พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ว่า บุคคลหาได้ยากในโลกนี้มีอยู่ ๒ ประเภท คือ
...อ่านต่อ
เคยมีคนสอบถามว่า ความสำเร็จของวัดพระธรรมกายเกิดจากอะไร คำตอบง่ายที่สุด คือ
...อ่านต่อ
ตั้งแต่ครั้งที่หลวงพ่อธัมมชโยท่านได้พบกับคุณยาย สิ่งที่อยู่ในใจของท่านตลอดมา คือ การปฏิบัติธรรม
...อ่านต่อ
ก่อนที่จะเข้ามาอยู่กรุงเทพ อาตมาเป็นเด็กบ้านนอกที่ทำอะไรแทบจะไม่เป็น
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร