วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๒๑๓ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ฉบับที่ ๒๑๓ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓
เมื่อ ๔ ปีก่อน พระอาจารย์ ดร.ปรมัย ธนิสฺสโร ได้เดินทางไปสอนสมาธิแก่กลุ่มคนชรากลุ่มหนึ่งที่ประเทศลัตเวีย ซึ่งท่านได้ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งชื่อ “ไอวา”...อ่านต่อ
จากสถานการณ์ฝนตกหนักเพราะพายุโซนร้อน “ซินลากู” พัดเข้าพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ ๑๔ อำเภอของจังหวัดเลย...อ่านต่อ
คณะสงฆ์อำเภอคลองหลวงร่วมกับคณะศิษย์ฯ วัดพระธรรมกายมอบเวชภัณฑ์และชุดส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-๑๙ แก่โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองสี่...อ่านต่อ
คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีจัดประชุมเจ้าคณะพระสังฆาธิการและเปิดศูนย์เรียนรู้การดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข รองรับการศึกษาดูงานจากทั่วประเทศ ณ วัดพระธรรมกาย...อ่านต่อ
คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีร่วมมือกับชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานีฯ และภาคีเครือข่าย จัดประกวด “บอกรักให้ก้องฟ้า ผ่านบทเพลงน้ำใจแม่” รอบคัดกรองสู่รอบระดับประเทศ...อ่านต่อ
สวัสดีครับ ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ นี้ ทางด้านสุขภาพกายเราต่างต้องใส่ใจดูแลกันเป็นพิเศษบนฐานวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal ส่วนทางด้านพลังใจนั้นยิ่งต้องให้ความสำคัญด้วยการแบ่งปันให้เราผ่านพ้นเรื่องนี้ไปด้วยกัน...อ่านต่อ
จาก “รายงานการสืบค้นคัมภีร์ The Book of Zambasta” นั้น สิ่งที่เราได้จากการสืบค้นประการแรกนั้น คือหลักฐานที่สามารถยืนยันถึงความมีอยู่จริงของเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมกายอย่างมิต้องสงสัย แต่ที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือ “หลักฐานธรรมกาย”...อ่านต่อ
การเรียนรู้จนเข้าใจความจริงเรื่องการดำเนิน ไปของโลกและชีวิตส่งผลให้เรามีความเห็นหรือทัศนคติที่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดท่าทีของเราว่าจะดำเนินชีวิตนี้ไปในทิศทางใดและอย่างไร จึงจะเป็นผลดี มีแต่ความสุข ความเจริญ...อ่านต่อ
ภายหลังจากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงดับขันธปรินิพพานไป ได้ปรากฏเหตุการณ์สำคัญในพระพุทธศาสนา ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากพุทธปรินิพพานล่วงไป ๓ เดือน นั่นคือ การรวบรวมพระธรรมวินัยของพระอรหันตเถระ ๕๐๐ รูป หรือที่เรามักเรียกว่า ปฐมสังคายนา...อ่านต่อ
บางคนบอกว่า รอให้รวยก่อนจะได้เอาเงินไปทำบุญ เพื่อให้ได้บุญมากที่สุด แต่หารู้ไม่ว่า..วิธีที่ง่ายและลัดที่สุด โดยไม่ต้องรอรวยและไม่ต้องลงทุนอะไรเลย คือ การทำใจหยุดนิ่งนี่เอง...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล