วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๙๙ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ฉบับที่ ๑๙๙ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒
คุณซิกูร์เดอร์ ฟอสเตียนซอน ได้เชิญเพื่อน ๆ ผู้ร่วมงาน และผู้ที่สนใจการทําสมาธิ มาฝึกสมาธิร่วมกัน ๑ สัปดาห์ ณ อาคารยาอีส...อ่านต่อ
การบวชมีอานิสงส์มากมายจะนับจะประมาณมิได้ ด้วยเหตุนี้ทำให้มีคนสมัครบวชในโครงการต่าง ๆ ของวัดพระธรรมกายเป็นจำนวนมาก...อ่านต่อ
เราเกิดมาทําไม ?” ผมรู้คําตอบของคําถามนี้ตั้งแต่เด็ก ๆ และเข้าใจเรื่องบุญ บาป รวมทั้งมโนปณิธานต่าง ๆ ของหลวงพ่อ แต่ผมเองก็ไม่ได้ซาบซึ้งกับสิ่งที่ผู้คนมากมายต่างแสวงหาขนาดนั้น...อ่านต่อ
วันเพ็ญเดือน ๘ หรือที่เรียกว่า “วันอาสาฬหบูชา (วันพระธรรม)” ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่จะถึงนี้ นับเป็นอีกวันหนึ่งที่เราพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะได้มาร่วมกันตรึกระลึกนึกถึงพระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธองค์...อ่านต่อ
ถ้าหากการทำดีมีผลเป็นการถูกปองร้ายถึงชีวิต เราจะยังคงทำความดีอยู่ไหม ? เชื่อว่าหลายคนคงตัดสินใจล้มเลิก หากมิใช่เพื่อความปลอดภัยของตนเอง ก็เพราะเป็นห่วงจิตใจของญาติมิตร...อ่านต่อ
อาตมามีฉายาว่า ภทฺทธมฺโม ชื่อเดิมคือ ชิว ฮั่น เสียง (Chiu Han Xiang) อายุ ๓๘ ปี เป็นชาวสิงคโปร์ สัญชาติจีน การตั้งใจบวชพระในครั้งนี้ เพื่อจะตอบแทนพระคุณพ่อและแม่...อ่านต่อ
สวัสดีครับ เล่มนี้ขอเริ่มต้นด้วยข่าวสว่างในการรวมพลังทุกภาคส่วนร่วมสร้างสัปปายะให้ “วัดสวยด้วยความสุข” ซึ่งเกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจกันของคณะสงฆ์และภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม...อ่านต่อ
คณะนักวิจัยของสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (DIRI) ได้รับเชิญจากท่านเจ้าคุณ พระชยานันทมุนี ให้ไปร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๒...อ่านต่อ
ปัจจุบัน มีชาวเมืองลอสแอนเจลิสที่สนใจการฝึกสมาธิอยู่ไม่น้อย ด้วยเหตุนี้พระอาจารย์ ดร.นิโคลัส ฐานิสฺสโร จึงได้รับนิมนต์จากชาวไทยที่อาศัยอยู่ที่นี่ให้ไปสอนสมาธิหลายครั้งแล้ว...อ่านต่อ
มนุษย์เรากว่าจะมารู้บุญรู้บาป ก็โตกันแล้วทั้งนั้น ในระหว่างนั้นตั้งแต่เล็กจนโต กว่าจะมาถึงวันรู้บุญรู้บาป มนุษย์มักจะทำบาปมาคนละไม่น้อย พูดง่าย ๆ มนุษย์เริ่มชีวิตด้วยการมีหนี้บาปติดลบมาแล้วตั้งแต่เล็ก...อ่านต่อ
พระอัครสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ละพระองค์ย่อมบังเกิดขึ้นด้วยปณิธานอันแรงกล้า ที่จะรับภาระงานพระศาสนาเคียงคู่บารมีธรรมของพระศาสดา...อ่านต่อ
การทำอาชีพที่พระพุทธเจ้าทรงห้าม ก็เหมือนมีทุกข์เป็นเงาตามตัว เข้าทำนอง "อิ่มท้องแต่พร่องทางใจ" คือ ยิ่งรวยได้ทรัพย์มากเท่าไร บาปกรรมก็ยิ่งเพิ่มขึ้น...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

**วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์
แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ