พิธีตักบาตรฉลองสามเณรโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยใน วันคุ้มครองโลก  วันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ ลานธรรม พระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
บรรยากาศการอบรมยุวธรรมทายาทจากทั่วประเทศณ บริเวณที่อบรม site ๒, ๓, ๖, ๗, ๑๐ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกายอ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
บรรยากาศการอบรมยุวธรรมทายาทจากทั่วประเทศ ณ บริเวณที่อบรม site ๒, ๓, ๗, ๘, ๙, ๑๐ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีจุดมาฆประทีปเเละเวียนประทักษิณงานบุญวันมาฆบูชา49ปีวัดพระธรรมกายวันอังคารที่19กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
...อ่านต่อ
สำนักสื่อธรรมะ, สำนักประธานคณะกรรมการบริหาร, สำนักสื่อสารองค์กร, สำนักบุคคลกลาง และสาธุชนภาคตะวันออก สามัคคีร่วมใจ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ วันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
...อ่านต่อ
พิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดครั้งที่ ๓ เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
...อ่านต่อ
สำนักประธานคณะกรรมการบริหาร, สำนักสื่อสารองค์กร, สำนักสื่อธรรมะ, อาศรมอุบาสิกา สามัคคีร่วมใจ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ วันพุธที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
...อ่านต่อ
กิจกรรมงานบุญภาคบ่าย เนื่องในวันสมาธิโลก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ณ วัดพระธรรมกาย พิธีมุทิตาสักการะพระภิษุผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค ปีที่ ๓๑ - พิธีถวายไทยธรรม ๓๒๓ วัด ๔ จังหวัดภาคใต้
...อ่านต่อ
กิจกรรมงานบุญภาคเช้า เนื่องในวันสมาธิโลก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ณ วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ จุดประทีปเวียนประทักษิณ วันศุกร์ที่ ๒๒-๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์
...อ่านต่อ
พิธีถวายประทีปโคมไฟในเทศกาลเข้าพรรษา ณ หน้ารัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย วันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม พ-ศ- ๒๕๖๑
...อ่านต่อ
พิธีหล่อเทียนพรรษา พุทธศักราช 2561 วันที่ 13 - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ มหารัตนวิหารคด 32 วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีตัดปอยผมธรรมทายาท โครงการบรรพชาเเละอุปสมบทหมู่ รุ่น เข้าพรรษา พ.ศ 2561 วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ-ศ- 2561 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย 
...อ่านต่อ
พิธีปุพพเปตพลีครั้งที่ 78 วันพระแรม 15 ค่ำ เดือน 8 วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ หอฉันคุณยายอาจารย์ฯ
...อ่านต่อ
พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเกตุองค์พระประธาน "พระธรรมกาย" และสมโภช "มหารัตนนามสวรรค์อนันตมงคล"
...อ่านต่อ
คณะครูและนักเรียนเข้าชม และทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนรักษาศีล ๕ อาคารโถงช้าง วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
 พิธีมุทิตาสักการะ พระภิกษุ-สามเณร ผู้สอบผ่านเปรียญธรรม ๙-๖-๓ ประโยค วันอาทิตย์ที่ ๑ กรกฎาคม พ-ศ- ๒๕๖๑ ณ วัดพระธรรมกาย 
...อ่านต่อ
พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และพิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วันที่ ๒ - ๓ กรกฎาคม พ-ศ-๒๕๖๑ ณ วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ-ศ-2561 ณ วัดพระธรรมกาย 
...อ่านต่อ
พิธีตักบาตร งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ วัดพระธรรมกาย 
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง