ข้อแท้จริงเกี่ยวกับคดีของหลวงพ่อธัมมชโย

วันที่ 26 ธค. พ.ศ.2559

ข้อแท้จริงเกี่ยวกับคดีของหลวงพ่อธัมมชโย

เคลียร์ข่าววัด , วัดพระธรรมกาย , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , คำสอน , ศาสนา , ความเชื่อ , หลวงพ่อธัมมชโย , ร. ลิ่วเฉลิมวงศ์ , อยู่ในบุญ , สื่อธรรมะ , ข้อแท้จริงเกี่ยวกับคดีของหลวงพ่อธัมมชโย

ข้อแท้จริงเกี่ยวกับคดีของหลวงพ่อธัมมชโย

1.หมายที่ 1 กรณีสหกรณ์ ...
      พ.ศ. 2558 พบ DSI ให้ข้อมูลไปหมดแล้ว + เงินที่รับและไม่ทราบที่มา คณะศิษย์เยียวยาแล้ว + ท่านอาพาธ จึงไปให้การไม่ได้ ด้านเงินบริจาค ที่หลวงพ่อกับวัดได้รับ คาดว่าประมาณ 8% ของทั้งหมด ซึ่งลูกศิษย์ตั้งกองทุนเยียวยาและทยอยมอบให้เกือบครบจำนวนแล้ว ส่วนเงินสหกรณ์อีก 92% ที่เหลือทำไมไม่ไปตามหาว่าอยู่ที่ไหน??? ทำไมมาจงใจไล่บี้ เล่นข่าวแต่กับวัดพระธรรมกาย เรารู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม


2.หมายที่ 2 เวิล์ดพีซ...
      ข้อหาบุกรุกที่ป่า พ.ร.บ.2484 มูลนิธิตะวันธรรม ซึ่งมีพระเทพญาณมหามุนีเป็นประธานมูลนิธิ ครอบครองพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้อง แต่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่าบุกรุกป่า แผ้วถางป่า, สร้างอาคารปิดทางน้ำสาธารณะ

      ที่สำคัญ !!! คือ ข้อกล่าวหามาจากผู้แปลภาพถ่ายทางอากาศ (ที่นำมาเป็นหลักในการกล่าวหานั้น) ไม่ได้รับอนุญาตให้ต่อทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญสำนักงานศาลยุติธรรม  เพราะกระทำความผิดร้ายแรง   เมื่อให้ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานศาลยุติธรรมที่ได้รับการต่อทะเบียนถูกต้องอ่านแผนที่ทางอากาศแล้ว ผลปรากฏว่า...

        1.ที่ดินตรงนี้ ไม่มีสภาพเป็นป่ามากว่า 50 ปีแล้ว
        2.บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารใน WPV ไม่มีทางน้ำสาธารณะและทางสาธารณะแต่อย่างใด


3.หมายที่ 3 ภูเรือ...
       ขอยืนยันว่า ไม่มีพื้นที่ของทางวัดพระธรรมกายอยู่ในเขตป่าสงวนอย่างแน่นอน ซึ่งคดีไม่ได้เกี่ยวกับวัดและหลวงพ่อแต่อย่างใด เพราะที่ดิน 129 ไร่ เป็นที่ธรณีสงฆ์และมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องชัดเจน   ส่วนที่ดิน 52 ไร่ เป็นของชาวบ้านไม่ใช่ที่ดินของทางวัดแต่อย่างใด ดังนั้นการกล่าวหาวัดและหลวงพ่อ จึงเป็นการกล่าวหาที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย

        สรุป หลวงพ่อธัมมชโยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตั้งแต่เบื้องต้น เพราะกระบวนการยุติธรรม ไม่ใช่เริ่มต้นที่ศาล แต่เริ่มต้นตั้งแต่พนักงานสอบสวนแล้ว ซึ่งหลวงพ่อธัมมชโยและวัดพระธรรมกายได้ให้ความร่วมมือ  ให้พบ  ให้ข้อมูล กรณีสหกรณ์คลองจั่น จนครบถ้วนแล้ว ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ DSI ทั้งคณะมาพบท่านด้วยตัวเอง ตั้งแต่ปี 2558

       ปัจจุบันท่านอายุ 73 ปีแล้ว การที่จะให้ท่านเดินทางไปให้ถ้อยคำด้วยสภาพร่างกายไม่พร้อมเดินทาง ย่อมเป็นการฝืนสังขาร ทั้งที่ทางวัดก็พร้อมให้ความร่วมมือทุกอย่าง

       *** ทางออกที่ยุติความรุนแรง คือ ให้เพิกถอนหมายจับ และให้เจ้าหน้าที่ เข้ามาอย่างมิตร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องการ เท่านั้นก็จบ ! ***

 

Cr. พระสนิทวงศ์ วุฑฒิวังโส

 

เคลียร์ข่าววัด , วัดพระธรรมกาย , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , คำสอน , ศาสนา , ความเชื่อ , หลวงพ่อธัมมชโย , ร. ลิ่วเฉลิมวงศ์ , อยู่ในบุญ , สื่อธรรมะ , ข้อแท้จริงเกี่ยวกับคดีของหลวงพ่อธัมมชโย

เคลียร์ข่าววัด , วัดพระธรรมกาย , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , คำสอน , ศาสนา , ความเชื่อ , หลวงพ่อธัมมชโย , ร. ลิ่วเฉลิมวงศ์ , อยู่ในบุญ , สื่อธรรมะ , ข้อแท้จริงเกี่ยวกับคดีของหลวงพ่อธัมมชโย

เคลียร์ข่าววัด , วัดพระธรรมกาย , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , คำสอน , ศาสนา , ความเชื่อ , หลวงพ่อธัมมชโย , ร. ลิ่วเฉลิมวงศ์ , อยู่ในบุญ , สื่อธรรมะ , ข้อแท้จริงเกี่ยวกับคดีของหลวงพ่อธัมมชโย

เคลียร์ข่าววัด , วัดพระธรรมกาย , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , คำสอน , ศาสนา , ความเชื่อ , หลวงพ่อธัมมชโย , ร. ลิ่วเฉลิมวงศ์ , อยู่ในบุญ , สื่อธรรมะ , ข้อแท้จริงเกี่ยวกับคดีของหลวงพ่อธัมมชโย

เคลียร์ข่าววัด , วัดพระธรรมกาย , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , คำสอน , ศาสนา , ความเชื่อ , หลวงพ่อธัมมชโย , ร. ลิ่วเฉลิมวงศ์ , อยู่ในบุญ , สื่อธรรมะ , ข้อแท้จริงเกี่ยวกับคดีของหลวงพ่อธัมมชโย

เคลียร์ข่าววัด , วัดพระธรรมกาย , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , คำสอน , ศาสนา , ความเชื่อ , หลวงพ่อธัมมชโย , ร. ลิ่วเฉลิมวงศ์ , อยู่ในบุญ , สื่อธรรมะ , ข้อแท้จริงเกี่ยวกับคดีของหลวงพ่อธัมมชโย

dhamma-media.blogspot.com

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011409362157186 Mins