วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ธารน้ำใจชาววัดพระธรรมกาย หลั่งไหลสู่ผู้ประสบภัย

สาธารณประโยชน์
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

 

ธารน้ำใจชาววัดพระธรรมกาย
หลั่งไหลสู่ผู้ประสบภัย

6310_055.jpg

6310_056.jpg

ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

            คณะพระอาจารย์ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย ญาติโยมบ้านหนองนาทราย คณะสงฆ์ภาค ๘ ผู้แทนคณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกาย เดินทางไปมอบข้าวสาร ๑ ตัน และเครื่องใช้ไฟฟ้ากว่า ๒๐๐ ชิ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่บ้านสูบ ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย พร้อมทั้งมอบปัจจัยเพื่อเข้ากองทุนฟื้นฟูผู้ประสบภัยดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท

   

6310_057.jpg

วัดพระธรรมกายมอบเวชภัณฑ์ป้องกันโควิด-๑๙ ช่วยพระสงฆ์ และประชาชนรัฐยะไข่ เมียนมา

            วันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ พระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย มอบเงินช่วยเหลือ เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ป้องกันโควิด-๑๙ แด่พระอชิน คุเวรา แห่งมูลนิธิทองเมตตา ผู้แทนคณะสงฆ์ รัฐยะไข่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

        พระอชิน คุเวรา กล่าวว่า สิ่งของที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้จะนำไปช่วยพระสงฆ์และประชาชนในรัฐยะไข่ ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงและพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ เป็นวงกว้าง ซึ่งตอนนี้ในเมียนมามีการระบาดรอบ ๒ แย่กว่าครั้งแรก เพราะเป็นการระบาดที่รุนแรง รวดเร็ว ติดเชื้อง่าย ภายใน ๑ สัปดาห์มีผู้เสียชีวิตแล้ว ๙ ราย ทำให้สถานการณ์ในเมียนมาน่าเป็นห่วง ประชาชนต่างหวาดกลัว ขณะที่พระสงฆ์ต้องเป็นกำลังใจให้ญาติโยม ขอขอบคุณและอนุโมทนาต่อวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย รวมทั้งคณะศิษย์ฯ ที่ให้ความช่วยเหลือชาวเมียนมา

           สำหรับเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ป้องกันโควิด-๑๙ ที่ทางวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และคณะศิษย์ฯ มอบครั้งนี้ ประกอบด้วย

๑. สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด ๕๐ มิลลิลิตร จำนวน ๖,๑๔๕ ขวด

๒. แอลกอฮอล์แบบน้ำ จำนวน ๒๕๒ แกลลอน

๓. แอลกอฮอล์เจล ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๓ แกลลอน

๔. แอลกอฮอล์เจล ขนาด ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑๐ ขวด

๕. สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด ๔๕๐ มิลลิลิตร จำนวน ๔๕ ขวด

๖. หน้ากากอนามัย จำนวน ๒,๕๐๐ ชิ้น

๗. หน้ากากผ้าสีส้ม จำนวน ๕๐๐ ชิ้น

๘. หน้ากากผ้าสีฟ้า จำนวน ๕๐๐ ชิ้น

๙. หน้ากากผ้าสีขาว จำนวน ๑,๐๐๐ ชิ้น

 

6310_058.jpg

นักเรียนโรงเรียนปากคลองสองทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศีลธรรม วัดพระธรรมกาย

         วันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนปากคลองสอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ รวมจำนวน ๑๐๐ คน เข้าทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศีลธรรม ณ วัดพระธรรมกาย

      กิจกรรมในการทัศนศึกษาประกอบด้วยคณะครูและนักเรียนกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล ๕ เข้าชมห้องประวัติและคำสอนของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง รับชมภาพยนตร์ศีลธรรมกฎแห่งกรรม ๓ มิติ ณ อาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์ฯ จากนั้นนักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธ ด้วยการร่วมพิธีถวายภัตตาหาร-เครื่องไทยธรรมเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ และรับพรพระ ณ หอฉันคุณยายอาจารย์ฯ ต่อด้วยการชมสถานที่รอบวัด และฟังบรรยายประวัติศาสนสถานสำคัญที่เกิดขึ้นจากศรัทธาสาธุชน เพื่องานเผยแผ่ธรรมะ พระพุทธศาสนาและวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก และในช่วงท้ายเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังนิสัยความรับผิดชอบตามหลักความดีสากล ผ่านเกมคัดแยกขยะ โดยวิทยากรจากศูนย์นวัตกรรมรักษ์วัด รักษ์สิ่งแวดล้อม

        ก่อนกลับ ผู้แทนวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์ วัดพระธรรมกาย ได้มอบทาน มอบธรรม มอบชุดส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-๑๙ ประกอบด้วยนมกล่อง สเปรย์แอลกอฮอล์ และชุดของขวัญ แก่คณะครูและนักเรียนด้วย

        ทั้งนี้ การทัศนศึกษาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ ซึ่งสามารถพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม อีกทั้งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความสามัคคีในหมู่คณะ

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๒๑๔ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล