต่อ
เป็นพระสูตรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระสัมมาสัมโพธิญาณและเป็นพระสูตรที่เป็นแหล่งรวมของหลักธรรมสำคัญ ๆ...อ่านต่อ
ลุงฉลอม มีแก้วน้อย (ลุงหลอม) เป็นหลานชายของพระเดชพระคุณ หลวงปู่...อ่านต่อ
เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย คณะสงฆ์จังหวัดปัตตานี...อ่านต่อ
เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยม O.L. Vrouw Bevegem นำนักเรียน ๑๓๕ คน และครู ๗ คน ไปอบรมที่วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์...อ่านต่อ
ในชีวิตหนึ่ง เราต้องเจอผู้คนมากมายที่เราพอใจและไม่พอใจ จนหลายคนต้องบอกกับตัวเองบ่อยครั้งว่า “ต้องอดทนนะ..ต้องอดทน”...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล