วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ส่องธรรม ล้ำภาษิต : เศร้าหมอง - บริสุทธิ์

ส่องธรรม ล้ำภาษิต
เรื่อง : อิ่มธรรม

เศร้าหมอง - บริสุทธิ์

ส่องธรรม ล้ำภาษิต : เศร้าหมอง - บริสุทธิ์ , วารสาร , อยู่ในบุญตุลาคม , อานิสงส์แห่งบุญ , นิตยสาร , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย

อตฺตนา ว กตํ ปาปํ       อตฺตนา สงฺกิลิสฺสติ
อตฺตนา อกตํ ปาปํ       อตฺตนา ว วิสุชฺฌติ

ตนทำชั่ว ตัวก็เศร้าหมองเอง
ตนไม่ทำชั่ว ตัวก็บริสุทธิ์เอง

(๒๕/๒๒)

 

ใครทำกรรมใดไว้ ย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้น
ไม่มีใครดลบันดาลให้เป็นไป เว้นแต่ตัวเราเอง
เราทำไม่ดี เราก็เศร้าหมองเอง
คนมากมายจะชื่นชมว่าเราดี เราก็ไม่ดีตามคำนั้น
เราทำความดี เราก็มีความบริสุทธิ์
คนมากมายจะก่นด่าว่าเราเลว เราก็ไม่ได้เลวตามคำนั้น
เศร้าหมองเกิดจากบาป
ความบริสุทธิ์เกิดจากบุญ
เราทำบาป ตัวเราก็เศร้าหมอง
เราสั่งสมบุญ ตัวเราก็เกิดความบริสุทธิ์
ดังนั้น ความเศร้าหมองหรือความบริสุทธิ์ของตัวเรา
ไม่มีใครหรือผู้วิเศษใดกระทำให้เรา
ความเศร้าหมองหรือความบริสุทธิ์ของเรา
ล้วนเกิดจากการกระทำของตัวเราเอง

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๖๙ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล