วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ สร้างพลังชีวิต ณ เมืองยาบิฮู (Nyabihu)

การเดินทางเพื่อสันติภาพโลก
เรื่อง : กองบรรณาธิการ


สร้างพลังชีวิต
ณ เมืองยาบิฮู 
(Nyabihu)

6310_001.jpg

       ในหลายเดือนก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-๑๙ ระบาด พระอาจารย์ ดร.ปรมัย ธนิสฺสโร และพระอาจารย์ทิโมตี ธีรนนฺโท ได้ไปที่เมืองยาบิฮู (Nyabihu) ทางตอนเหนือของประเทศรวันดา (Rwanda) เพื่อนำนั่งสมาธิ และแสดงธรรมในหัวข้อการสร้างพลังวัยสดใส (Youth Empowerment) แก่ชมรม Rwanda Youth Club ซึ่งมีผู้สนใจเข้าฟังจำนวนมาก


6310_002.jpg

       พระอาจารย์ทิโมตี ธีรนนฺโท แสดงธรรมโดยชี้ให้เห็นว่า การเพิ่มศักยภาพนั้นต้องเริ่มจากภายใน ซึ่งจะทำให้รู้จักตัวเองอย่างลึกซึ้ง ตั้งแต่ด้านความสามารถที่ตัวเองมี Passion ในชีวิต และสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ การเลือกสิ่งที่ถูกต้องเข้ามาในชีวิต


6310_003.jpg

      แต่การที่ใครจะเลือกสิ่งที่ถูกต้องให้ชีวิตได้นั้น เขาต้องมีการหยั่งรู้ (Intuition) ที่ชัด มีความรับผิดชอบทั้งทางด้านสุขภาพ ความสัมพันธ์ เศรษฐกิจ และจิตใจของตัวเอง เพราะถ้าคนเราไม่มีความรับผิดชอบ ก็อาจจะเกิดปัญหาตามมาอย่างมากมาย ส่วนวิธีที่ทำให้เรามีการหยั่งรู้ที่ชัดเจน เพื่อทำให้เกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้นในการเลือกทางเดินชีวิตได้เหมาะสม ก็คือ การทำสมาธิ


6310_004.jpg

      จากนั้น พระอาจารย์ทิโมตี ธีรนนฺโท จึงนำทุกคนนั่งสมาธิ และบอกถึงประโยชน์ของการทำสมาธิ ซึ่งหลาย ๆ คนรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุข จนมีผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่า เธอรู้สึกเหมือนลอยอยู่ในอากาศ ส่วนอีกคนก็บอกว่า เธอรู้สึกว่าปราศจากความคิดทั้งปวง และที่น่าปลื้มใจคือ มีชายคนหนึ่งบอกว่าสามารถเห็นพระอาทิตย์สว่างได้ตลอดเวลา ซึ่งตอนที่พระอาทิตย์สว่างนั้น เขารู้สึกเหมือนตัวเขาหายไป เหลือเพียงความรักและความเมตตาที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน


6310_005.jpg

         พลังวัยสดใสได้ปรากฏขึ้นจากภายในของชาวเมืองยาบิฮูแล้ว เป็นพลังมวลแห่งความสุขสงบ ความรัก ความเมตตา และเห็นคุณค่าในตัวเองที่จะไปบันดาลให้สิ่งดี ๆ เกิดขึ้นที่นี่ต่อไป...

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๒๑๔ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล