สัทธิวิหาริก

วันที่ 06 กพ. พ.ศ.2547

 

.....สัทธิวิหาริก แปลว่า ผู้อยู่ด้วย หมายถึง ลูกศิษย์

.....สัทธิวิหาริก เป็นคำเรียกพระภิกษุผู้ได้รับอุปสมบทจากพระอุปัชฌาย์ คือได้รับอุปสมบทจากพระอุปัชฌาย์รูปใดก็เป็นสัทธิวิหาริกของพระอุปัชฌาย์รูปนั้น

.....ที่เรียกว่าสัทธิวิหาริกนั้นเพราะพระวินัยกำหนดไว้ว่า ภิกษุผู้บวชใหม่จะต้องถือนิสสัยโดยอยู่กับพระอุปัชฌาย์อย่างน้อย ๕ ปี เพื่อให้อุปัชฌาย์อบรมแนะนำสั่งสอน เหมือนบิดาสอนบุตร ภิกษุผู้มีพรรษาพ้น ๕ แล้วไม่ต้องถือนิสสัยต่อไป เรียกภิกษุนั้นว่า นิสสัยมุตตกะ

.....แต่ถ้าเป็นลูกศิษย์ที่อาศัยอยู่กับผู้ที่มีได้เป็นพระอุปัชฌาย์ เรียกว่า อันตวาสิก

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0088427305221558 Mins