คนที่ไม่ควรคบ

วันที่ 05 กพ. พ.ศ.2559

คนที่ไม่ควรคบ

อนตฺถา  ตาต  วฑฺฒนฺติ  พาลํ  อจฺจูปเสวโต
มาสฺสุ  พาเลน  สงฺคจฺฉิ  อมิตฺเตเนว  สพฺพทา

ลูกเอ๋ยความฉิบหายย่อมขยายวงออกไป
เมื่อคบหากับคนพาลมากไป
เจ้าอย่าได้สังคมกับคนพาลเลย
เพราะการอยู่ร่วมกับคนพาลมีแต่ทุกข์ร่ำไป
เหมือนอยู่ร่วมกับศัตรูนั้นแหละ
(ขุ.ชา ๒๗/ ๑๒๙๐/๒๖๖)

                     เราควรคบหาให้ได้กับทุกคนไม่เลือกเพศ วรรณะ ฐานะ ฯลฯ ยกเว้น คนพาลการคบคนพาลจะทำให้คิดผิด พูดผิด ทำผิดผิดจากทำนองคลองธรรมอันดีงามคบคนพาลจะเกิดความวุ่นวายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกองไฟที่ขยายวงเผาไหม้ไปเรื่อยๆการอยู่กับคนพาลเหมือนอยู่กับศัตรูเพราะสามารถทำความเดือดร้อนได้ทุกเมื่อทำอันตรายให้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะใจคนพาลนี้มืดมัวพร้อมคิดร้าย พูดร้าย ทำร้ายตลอดเวลาห่างๆ คนพาลเข้าไว้ แม้จำเป็นเจอะเจอก็ไม่ทำความสนิทสนมไม่ไปรับเชื้อพาล ไม่ซึมซับความเป็นพาลให้หมั่นทำความดีและคบบัณฑิตเข้าไว้คนพาลจะห่างหายไปเรื่อยๆเพราะดีกับชั่ว สว่างกับมืด ขาวกับดำไปด้วยกันไม่ได้หรอก

-----------------------------------------------------------
" หนังสือส่องธรรม ล้ำภาษิต "
พระครูสมุห์ณรงค์  ทนฺตจิตฺโต

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.038348364830017 Mins