วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ พิธีตักบาตรพระภิกษุ-สามเณร ๑,๓๓๗ รูป ฉลองเมืองลำปาง ๑,๓๓๗ ปี

ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป
เรื่อง : พรพิสุทธิ์ ดุจรัตน

พิธีตักบาตรพระภิกษุ-สามเณร ๑,๓๓๗ รูป
ฉลองเมืองลำปาง ๑,๓๓๗ ปี

อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนมกราคม2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072  , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป , พิธีตักบาตรพระภิกษุ-สามเณร ๑,๓๓๗ รูป ฉลองเมืองลำปาง ๑,๓๓๗ ปี , นครลำปาง

    นครลำปางเป็นเมืองที่พระพุทธศาสนาอยู่คงคู่เป็นส่วนหนึ่งกับผู้คนมายาวนาน  ทั้งในวิถีชีวิต  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  และสถาปัตยกรรมท้องถิ่น

            การตักบาตรก็เป็นหนึ่งในพุทธประเพณีที่ชาวลำปางให้ความสำคัญ และจัดกิจกรรมต่อเนื่องกันมาอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อเป็นการสืบสานพุทธประเพณีสำคัญ ในวาระฉลองครบ ๑,๓๓๗ ปีเมืองลำปางครั้งนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง เทศบาลตำบลลำปางหลวงเทศบาลตำบลเกาะคา องค์กรสนับสนุนการตักบาตรพระทั่วโลก (WSAF) สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ สมาคมรวมใจไทยลำปาง จึงจัดพิธีตักบาตรพระภิกษุ-สามเณร ๑,๓๓๗ รูปขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บริเวณหน้าวัดพระธาตุลำปางหลวง ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยได้รับความเมตตาจากพระครูพิสุทธิ์พัฒนพิธาน เจ้าคณะอำเภอเกาะคา เป็นประธาน


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนมกราคม2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072  , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป , พิธีตักบาตรพระภิกษุ-สามเณร ๑,๓๓๗ รูป ฉลองเมืองลำปาง ๑,๓๓๗ ปี , นครลำปาง

ฝ่ายสงฆ์ และมีพระภิกษุ-สามเณร ๑,๓๓๗ รูป มาเป็นเนื้อนาบุญ

              พิธีกรรมเริ่มด้วยคณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร    จากนั้นนายอดุลย์ กันธิดา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลลำปางหลวง กล่าวต้อนรับ ตามด้วยนายแพทย์ภาณุเมศและเด็กหญิงจินดามณี ศรีสว่าง นำกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะนายมนตรี นาคถาวร นายอำเภอเกาะคา กล่าวรายงานการจัดงาน และนายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวเปิดงานตักบาตร


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนมกราคม2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072  , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป , พิธีตักบาตรพระภิกษุ-สามเณร ๑,๓๓๗ รูป ฉลองเมืองลำปาง ๑,๓๓๗ ปี , นครลำปาง

             จากนั้นเป็นพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่สอบตอบปัญหาธรรมะคำแปลแม่บทในพระพุทธศาสนา สอบสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร และพิธีมอบข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ พิธีกล่าวอัญเชิญ เทวดา พิธีกล่าวคำ ถวายภัตตาหารไทยธรรม คิลานเภสัช ค่ายานพาหนะ พิธีมอบทุนเพื่อสนับสนุนงานการศึกษาแก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม ๙ โรงเรียน และพิธีถวายปัจจัยบำรุงวัดพระธาตุลำปางหลวงก่อนที่คณะสงฆ์จะแปรแถวออกบิณฑบาตเป็นลำดับต่อไป


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนมกราคม2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072  , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป , พิธีตักบาตรพระภิกษุ-สามเณร ๑,๓๓๗ รูป ฉลองเมืองลำปาง ๑,๓๓๗ ปี , นครลำปาง

            ภาพการตักบาตรพระภิกษุ-สามเณร ๑,๓๓๗ รูปครั้งนี้ ถือเป็นภาพประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่ชาวลำปางได้เดินทางมาร่วมสั่งสมมหาทานบารมี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองครอบครัว และน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ทั้งยังเป็นต้นแบบให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอดรักษาประเพณีวัฒนธรรมชาวพุทธอย่างยั่งยืน จะได้นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาสืบไป ขอกราบอนุโมทนาสาธุการ

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๘๑ เดือนมกราคม ๒๕๖๑

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร