วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์วัดพระธรรมกาย

ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์
เรื่อง : องอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย

 

630907_032.jpg

          สวัสดีครับ ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ นี้ ทางด้านสุขภาพกายเราต่างต้องใส่ใจดูแลกันเป็นพิเศษบนฐานวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal ส่วนทางด้านพลังใจนั้นยิ่งต้องให้ความสำคัญด้วยการแบ่งปันให้เราผ่านพ้นเรื่องนี้ไปด้วยกัน ดังนั้นกระผมพร้อมด้วยหมู่คณะในนามวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก และผู้มีจิตอันเป็นกุศล จึงได้ประสานความร่วมมือกันลงพื้นที่เครือข่าย “บวร” คือ บ้าน วัด โรงเรียน และราชการ ในพื้นที่วงรอบของวัดพระธรรมกายอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายผลการดำเนินงานโครงการ “มอบทาน มอบธรรม ส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-๑๙”

           โดยล่าสุดได้ลงพื้นที่เครือข่าย “บ้าน” ในชุมชน เพื่อมอบนมกล่องพร้อมดื่มและสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ จำนวนกว่า ๑๐,๐๐๐ ชุด ให้แก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รวมจำนวนกว่า ๔๐ หมู่บ้าน อาทิ หมู่บ้านพฤกษา ๑๑ หมู่บ้านพฤกษา ๙ หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ ๒ หมู่บ้านภัสสร ๑๒ หมู่บ้านภัสสร ๒ หมู่บ้านพูนสุข หมู่บ้านบารานี หมู่บ้านพฤกษาวิลเลจ ๓ หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ ๓ หมู่บ้านศุภาวัลย์ หมู่บ้านพลพัฒน์ หมู่บ้านราชพฤกษ์ ๑ หมู่บ้านเดอะพาลาซเซตโต้ หมู่บ้านพฤกษาเกสร ๒๓ หมู่บ้านพฤกษา C หมู่บ้านพฤกษา ๑๒ หมู่บ้านพฤกษา B หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ หมู่บ้านพฤกษา ๖๔/๑ หมู่บ้านพฤกษา ๖๔/๒ หมู่บ้านพฤกษา ๑๓ หมู่บ้านไทยเข้มแข็ง หมู่บ้านราชพฤกษ์ ๒ หมู่บ้านธนนันท์ วิลเลจ หมู่บ้านพฤกษา D หมู่บ้านกนกพร หมู่บ้านเดอะแกรนด์ไทยสมบูรณ์ หมู่บ้านอินนิซิโอ หมู่บ้านเอื้ออาทรรังสิตคลองสาม หมู่บ้านพฤกษาวิลเลจ ๒๙ หมู่บ้านวรารักษ์ หมู่บ้านพงศกร หมู่บ้านทรัพย์สำราญ หมู่บ้านศุภลักษณ์ เป็นต้น ทั้งนี้ได้รับการอำนวยความสะดวกและประสานดำเนินงานโดยนายธเนศ รื่นกลิ่น ประธานสมาพันธ์หมู่บ้านจัดสรรอำเภอคลองหลวง คณะกรรมการนิติบุคคล และผู้นำชุมชนในพื้นที่อย่างดียิ่ง

           สำหรับโครงการ “มอบทาน มอบธรรม ส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-๑๙” โดย วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก และผู้มีจิตอันเป็นกุศล เพื่อขับเคลื่อนดำเนินงานสนองตามพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และสนองตามนโยบายฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ จังหวัดปทุมธานี ด้วยความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ที่ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง ทั้งในด้านสุขภาพอนามัย การประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิตประจำวัน และฐานะทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความยากลำบากแก่ประชาชนที่ต้องปรับรูปแบบการดำรงชีวิตบนฐานวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal อย่างกะทันหัน อีกทั้งยังเป็นทางมาแห่งบุญที่ผู้มีจิตอันเป็นกุศลได้มีโอกาสร่วมกันสั่งสมช่วยเหลือชุมชนรอบวัดพระธรรมกายในยามนี้ จึงกล่าวได้ว่า “ผลบุญเป็นของทุกท่าน ผลงานเป็นของทุกคน” พบกันใหม่ครั้งหน้า สวัสดีครับ

 

630907_033.jpg

630907_034.jpg

630907_035.jpg

630907_036.jpg

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร