NLP ย่อมาจาก Neuro-Linguistic Programming คือ "โปรแกรมภาษาสมอง" เป็นโปรแกรมการศึกษาเรียนรู้ของ ระบบประสาท ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่า การทำงานของ สมองมีผลต่อพฤติกรรมของคนมากมายเลยทีเดียว
...อ่านต่อ
 เคยสงสัยหรือไม่ว่า ทำไมบางคนที่ล้มเหลวก็มักจะล้มเหลว ซํ้า ๆ ส่วนคนที่ประสบความสำเร็จก็มักจะสำเร็จซํ้า ๆ รวมทั้ง เรื่องของความรักที่บางคนอกหักซํ้าแล้วซํ้าอีก หรือในการทำธุรกิจ ก็เช่นเดียวกัน คนที่ค้าขายรํ่ารวยไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็กลายเป็น เงินเป็นทองไปหมด ส่วนคนทำอะไรแล้วขาดทุนก็มักจะเจ๊งแล้ว เจ๊งอีก
...อ่านต่อ
ไม่ว่าจะเป็นจินตนาการ ความฝันทั้งตอนตื่นและตอนหลับ กระทั่งจิตใต้สำนึกล้วนแต่มีวิธีการที่เราสามารถบริหารจัดการให้ ดีได้ สังเกตว่าทั้ง 3 ข้อเกิดจากใจ หัวใจหลักก็คือ "ใจ" ดังนั้น จะบริหารจัดการทั้ง 3 เรื่องให้ดีได้ก็ต้องฝึกใจของเรา ด้วยการฝึกสมาธิให้ใจนิ่ง
...อ่านต่อ
 ถ้าจะพูดถึงเรื่องของจินตนาการ ความฝัน และจิตใต้สำนึก หลายคนอาจรู้สึกว่าเป็นเรื่องนามธรรม และบางครั้งเราก็รู้สึกว่ามันควบคุมไม่ได้
...อ่านต่อ
ความรู้เป็นพื้นฐาน จินตนาการคือการต่อยอดสู่อนาคต ถ้าเราใช้จินตนาการแบบไม่มีความรู้พื้นฐานเลย ก็จะทำให้เรา คิดอะไรไม่ออก เหมือนกับ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
...อ่านต่อ
การจินตนาการ คือการคิดนอกกรอบ พลังของการ จินตนาการนี้เองที่ทำให้มนุษยชาติก้าวหน้ามาถึงวันนี้ได้ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) เคยกล่าวไว้ว่า "Imagination is more important than knowledge." แปลว่า "จินตนาการสำ คัญกว่าความรู้
...อ่านต่อ
     ในทางการแพทย์มีการทดลองค้นคว้าวิธีการที่จะทำให้สมองดีขึ้นหลากหลายวิธีด้วยกัน ทั้งการใช้อาหารบำรุงสมอง รวมทั้งการฝึกใช้สมอง ดังนั้น จึงเกิดกลวิธีบริหารสมองต่าง ๆ ขึ้นมากมาย แล้วเราควรจะเริ่มต้นการบริหารสมองอย่างไรมาดูกัน
...อ่านต่อ
    การที่คนทำกิจกรรมซํ้าเดิมบ่อย ๆ จะทำให้เราใช้ประสาท ส่วนเดิมเพียงส่วนเดียว แล้วประสาทส่วนที่เราไม่ได้ใช้ก็จะเสื่อม ประสิทธิภาพไป ซึ่งอาจจะทำให้เรามีภาวะสมองเสื่อมได้ในวัยชรา
...อ่านต่อ
โบราณกล่าวไว้ว่า "ความวัวยังไม่ทันหาย ความควาย เข้ามาแทรก" หรือ "ผีซ้ำด้ามพลอย" คือพอมีเรื่องร้าย ๆ เข้ามาเรื่องหนึ่งแล้ว เรื่องร้ายอื่น ๆ ก็จะตามมาอีกเป็นพรวนเหมือน กับจะโค่นเราลงให้ได้
...อ่านต่อ
 ปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจเรื่องของพลังแห่งการคิดบวก แล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเป็นจำนวนมาก แต่บางคนก็ยังสงสัยว่าพลังคิดบวกเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล