วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ วัดพระธรรมกายมอบชุด-อุปกรณ์ ต้ายภัยโควิด-๑๙

ต้านภัยโควิด
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

 

วัดพระธรรมกายมอบชุด-อุปกรณ์ ต้ายภัยโควิด-๑๙

630907_012.jpg

 

630907_013.jpg

คณะสงฆ์อำเภอคลองหลวงร่วมกับคณะศิษย์ฯ วัดพระธรรมกายมอบเวชภัณฑ์และชุดส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-๑๙ แก่โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองสี่

        เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระครูวิจิตรอาภากร เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เจ้าอาวาสวัดสว่างภพ และพระมหาสุทธินารถ ญาณชโย เลขานุการเจ้าคณะตำบลคลองสี่ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสว่างภพ พร้อมด้วยนายนที พุ่มพวง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ นายทิวากรณ์ อุ่มอ่อนศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย กรรมการเลขานุการชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ (ส่วนกลาง) นายธีระพัฒน์ เรืองโรจน์ ผู้แทนวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ร่วมกันมอบ “อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ สิ่งของจำเป็น ส่งเสริมมาตรการต้านภัยโควิด-๑๙ เพื่อสถานศึกษาในชุมชน” ในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ประกอบด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ Sanitizer สำหรับฉีดทำความสะอาดมือพร้อมรีฟิลสำหรับเติมบรรจุแกลลอน ที่กดเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือแบบเท้าเหยียบชนิดโลหะพร้อมรีฟิลสำหรับเติมบรรจุแกลลอน เป็นต้น

 

630907_014.jpg

        นอกจากนี้ยังมอบ “ชุดส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-๑๙” ประกอบด้วยนมกล่องพร้อมดื่ม และสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ รวม ๒๐๐ ชุด

 

630907_015.jpg

     สำหรับการมอบอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ และสิ่งของจำเป็นเพื่อส่งเสริมมาตรการต้านภัยโควิด-๑๙ และ “ชุดส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-๑๙” นั้น เป็นการดำเนินงานสนองตามพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และสนองตามนโยบายฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ด้วยความห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบในสถานการณ์โรคระบาด โดยคณะสงฆ์อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีร่วมกับวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกและผู้มีจิตอันเป็นกุศล มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการขยายผลการดำเนินงานส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-๑๙ ถึงประชาชนในชุมชน เพื่อผ่านสถานการณ์โรคระบาดไปด้วยการแบ่งปันสืบไป

 

630907_016.jpg

        ยอดความช่วยเหลือที่วัดพระธรรมกายช่วยเหลือคนไทยในภาวะโควิด-๑๙ ระหว่างวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ - ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย คณะศิษย์ฯ มอบเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ป้องกันโควิด-๑๙ แก่วัด โรงพยาบาล สถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยโควิด-๑๙ สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช โดยมีรายการดังต่อไปนี้

• เสื้อคลุม ๑,๓๐๐ ชุด

• ถุงมือ ๖๐๐ คู่

• ถุงเท้า ๖๐๐ คู่

• แว่นครอบตา ๕๐ ชิ้น

• แอลกอฮอล์ ๑,๘๘๒ ลิตร

• แอลกอฮอล์แบบเจล ๔๕๗ ลิตร

• แอลกอฮอล์บรรจุขวด ๓,๙๗๕ ขวด

• สเปรย์แอลกอฮอล์ ๒๖,๐๔๔ ขวด

• แท่นจ่ายเจลแอลกอฮอล์แบบเหยียบ ๓๐ แท่น

• หน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า ๒๘,๐๐๕ ชิ้น

• Face Shield ๒,๙๖๔ ชิ้น

• กล้องเทอร์โมสแกนพร้อมอุปกรณ์ ๒ ชุด

• ชุดเวชภัณฑ์ป้องกันไวรัส ๒๑,๐๐๐ ชุด

 

630907_017.jpg

630907_018.jpg

        อีกทั้งยังจัดโครงการ MEDITATE AGAINST #COVID-19 “หยุดใจ ชนะภัยโควิด” ให้ประชาชนในประเทศต่าง ๆ นั่งสมาธิออนไลน์ ซึ่งมีผู้ร่วมนั่งสมาธิแล้วกว่า ๑๖.๘ ล้านนาที

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร