วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๒๑๔ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ฉบับที่ ๒๑๔ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓
ในหลายเดือนก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-๑๙ ระบาด พระอาจารย์ ดร.ปรมัย ธนิสฺสโร และพระอาจารย์ทิโมตี ธีรนนฺโท ได้ไปที่เมืองยาบิฮู (Nyabihu) ทางตอนเหนือของประเทศรวันดา (Rwanda) เพื่อนำนั่งสมาธิ...อ่านต่อ
เพราะการทอดกฐินเป็นบุญที่ทำแล้วได้บุญมาก อีกทั้งแต่ละวัดสามารถจัดทอดกฐินได้แค่ปีละครั้งเท่านั้น และที่สำคัญหลังเสร็จพิธีทอดกฐินแล้ว ยังได้รับอานิสงส์กฐินกันทั้งพระ ทั้งโยม...อ่านต่อ
ตั้งแต่ยังเป็นเด็กน้อย ด้วยความที่เรามีพ่อเป็นตำรวจ ชีวิตวัยเด็กต้องติดสอยห้อยตามพ่อไปตามวงเหล้า แม่ก็อยู่วงไพ่ เราเห็นชีวิตแบบนี้มาตั้งแต่เด็ก...อ่านต่อ
บรรพบุรุษปู่ย่าตายายของเรามักจะบอกลูกหลานเสมอว่า นอกจากให้ทำบุญสร้างพระสร้างโบสถ์แล้ว ยังบอกลูกหลานอีกว่า ให้ทำบุญสร้างถนนหนทาง สร้างสะพานอีกด้วย เพราะเชื่อกันว่า จะทำให้หนทางชีวิตไม่ลำบาก...อ่านต่อ
คืนรัตติกาลมืดสนิท ทางทิศตะวันออก ณ ที่ตรงนั้น ดวงตะวันไม่เคยหยุดทำหน้าที่ขับไล่ปัดเป่าความเหน็บหนาวและกลุ่มหมอกเมฆมืดเลยแม้แต่เพียงวันเดียว เฉกเช่นเดียวกับพระพ่อผู้เสียสละ ผู้มีฉายานามทางธรรมว่า “ธมฺมชโย”...อ่านต่อ
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ วัดพระธรรมกายจัดให้มีพิธีถวายคิลานเภสัชและอุปกรณ์ทางการแพทย์แด่พระภิกษุและสามเณร ณ สภาธรรมกายสากล โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิบูลนิติธรรม...อ่านต่อ
คนมีปัญญาจะอยู่ที่ไหน ก็ช่วยประเทศชาติบ้านเมือง ช่วยพระพุทธศาสนา ช่วยสังคมได้ แต่มีข้อแม้ว่า คุณช่วยตัวเองได้แล้วหรือยัง ถ้าคุณช่วยตัวเองยังไม่ได้ ไม่ว่าคุณจะไปช่วยที่ไหนในโลก แทนที่จะทำให้เขาเจริญ คุณนั่นแหละคือตัวถ่วง...อ่านต่อ
สำหรับดินแดนคันธาระและเอเชียกลางนี้ นอกจากมีการค้นพบคัมภีร์พระไตรปิฎกและพระสูตรมหายานต่าง ๆ แล้ว คัมภีร์สำคัญอย่างมิลินทปัญหาก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งที่นักวิชาการเชื่อว่าน่าจะรจนาขึ้นในดินแดนแถบนี้...อ่านต่อ
คณะพระอาจารย์ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย ญาติโยมบ้านหนองนาทราย คณะสงฆ์ภาค ๘ ผู้แทนคณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกาย เดินทางไปมอบข้าวสาร ๑ ตัน...อ่านต่อ
สวัสดีครับ จากการขับเคลื่อนพลัง “บวร” เพื่องานของพระพุทธศาสนา โดยการนำของคณะสงฆ์และคณะทำงานที่ได้ร่วมกันเป็นสมานฉันท์ในการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่วงรอบของวัดพระธรรมกาย...อ่านต่อ
แนวความคิดในเรื่องการรวบรวมพระธรรมวินัยโดยมี พระสารีบุตร เป็นผู้มีบทบาทสำคัญ แม้จะมีมาแต่ครั้งที่พระผู้มีพระภาคเจ้ายังทรงพระชนม์ชีพอยู่ แต่นั่นยังไม่อาจกล่าวว่า เป็นการสังคายนาอย่างเป็นทางการ...อ่านต่อ
ครั้งหนึ่ง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้ให้พระอานนท์ดูพ่อค้าท่านหนึ่งแล้วตรัสว่า “อานนท์ เธอดูพ่อค้าคนนั้นสิ เขาเก่งในด้านธุรกิจ มีเกวียนบรรทุกสินค้าเป็นร้อย ๆ เล่ม...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล