วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 94 สิงหาคม ปี2553

ฉบับที่ 94 สิงหาคม ปี2553
การบวช คือ วิธีการตรงลัดที่สุดในการตอบแทนคุณผู้เป็นบุพการี หากตั้งใจบวชและฝึกฝน ตนเองตามหลักพระธรรมวินัย......อ่านต่อ
น่าอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งที่การบวชเข้าพรรษา ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศในปีนี้ ได้ปรากฏเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ของการบวช......อ่านต่อ
“พรรษา” แปลว่า ฤดูฝน “เข้าพรรษา” หมายถึงเข้าฤดูฝน วันเข้าพรรษา ก็คือ วันแรกที่พระสงฆ์จะอยู่จำพรรษาที่วัด ไม่ไปพักแรมหรือ ค้างคืนที่ไหนจนครบ ๓ เดือน......อ่านต่อ
พรรษานี้ มีชาวต่างชาติเดินทางมาบวชเป็นพระรั่ง ในโครงการอบรม ธรรมทายาทนานาชาติจำนวนมาก และเข้าร่วมบรรพชาสามเณร ในโครงการ "บวชพระแสนรูปเข้าพรรษา" ......อ่านต่อ
แต่ผู้ที่จะฝึกอบรมตนให้มีคุณสมบัติ ๕ ประการนี้ ได้ช้าหรือเร็วนั้น ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนมี "คุณสมบัติพื้นฐานของคน"Ž ติดตัวมามากน้อยแค่ไหน ......อ่านต่อ
นิสัยเห็นแก่ตัว เกิดจากสาเหตุอะไร และถ้าเจอเพื่อนร่วมงานประเภทนี้ ควรจะวางตัวอย่างไร.. ......อ่านต่อ
คนเรามีวัยต่างกัน ประสบการณ์ชีวิตต่างกัน สิ่งแวดล้อมที่เติบโตมาแต่ละช่วงก็ต่างกัน ดังนั้น ความคิด ความเห็น ความชอบ หรือรสนิยมต่าง ๆ......อ่านต่อ
พอเสียงนี้ดังขึ้นรู้ได้ทันทีเลยว่ามีแขกมาเยือน บริเวณนอกชานกุฏิหลวงพ่อมักมีอาคันตุกะ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล