บางคนอาจจะคิดว่าฝ่ามือฝ่าเท้าที่อ่อนละมุนคงจะสู้ฝ่ามือฝ่าเท้าที่แข็งไม่ได้
...อ่านต่อ
นิ้วมือที่เรียวยาว โคนนิ้วจะใหญ่แล้วกลมเรียวยาว เหมือนกับแท่งหรดาลที่ปั้นเป็น
...อ่านต่อ
คือ ธรรมดาส้นเท้าของมนุษย์ย่อมสั้น ลำแข้งตั้งอยู่ตอนปลายส้นเท้า
...อ่านต่อ
ถ้าพูดอย่างนี้เราอาจจะไม่เข้าใจ ขอให้ทุกคนดูมือตัวเอง ก็จะเห็นลายมือ ถ้าคน
...อ่านต่อ
ขอเท้าความถึงเมื่อเข้าวัดครั้งแรก อาตมาได้ไปหาคุณยายอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
...อ่านต่อ
ลักษณะมหาบุรุษที่ว่าพื้นเท้าสม่ำเสมอ พื้นเท้าเต็มนี้ ก่อนอื่นขอให้เข้าใจความแตกต่างระหว่างพื้นเท้าเต็มกับเท้าบวมด้วย
...อ่านต่อ
ในสมัยพุทธกาล มีบางคนได้ลักษณะมหาบุรุษเหมือนกัน แต่ได้ไม่ครบ ๓๒
...อ่านต่อ
วิธีที่ ๑ ดูพระพุทธรูปซึ่งพยายามจำลองออกมาให้เหมือนจริงเท่าที่วัสดุจะ
...อ่านต่อ
โดยที่ลักษณะมหาบุรุษอำนวยประโยชน์ในการประพฤติธรรมอย่างมากและเกิดขึ้นได้ด้วยแรงกุศลกรรม
...อ่านต่อ
เมื่อเราฝึกสมาธิกันมากเข้าๆ พอเข้าถึงธรรมกายในตัว เราก็จะเห็นลักษณะมหาบุรุษ
...อ่านต่อ
เมื่อเราฝึกสมาธิกันมากเข้าๆ พอเข้าถึงธรรมกายในตัว เราก็จะเห็นลักษณะมหาบุรุษ
...อ่านต่อ
เมื่อคราวอาตมาไปเทศน์ที่จังหวัดพิษณุโลก ให้ครูอาจารย์ในจังหวัดภาคเหนือฟัง
...อ่านต่อ
จริงหรือไม่ ที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงพระดำเนินได้ ๗ ก้าว ในทันทีที่ประสูติ ?
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล