ให้ตั้งใจนั่งธรรมะกันให้ดี ทำจิตของเราให้มีแต่สิ่งที่ทำให้ใจมีความสุข
...อ่านต่อ
นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ นึกถึงอย่างสบายๆ
...อ่านต่อ
ถ้าเรามัวแต่สนใจว่าใครจะติใครจะชม ก็คงไม่ได้ทำอะไรเลย
...อ่านต่อ
เมื่อค้นเข้าไปด้วยอานุภาพของพระธรรมกาย จึงได้รู้อย่างแจ่มแจ้งในเรื่องกฎแห่งกรรม
...อ่านต่อ
เราต้องประกาศคุณของท่าน จะได้ไปเชื่อมสายบุญกับท่าน
...อ่านต่อ
ให้เราทำจิตให้บริสุทธิ์ที่สุด ต้องให้ได้บุญมากที่สุด
...อ่านต่อ
เพียงการปรับวิธีการปฏิบัติให้ถูกวิธี และทำอย่างต่อเนื่องเท่านั้น...
...อ่านต่อ
ลูกทุกคนเป็นทหารในทางธรรม..นักรบในทางธรรมก็ต้องมีหัวใจที่เข้มแข็ง
...อ่านต่อ
ชุดขาวจะทำให้เกิดความเรียบง่าย จะไม่เกิดการประกวด
...อ่านต่อ
ประกาศคุณกตัญญบูชาพระผู้ปราบมารไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลย
...อ่านต่อ
เวลาที่พวกเราสวดธรรมจักรต้องทำจิตใจของเราให้เหมือนฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
...อ่านต่อ
ให้นึกถึงท่านแค่ทุกลมหายใจเข้าออก ๒ เวลา ทำให้ได้ตลอดเวลา
...อ่านต่อ
หนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
...อ่านต่อ
ฝึกทำพื้นฐานให้แน่น ทำใจให้นิ่ง ฝึกหยุดนิ่งให้สมบูรณ์เลย
...อ่านต่อ
 หยุดแรก ต้องฝึกให้สมบูรณ์ หยุดเริ่มต้นที่จุดเล็กใสสว่างเรื่อยมาเลย
...อ่านต่อ
ต้องผูกจิตสำนึกให้มั่น เอาใจมาอยู่กับตัวเอง
...อ่านต่อ
ลูกต้องฝึกหยุดแรกเอาให้มั่นคงก่อนจำรอยเดิม..จับทางให้ได้..แล้วก็ทำซ้ำๆ
...อ่านต่อ
ถ้าอะไรก็ตามที่เป็นอกุศล เราก็ไม่รับเอาไว้ แต่ถ้าเกิดขึ้นเองก็ให้เราทำเฉยๆ
...อ่านต่อ
ถ้าเราเข้าถึงพระธรรมกายและได้ศึกษาวิชชาธรรมกาย เราจะเข้าใจทุกอย่างหมดเลย
...อ่านต่อ
ใจละเอียดเท่านั้น จึงจะไปถึงสิ่งที่ละเอียดได้ ถ้าใจไม่ละเอียดก็เข้าไม่ถึงสิ่งที่ละเอียด
...อ่านต่อ
มองเห็นโลกโตเท่ากับผลมะขามป้อมที่วางไว้บนฝ่ามือ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล