วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ เล่นหมากรุกยังต้องคิด เดินหมากชีวิตไม่คิดได้อย่างไร

ลูกหลวงพ่อ
เรื่อง : พระมหาภูรัช ทนฺตวํโส

 

เล่นหมากรุกยังต้องคิด
เดินหมากชีวิตไม่คิดได้อย่างไร

    เพราะกาลเวลาไม่เคยหยุดนิ่ง ชีวิตจึงไม่อาจหยุดอยู่กับที่ คนฉลาดจะใช้เวลาในชีวิตอย่างมีค่า เพื่อวางแผนและดำเนินไปในสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่น ก่อนที่มันจะค่อย ๆ หมดลงไปเรื่อย ๆ จนถึงวันสุดท้ายที่หลับลาตาโลก

    การตั้งต้นคำถามในการดำเนินชีวิตที่ดีที่สุดนั้น คงไม่ใช่เริ่มต้นที่ว่า เราจะดำเนินชีวิตนี้อย่างไร (not HOW), หรือไม่ใช่ว่าเราจะทำอะไร (not WHAT), แต่เป็นว่า เราจะดำเนินชีวิตในแต่ละวันไปทำไม (but WHY)! คำถามที่ว่าทำไมนี้แหละ ที่เราต้องตอบตัวเองให้ชัด เพื่อตั้งวัตถุประสงค์ในสิ่งที่เราต้องการจริง ๆ แล้ว WHAT กับ HOW จึงจะตามมา

 

         “อาตมามีฉายาว่า ภทฺทธมฺโม ชื่อเดิมคือ ชิว ฮั่น เสียง (Chiu Han Xiang) อายุ ๓๘ ปี เป็นชาวสิงคโปร์ สัญชาติจีน การตั้งใจบวชพระในครั้งนี้ เพื่อจะตอบแทนพระคุณพ่อและแม่ เมื่อตั้งวัตถุประสงค์ คือการตั้งใจจะตอบแทนคุณแล้ว ก็คิดอยู่ตลอดว่า เราจะทำอะไร ทำอย่างไร และแค่ไหนดี จนได้มาพิจารณาไตร่ตรองตามคำสอนที่มีแต่ในพระพุทธศาสนาที่ว่า

        “..ถ้าว่าจะแทนคุณมารดาบิดาน่ะ ให้เอาทองคำมาทั้งแผ่นนั่นแหละ เป็นเจ้าจักรพรรดินิรมิตแผ่นปฐพีให้เป็นทองคำทั้งแผ่น มอบให้บิดามารดา มอบให้เป็นสมบัติพัตราธิราช ให้บิดาเป็นเจ้าจักรพัตราธิราช ให้มารดาเป็นพระมเหสีของพระเจ้าจักรพัตราธิราช เป็นแต่กตัญญูต่อบิดามารดา ไม่ใช่ว่าตอบแทนคุณ

        แม้ว่าจะเอาบิดามารดาขึ้นนั่ง ให้มารดาขึ้นนั่งบ่าขวา บิดาขึ้นนั่งบ่าซ้าย ถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนนั้นเสร็จ จนหมดอายุของลูกนั่นแหละ จะชื่อว่าแทนคุณบิดามารดาก็หาไม่

       หากจะได้ชื่อว่าเป็นคนกตัญญูกตเวทีต่อมารดาบิดา ชื่อว่าแทนคุณแท้ ๆ แล้ว ต้องให้มารดาบิดาที่ไม่มีศรัทธา ให้มีศรัทธาขึ้น ที่ไม่มีศีล ให้มีศีลขึ้น ที่ไม่เลื่อมใส ให้เลื่อมใสขึ้น ที่ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษ ให้รู้จักบาปบุญคุณโทษขึ้น ทั้ง ๔ ประการนี้ ผู้หญิงก็แทนคุณบิดามารดาได้ ผู้ชายก็แทนคุณบิดามารดาได้”

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๗

 

       “อาตมาจึงได้รู้ว่า วิธีการที่จะตอบแทนคุณให้ถูกดีและถึงดีนั้น คงไม่ใช่เพียงแต่ไม่ทำให้ท่านทุกข์ หรือให้สมบัติให้ท่านมีความสุขในปัจจุบันเท่านั้น อาตมาจึงตั้งใจมาบวชให้คุณแม่อีกครั้ง และนี้เป็นครั้งที่ ๓ ในชีวิต

       “หัวใจสำคัญของการบวชพระมีเป้าหมายหลักคือการปฏิบัติธรรมเพื่อให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ แต่ระหว่างเส้นทางการดำเนินชีวิต เราควรศึกษาพระธรรมคำสอน หมั่นสั่งสมบุญทุกบุญ ฝึกหัดขัดเกลาตัวเองให้ดี และเทศนาโปรดญาติโยมตามสมควร

       “เมื่ออาตมาได้ปฏิบัติธรรม อาตมาเห็นใจตัวเองชัดขึ้น รู้จักจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเราเอง จนสามารถตัดนิสัยที่ไม่ดี และสร้างนิสัยที่ดีให้เกิดขึ้นได้ ทำให้เราเป็นคนที่ดีกว่าเดิม ซึ่งอาตมาชอบวิถีชีวิตของพระที่สงบเรียบง่ายแบบนี้ และรักการนั่งสมาธิมาก เพราะศีลและสมาธิทำให้อาตมามีความสุข เติมเต็มความสมบูรณ์ในใจให้เต็มเปี่ยมเสมอ อีกทั้งสมาธิยังทำให้เราเข้าใจผู้อื่นได้มากขึ้น เอาใจใส่ต่อสิ่งต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น และผ่านสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการคิดบวกอย่างที่มีแต่อารมณ์สบาย และแม้กระทั่งปล่อยวางได้ในสิ่งที่ยึดมั่น การปฏิบัติธรรมนี้เองจึงทำให้สิ่งแวดล้อมรอบตัวของพระภิกษุน่าอยู่

      “คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้โลกเกิดสันติสุขอย่างแท้จริง สอนให้คนรู้วิธีการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง รู้จักกฎแห่งกรรม บาปบุญคุณโทษ และการตอบแทนพระคุณ รู้จักการแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุมีผล มีสติ และชาญฉลาด เน้นการพัฒนาคุณธรรมในตัวเราเองก่อน นี้คือสิ่งที่อาตมาคิดว่า ผู้ชายทุกคนควรให้โอกาสตัวเองมาบวช เพราะธรรมะในพระพุทธศาสนาจะพัฒนาตั้งแต่จิตวิญญาณ จนแสดงออกมาเป็นนิสัยที่ถูกต้อง และเขาจะเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างที่ตัวเองภาคภูมิใจ”

          อาภรณ์ชุดสุดท้าย       กาสายะ
ชีพสุดท้าย คือพระ                ผ่องแผ้ว
วิชชาสุด คือธรรมะ                พุทธเจ้า
จารจดไว้ลูกแก้ว                   จักแคล้ว บ่วงมาร

           ตะวันธรรม, วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๙๙ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล