วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ เยาวชนชายไทยใครๆ ก็บรรพชากัน Any Thai male youth enters the novicehood.

ชวนบรรพชา 
เรื่อง : ปริญดา วัฒนจึงโรจน์ เยาวชนชายไทย

 

เยาวชนชายไทยใครๆ ก็บรรพชากัน
Any Thai male youth enters the novicehood.

     ปิดเทอมเพิ่มบุญใหญ่

พ่อแม่ไซร้ได้เปรมปรีดิ์

ชักชวนล้วนเด็กดี

ปิดเทอมนี้บรรพชากัน

     หนึ่งได้มาฝึกฝน

สำรวมตนสมานฉันท์

สมาธิฝึกจิตพลัน

กิจสร้างสรรค์เสริมปัญญา

     สองได้ฝึกความดี

บารมีแสวงหา

ซึ้งคุณของมารดา

แลบิดามิเสื่อมคลาย

     สามฝึกการทำงาน

อีกเจือจานมิตรสหาย

ช่วยงานไม่ดูดาย

งานหลากหลายได้ทำเป็น

     สามข้อก่อเด็กดี

ปิดเทอมนี้จะได้เห็น

สุขหนุนบุญบำเพ็ญ

สร้างเด็กเป็นหน่อพุทธา

     มาเถิดมาด้วยกัน

ร่วมสร้างสรรค์สร้างปัญญา

ชวนกันบรรพชา

ดวงบุญญาขยายเอย

 

Come join the ordination in harmony,
To gain merit and productivity;
Come ordain, acquire the state of novice
To expand the sphere of our merit.
During school break, it’s time of glee,
Parents and kids can raise merit tremendously,
We invite kids to be ordained,
During the break, come join and train.
First, in training, restraint we do,
In harmony, practice with clue;
Meditation, one best activity,
To build wisdom that is healthy.
Second, goodness here we cherish,
Perfection pursuit, we train for it;
With great wisdom, we comprehend
Our beloved parents’ benevolence.
Third, with chores we’re assigned;
From this practice, to everything we can apply,
To help our friends and families,
With multiple skills and capabilities.
With all these three, a good kid’s created,
During this school break, the creation’ll beget;
From this happiness and this merit,
We create heirs of Buddha and great Buddhists.

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๙๖ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล