วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 57 กรกฏาคม ปี 2550

ฉบับที่ 57 กรกฏาคม ปี 2550
มหารัตนวิหารคดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์รวม ใจผู้มีบุญทุกชาติ ทุกภาษา ทั่วโลก หลายแสนคน ที่จะหลั่งไหลมาประพฤติปฏิบัติธรรม ณ สถานที่แห่งนี้ และเป็นประดุจมหารัตนบัลลังก์ของพุทธบุตร ทั่วโลกหลายแสนรูป ......อ่านต่อ
การถวายวิหารเป็นสังฆาราม เป็นสิ่งที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ซึ่งพระบรมศาสดาทรง ทรงเล็งเห็นประโยชน์ว่า เป็นสิ่งที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้สงฆ์ได้บำเพ็ญ สมณธรรม ......อ่านต่อ
เมื่อตั้งใจทำอย่างจริงจังแล้ว ผลแห่งการปฏิบัติอย่างจริงจังย่อมจะปรากฏ แม้ร่างกายสังขาร จะไม่อำนวย จะเจ็บป่วยไข้ ด้วยโรคภัยที่ร้ายแรง แต่ก็สู้กำลังใจที่เข้มแข็งแน่วแน่ ......อ่านต่อ
"เด็ดดอกไม้ สะเทือนถึงดวงดาว" วาทะของไอสไตน์ประโยคนี้แฝงความหมายที่ลึกซึ้งและเป็นอมตะเสมอ เนื่องเพราะความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งในโลกล้วนมีความสัมพันธ์กัน ......อ่านต่อ
การพูดเท็จ หมายถึง การที่บุคคลใดเจตนาพูดให้ผู้ฟังเข้าใจผิดไปจากความจริง เมื่อไม่รู้กล่าวว่ารู้ หรือเมื่อเห็นกล่าวว่า ไม่เห็น นอกจากนี้การพูดเท็จยังรวมไปถึงการทำเท็จให้ผู้อื่นหลงเชื่อด้วย ......อ่านต่อ
คุณพ่อคุณแม่ที่เป็นเจ้าของกิจการ ส่วนมากก็หวังที่จะให้ลูกๆ ซึ่งเป็นทายาท มารับเอางานไปดูแล ไปทำแทน ด้วยกันทั้งนั้น แต่ว่าบางครั้งก็สมหวัง บางครั้งก็ผิดหวัง แล้วก็มักจะไม่ทราบด้วยว่า ทำไมจึงสมหวัง ทำไมจึงผิดหวัง ......อ่านต่อ
สิ่งหนึ่งที่เราเองจะทำเป็นประจำสม่ำเสมอไม่ขาดเลย คือ การนั่งสมาธิและทั้งวันไม่ว่าจะทำภารกิจอะไร ใจก็จะมีสมาธิไปด้วย ตลอดเวลา ......อ่านต่อ
การล่วงเกินหรือทำอันตรายต่อพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ซึ่งปราศจากอันตรายต่อผู้ใด ถือเป็นกรรมหนัก เป็นทางมาแห่ง อัปมงคลและความย่อยยับของชีวิต ผู้ทำจะต้องได้รับอันตราย และความทุกข์อย่างแสนสาหัส ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ