หลายคนคงเคยทั้งสระผมเองและไปที่ร้านเสริมสวยเพื่อสระผม แต่วิธีการที่เราใช้กันอยู่เป็นประจำนั้น อาจยิ่งเป็นการทำร้ายเส้นผม
...อ่านต่อ
  เทคนิคการอาบน้ำโดยใช้ผ้าถูตัวลองทำดูแล้วจะพบกับความสบาย อย่างที่ไม่เคยพบมาก่อน ทั้งนี้ยังช่วยให้กระแสเลือด
...อ่านต่อ
  เราเคยคิดอิจฉาใครบ้างไหม ว่าทำไมคนนั้นหล่อ/สวยกว่าเราหรือเคยหลงเสน่ห์คนที่มีหน้าตาเป็นที่นิยมชมชอบของใคร
...อ่านต่อ
คำนิยามที่แท้จริงของห้องนอน คือ ห้องพัฒนานิสัยรักบุญ กลัวบาป คือพัฒนาจิตใจเราให้คุ้นเคยกับความดีกำจัดสิ่งที่ทำให้ใจเราขุ่นมัว
...อ่านต่อ
   การจัดและเก็บที่นอน ห้องนอนเป็นห้องที่ใช้พักผ่อนนอนหลับ หลังจากตื่นนอนทุกครั้งเราจึงควรจัดเก็บ ที่นอนให้เรียบร้อย
...อ่านต่อ
  ห้องนอน ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นห้องสำหรับการนอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่ แต่เราเคยไหมที่นอนอยู่ดีๆ ก็คันจี๊ดๆ
...อ่านต่อ
ห้องนอนหรือบริเวณที่เรานอนพักผ่อนควรเป็นสถานที่ที่เราได้ผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ จากเรื่องราวต่างๆ ที่ผ่านมาในแต่ละวัน ดังนั้นสิ่งต่างๆ
...อ่านต่อ
  ปกติเรามักจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่น่ารักไว้ภายในบ้าน ซึ่งหมั่นดูแลเรื่องความสะอาดของสัตว์เลี้ยงรวมถึงตัวเราหลังจากที่สัมผัสตัวสัตว์เลี้ยง
...อ่านต่อ
 พวกเราอาจจะคุ้นเคยกับการดูโทรทัศน์ก่อนนอน(จนบางครั้งก็ให้โทรทัศน์ดูเรานอน) แต่พวกเราทราบไหมว่า การดูโทรทัศน์
...อ่านต่อ
 จะมียามเช้าที่ดีได้นั้น จะต้องมีการนอนหลับที่ดีด้วยจะมีการนอนหลับที่ดีได้นั้น เราต้องเปลี่ยนความ เคยชินในเวลาก่อนนอน 30 นาที
...อ่านต่อ
 พวกเราหลายคนอาจไม่เคยนึกถึงความสำคัญของการนอนหลับเพราะคิดว่ามันเป็นเพียงแค่กิจกรรมหนึ่ง ที่ต้องทำในแต่ละวันอยู่แล้ว
...อ่านต่อ
   จากหนังสือชื่อ Messages from Water ซึ่งเป็นผลงานการวิจัยของ ดร.มาซารุ เอะโมโตะ (Dr.Masaru Emoto)
...อ่านต่อ
 พวกเราหลายคนคงเคยเจอปัญหานอนไม่ค่อยหลับ หรือเก็บเอาเรื่องราวต่างๆ ไปฝัน เมื่อตื่นขึ้นมาก็ทำ ให้รู้สึกเพลีย
...อ่านต่อ
นิสัยของคนเราทั้งนิสัยดีและนิสัยไม่ดี ก็คือ กิจวัตรกิจกรรมต่างๆ ที่เราประพฤติปฏิบัติเป็นประจำๆ ในแต่ละวันนั่นเอง
...อ่านต่อ
ดังได้กล่าวแล้วว่า นิสัย คือ พฤติกรรมที่คนเราทำซ้ำๆกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีทั้งการคิด การพูด และการทำซ้ำๆกัน
...อ่านต่อ
ความยืนหยัดไม่ท้อถอยในการทำความดี แม้ว่าจะมีอุปสรรคใด มาขวางกั้น ความอดทนมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ
...อ่านต่อ
วินัย หมายถึง ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อห้าม ที่บัญญัติไว้เป็นหลักปฏิบัติ เพื่อความสงบเรียบร้อยดีงามทั้งของตนเองและหมู่คณะ
...อ่านต่อ
ความเคารพ หมายถึง การเปิดใจ ค้นหา ยอมรับและยกย่องนับถือคุณความดีที่มีอยู่ในตัวบุคคล วัตถุ และเหตุการณ์ ต่างๆ
...อ่านต่อ
นิสัย คือ พฤติกรรมทางกาย วาจา และใจ ที่คนเราทำซ้ำๆอยู่เสมอ มีทั้งคิดซ้ำๆ พูดซ้ำๆ ทำซ้ำๆ จนเกิดเป็นความเคยชินต้องทำเป็นประจำ
...อ่านต่อ
การปลูกฝั่งนิสัยสัมมาทิฏฐิลงในจิตใจของผ็คน เป็นเรื่องแรกที่จำเป็นและสำคัญที่สุด ทั้งต้องปลูกฝังกันตั้งแต่เยาว์วัย
...อ่านต่อ
ห้องทำงาน (ห้องมหาสมบัติ) คำนิยามที่แท้จริง ห้องทำงาน คือ ห้องพัฒนานิสัยใฝ่ความสำเร็จ หลักธรรมประจำห้องทำงาน สัมมาอาชีวะและสัมมาวายามะ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล