วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ โครงการส่งเสริมคุณธรรมความกตัญญู

กิจกรรมพิเศษ
เรื่อง : องอาจ ธรรมนิทา

 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมความกตัญญู

630907_026.jpg

      คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีร่วมมือกับชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานีฯ และภาคีเครือข่าย จัดประกวด “บอกรักให้ก้องฟ้า ผ่านบทเพลงน้ำใจแม่” รอบคัดกรองสู่รอบระดับประเทศ

 

630907_027.jpg

พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง)
ประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

 

630907_028.jpg

นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

 

630907_029.jpg

คุณสุดาลักษณ์ ชินวิรารัฒน์ ประธานชมรมรักษ์บวร
รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ และผู้บริหารศูนย์การค้าตลาดรังสิต

 

630907_030.jpg

       เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. ที่เวทีกลาง เต็นท์โดม ศูนย์การค้าตลาดรังสิต ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ภายในงานมหกรรมอาหารอิ่มอร่อยครบรส สู้วิกฤตโควิด-๑๙ “เศรษฐกิจกับจิตใจไปด้วยกัน” นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่คณะครูผู้ฝึกสอนและนักเรียนจาก ๑๙ ทีม ๑๖ โรงเรียน ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมความกตัญญูให้แก่เยาวชน เนื่องในเดือนวันแม่แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ “บอกรักให้ก้องฟ้า ผ่านบทเพลงน้ำใจแม่” รอบคัดกรองระดับจังหวัดปทุมธานี ซึ่งคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี โดยหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) โครงการสถานประกอบการรักษาศีล ๕ และโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ได้บูรณาการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ ชมรมสื่อดีดิจิทัล (D New Media) ภาคีเครือข่าย ตลาดสดน่าซื้อ เขต ๔ ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดปทุมธานี ศูนย์การค้าตลาดรังสิต สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี เป็นต้น ซึ่งการประกวดแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา โดยใช้เพลง “น้ำใจแม่” ซึ่งประพันธ์คำร้องโดย “ตะวันธรรม” เป็นบทเพลงในการประกวด ภายในงานพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม ได้เมตตามอบของที่ระลึกให้แก่ประธานในพิธีและคณะกรรมการตัดสิน ต่อด้วยการให้โอวาทในหัวข้อ “พระคุณมารดา” ในช่วงท้ายเป็นการ “มอบทาน มอบธรรม” มอบชุดส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-๑๙ ด้วยความห่วงใยประชาชนในสถานการณ์โรคระบาด โดยแต่ละชุดประกอบด้วยนมกล่อง ๖ กล่อง สเปรย์ แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ๑ ขวด ผ้าขนหนู ๑ ผืน ขนมปัง ๑ ชิ้น และลำไย ๑ กิโลกรัม ซึ่งสนับสนุนโดยวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก และผู้มีจิตอันเป็นกุศล

 

630907_031.jpg

       การจัดประกวดร้องเพลง “น้ำใจแม่” ในครั้งนี้ ถือเป็นการใช้พื้นที่ตลาดของชุมชนให้เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกฝนประสบการณ์ และปลูกฝังศีลธรรมแก่เยาวชนที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทเพลงอันทรงคุณค่าให้เข้าไปอยู่ในใจของเยาวชน มุ่งหวังส่งเสริมให้เยาวชนได้กลับมาทบทวน ตระหนักรู้ คิดเทิดทูน และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ผู้มีพระคุณยิ่งต่อทุกครอบครัว เป็นครูคนแรกของลูกที่โอบอุ้มเลี้ยงดู ปลูกฝังคุณธรรม ศีลธรรม บ่มเพาะนิสัยอันดี และเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จนกระทั่งเติบใหญ่เป็นทรัพยากรบุคคลอันมีคุณค่าของสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อม ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างกำลังใจแก่ทีมผู้เข้าประกวด เพื่อเข้าสู่รอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไป

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร