ท่านทานบดีทั้งหลายได้ชื่อว่า เป็นผู้มีศรัทธา คือมีความเชื่อในผลของการให้ทาน อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีความเพียร มาบำเพ็ญบุญกุศลอย่างต่อเนื่อง
...อ่านต่อ
เมื่อมหาเมฆใหญ่ โปรยปรายสายฝน หล่อเลี้ยงให้เมล็ดพันธุ์ข้าวออกรวงให้ชาวนาได้เก็บเกี่ยว ฉันใด
...อ่านต่อ
บุคคลแม้มีทรัพย์น้อย แต่มีศรัทธามั่นคง พระอริยเจ้ากล่าวว่า ไม่ใช่คนยากจน แม้จะจนเพราะมีทรัพย์น้อย ก็เป็นความจนชั่วคราว เมื่อขยันประกอบสัมมาอาชีวะ และหมั่นสั่งสมทานกุศลอย่างต่อเนื่อง
...อ่านต่อ
พวกเราทั้งหลายอาจดูเหมือนกับคนทั่วไป แต่ในความเหมือนนั้น เรามีความไม่เหมือนอยู่ภายในคือ ความศรัทธา
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า ทักษิณาที่ถวายเป็นสังฆทานมีอานิสงส์นับไม่ได้ ประมาณไม่ได้
...อ่านต่อ
รุ่งเรืองอยู่ในพระศาสนา     ดอกบัวแย้มบานรับแสงอาทิตย์อุทัยในยามเช้า ย่อมงดงามด้วยเหตุ ๒ ประการ
...อ่านต่อ
ชีวิตของพระภิกษุสามเณร ดำรงอยู่ได้ด้วยภัตตาหารที่สาธุชนนำมาถวายด้วยศรัทธา ครั้งแล้ว ครั้งเล่า คนแล้วคนเล่า สืบเนื่องกันเรื่อยมา ตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบันนี้ ดุจคลื่นในมหาสมุทรที่ซัดเข้าหาฝั่ง ระลอกแล้วระลอกเล่า
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล