อากาศหฤโหดร้าย คือกา สัตว์สี่ตีนคือลา โหดแท้
...อ่านต่อ
ธิรางค์รู้ธรรมะแม้ มากหลาย บ่กล่าวให้หญิงชาย ทั่วรู้
...อ่านต่อ
พระสมุทรสุดลึกล้น คณนา สายดิ่งทิ้งทอดมา หยั่งได้
...อ่านต่อ
คนหนวกฟังสำนวน ขับร้อง
...อ่านต่อ
ให้ท่านท่านจักให้ ตอบสนอง นบท่านท่านจักปอง นอบไหว้
...อ่านต่อ
น้ำเคี้ยวยูงว่าเงี้ยว ยูงตาม ทรายเหลือบหางยูงงาม ว่าหญ้า
...อ่านต่อ
เอาสารเทียมอูฐโอ้ เป็นมูล เก็บปัดเทียมแก้วปูน ค่าไว้
...อ่านต่อ
ตัดจันทน์ฟันม่วงไม้ จัมบก แปลงปลูกหนามรายรก รอบเรื้อ
...อ่านต่อ
เสียสินสงวนศักดิ์ไว้ วงศ์หงส์ เสียศักดิ์สู้ประสงค์ สิ่งรู้
...อ่านต่อ
แมวล่าหนูแซ่ซี้ จรจรัล หมาล่าวิฬาร์ผัน สู่หล้าง
...อ่านต่อ
นพคุณใส่เบ้าสูบ แสนที ค้อนเหล็กรุมรันตี ห่อนม้วย
...อ่านต่อ
จามรีขนข้องอยู่ หยุดปลด ชีพบ่รักรักยศ ยิ่งไซร์
...อ่านต่อ
พระสมุทรไหวหวาดห้วย คลองสรวล เมรุพลวกปลวกสำรวล ร่าเร้า
...อ่านต่อ
ทองเหลืองเปลื้อง ร้ายห่อน เห็นมี ขัดเท่าขัดราคี เล่าไซร์
...อ่านต่อ
รูปชั่วมักแต่งแกล้ง เกลาทรง ใจขลาดมักอาจอง อวดสู้
...อ่านต่อ
จระเข้คับน่านน้ำ ไฉนหา ภักษ์เฮย รถใหญ่กว่ารัถยา ยากแท้
...อ่านต่อ
หิ่งห้อยส่องก้นซู่ แสงจันทร์ ปัดเทียมเทียมรัตน์อัน เอี่ยมข้า
...อ่านต่อ
มณฑกทำเทียบท้าว ราชสีห์ แมวว่ากูพยัคฆี แกว่นกล้า
...อ่านต่อ
รู้น้อยว่ามากรู้ เริงใจ กลกบเกิดอยู่ใน สระจ้อย
...อ่านต่อ
เว้นวิจารณ์ว่างเว้น สดับฟัง เว้นที่ถามอันยัง ไป่รู้
...อ่านต่อ
รู้ธรรมเทียมเท่าผู้ ทรงไตร เจนจัดอัตถ์ภายใน ลึกล้น
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล