มีความสุขในทุกขั้นตอน

วันที่ 15 สค. พ.ศ.2558

 

มีความสุขในทุกขั้นตอน

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๕๓

           มีความสุขในทุกขั้นตอน : เราต้องนิ่งแน่น นุ่มนวล ขอให้มีความบริสุทธิ์อยู่ภายใน และไม่วิตกกังวล ไม่ติดหยาบ ไม่ติดอะไรเลย แล้วเดี๋ยวมันจะเข้าไปภายในเอง เราจะมีความสุขในทุกขั้นตอน ต้องมีความสุขในทุกขั้นตอน ขอให้มีความสุข ทำให้ถูกวิธี แล้วเดี๋ยวจะถึงอย่างง่ายและเร็ว ไม่ช้า แล้วเดี๋ยวจะเร็ว ต้องพร้อมเสมอที่จะเริ่มต้นใหม่ ถ้าไม่ถูกวิธี ลืมตาเลย แล้วมาเริ่มต้นใหม่

          ใจติดสิ่งที่มีประโยชน์ : ฟุ้งเป็นเรื่องของคนที่ไม่รู้อะไร ก็ปล่อยให้ฟุ้งไป ถ้าเราฟุ้ง ใจจะติดกับเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ พอใจหลุดจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์  ก็จะมาสู่สิ่งที่เป็นประโยชน์ พอใจติดสิ่งที่เป็นประโยชน์ ก็จะนิ่งแน่นเข้าไปเรื่อย ๆ ความฟุ้งก็ไม่มี เพราะรู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ พอหลุดจากเรื่องฟุ้งปั๊บ ใจก็ติดสิ่งที่มีประโยชน์ ติดดวง ติดองค์พระ ใครได้อย่างนี้วิเศษ ใจถ้าไม่ฟุ้งก็จบแล้ว สบายจะเดินทางไปถึงจุดหมาย

          แม่บท : วิธีการที่เป็นแม่บท หยุด นิ่ง เบาสบาย และมีความสุขมากขึ้น ๆ เรียนแบบไร้แรงโน้มถ่วง ไร้แรงกดดัน เหมือนนั่งอยู่ในอวกาศ

 

 

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00087926785151164 Mins