ที่ ปลายทางนั่นนั้น ไม่ไกล

วันที่ 22 มีค. พ.ศ.2562

ที่ ปลายทางนั่นนั้น

ไม่ไกล

สุด แหล่งอยู่ภายใน

สุดรู้

แห่ง กลางของกลางใส

นั่นแหละ

ธรรม จักชี้แก่ผู้

ถึงแล้วกายธรรม

ตะวันธรรม

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.028026684125264 Mins