วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์วัดพระธรรมกาย

ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์
เรื่อง : องอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย

 

ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์


6310_059.jpg

       สวัสดีครับ จากการขับเคลื่อนพลัง “บวร” เพื่องานของพระพุทธศาสนา โดยการนำของคณะสงฆ์และคณะทำงานที่ได้ร่วมกันเป็นสมานฉันท์ในการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่วงรอบของวัดพระธรรมกาย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนชาวพุทธ ทำให้เกิดการรวมกำลังความดีของผู้มีจิตอันเป็นกุศลมากมาย และเป็นผลให้เกิดวิถี “วัดมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง” ผมจึงขอนำข่าวบุญสว่างมารายงานให้ทุกท่านมีส่วนร่วมในการอนุโมทนาบุญครับ

         เริ่มต้นด้วยกิจกรรมการให้ตามวิถีวัฒนธรรมชาวพุทธ โดยเฉพาะในสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดผลกระทบสร้างความเดือดร้อนในวงกว้าง คณะสงฆ์อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก จึงได้ประสานความร่วมมือขยายผลลงพื้นที่ “ส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-๑๙” ถึงเครือข่ายโรงเรียนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พระครูวิจิตรอาภากร เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เจ้าอาวาสวัดสว่างภพ เมตตามาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ผศ. (พิเศษ) ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ผู้แทนภาคีเครือข่ายฯ “มอบทาน มอบธรรม” มอบอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ สิ่งของจำเป็น เพื่อส่งเสริมมาตรการต้านภัยโควิด-๑๙ พร้อมด้วยชุดนมกล่อง ให้แก่คณะครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


6310_061.jpg

            นอกจากนี้ ยังได้ “มอบทาน มอบธรรม” มอบอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ สิ่งของจำเป็น ส่งเสริมมาตรการต้านภัยโควิด-๑๙ เพื่อสถานศึกษาในชุมชน และมอบชุด “ส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-๑๙” ประกอบด้วยนมกล่องพร้อมดื่มและสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ให้แก่คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่วงรอบวัดพระธรรมกาย จำนวนกว่า ๒๐ แห่ง อาทิ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม โรงเรียนลำสนุ่น โรงเรียนปากคลองสอง โรงเรียนวัดมงคลพุการาม โรงเรียนวัดสว่างภพ โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒ โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน โรงเรียนบึงเขาย้อน โรงเรียนวัดกลางคลองสาม โรงเรียนวัดเกิดการอุดม โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคลองหลวง จำนวน ๗ แห่ง เป็นต้น


6310_062.jpg

           ภารกิจด้านสาธารณสงเคราะห์ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ ๒๐-๒๓, ๒๙-๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ วัดพระธรรมกาย มูลนิธิรรมกาย และเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์ วัดพระธรรมกายทั่วโลก ได้ร่วมเป็นคณะทำงานและให้การสนับสนุนด้านสถานที่ เครื่องดื่มและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อ “โครงการพัฒนาระบบ และเพิ่มศักยภาพระบบสุขภาพภาคประชาชน ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค ปีงบประมาณ ๒๕๖๓” ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหนึ่ง (บางขัน) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสอง (ประจำอำเภอ) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสอง หมู่ ๑๓ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยในพิธีปิดโครงการ พระครูสังฆรักษ์ รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และคณะสงฆ์ ได้เมตตา “มอบทาน มอบธรรม” มอบเวชภัณฑ์เพื่อประชาชน ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง ๓ แห่ง พร้อมทั้งชุด “ส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-๑๙” ประกอบด้วยนมกล่อง อาหารแห้ง อาหารปรุงสุกใหม่ สเปรย์แอลกอฮอล์ชนิดพกพา หนังสือธรรมะ พระของขวัญ ให้แก่คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ที่เข้าร่วมโครงการรวมจำนวน ๑๑๐ คน อีกด้วย


6310_063.jpg

         ภารกิจเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนชาวพุทธ ผสานพลัง “บวร” รองรับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ไปทั่วโลก สืบสานมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์ยังคงดำเนินการต่อไปด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของทุกภาคส่วน จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตเป็นกุศลมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจสำคัญอันเป็นทางมาแห่งบุญนี้ด้วยกัน เพื่อให้ “ผลบุญเป็นของทุกท่าน ผลงานเป็นของทุกคน” สวัสดีครับ

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๒๑๔ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล